Mufradat Mukasurat 10 (Baqarah 62 – 69)

 

Mufradat Mukasurat 10 (36 Mufradat baru)

 

575F7F07-40FA-42AC-95D4-4F2C8A31E6D3

Ayat 2:62

Mufradat 478: kalimah هَادُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menjadi Yahudi‘.

Kata dasar: ه و د yang bermaksud menjadi Yahudi, terpimpin, pulang mengambil tanggungjawab, taubat, merangkak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 479: kalimah نَصٰرَى adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘golongan Nasara‘ atau kita panggil mereka Kristian atau Nasrani.

Golongan Nasara itu dinamakan demikian kerana apabila Nabi Isa a.s. minta pertolongan dari pengikut baginda (Hawariyyoon), mereka yang bangkit dan kata mereka akan bantu baginda.

Kata dasar sama dengan Mufradat 371 (Baqarah:48): ن ص ر yang bermaksud bantu, pertahankan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 158 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah يُنصَرُون (mereka dibantu) dalam Baqarah:48

Dan sekarang kita melihat kalimah نَصٰرَى (golongan Nasara)

 

Mufradat 480: kalimah َصٰبِئِين adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘golongan Sabean‘. Mereka ini asalnya pengikut Nabi Ibrahim a.s. tapi telah menukar agama mereka.

Kata dasar: ص ب أ yang bermaksud menukar agama, mengetuai pasukan perang, bintang yang naik, sentuh, harap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 481: َkalimah عَمِل adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah beramal‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 200 (Baqarah:25): ع م ل yang bermaksud melakukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 360 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah عَمِلُوا (‘mereka telah beramal‘, ‘mereka telah melakukan sesuatu‘) dalam Baqarah:25

Dan sekarang kita melihat kalimah عَمِل adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia telah beramal’.

 

Mufradat 482: kalimah صٰلِحًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amalan baik‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 96 (Baqarah:11): ص ل ح yang bermaksud: baik, jujur, menjadikan sesuatu itu baik, mengubah ke arah kebaikan, amalan yang baik, nama seorang Nabi (Nabi Saleh).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 180 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah َمُصلِحُون (orang yang baik’, mereka yang hendak melakukan pembaikan) dalam Baqarah:11

Kalimah صٰلِحَت (baik) dalam Baqarah:25

Dan sekarang kita melihat kalimah صٰلِحًا (amalan baik)

 

Mufradat 483: kalimah ٌأَجر adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘upah‘, ‘balasan‘ juga ‘pahala‘.

Kata dasar: أ ج ر yang bermaksud balasan, hadiah, upah, keuntungan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 108 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:63

Mufradat 484: kalimah أَخَذَ. Kalimah أَخَذنَا adalah gabungan أخذ dan نحن. Kalimah أخذ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengambil‘. Jadi kalimah أَخَذنَا bermaksud ‘Kami telah mengambil’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 273 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ُيُؤخَذ (‘diambil’, ‘diterima‘) dalam Baqarah:48

Kalimah َاتَّخَذ (telah mengambil) dalam Baqarah:51

Kalimah اتِّخَاذِ (pengambilan) dalam Baqarah:54

Kalimah أَخَذَتْ (telah mengambil) dalam Baqarah:55

Dan sekarang kita melihat kalimah أَخَذَ (telah mengambil)

 

Mufradat 485: kalimah رَفَعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengangkat‘ atau ‘telah meninggikan‘.

Kata dasar: ر ف ع yang bermaksud meninggikan, mengangkat, mendekatkan, ambil, hilang, memuliakan, memperkenalkan, gunung, singgahsana.

Kalau belajar i’rab Bahasa Arab, kita akan belajar tentang rafa’ yang diambil dari kata dasar ini. Dalam Bahasa Melayu, kalimah seperti ‘merafak sembah’ mungkin diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:127 يَرْفَعُ (menaikkan)
3:55 رَافِعُ (yang  mengangkat)
6:83 نَرْفَعُ (kami telah menaikkan)
24:36 تُرْفَعَ (diangkat)
40:15 رَفِيعُ (amat tinggi)
49:2 تَرْفَعُوا (kamu mengangkat)
52:5 مَرْفُوعِ (yang diangkat tinggi)
56:3 رَافِعَةٌ (penaikan)
56:34 مَرْفُوعَةٍ (diangkat)
88:18 رُفِعَتْ (ia telah diangkat)

 

Mufradat 486: kalimah الطُّورَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama khas bagi Bukit Thur di Sinai.

Kata dasar: ط و ر yang bermaksud pembangunan, menaikkan, bertukar, berlumba, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 487: kalimah خُذُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia ‘kamu peganglah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 273 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ُيُؤخَذ (‘diambil’, ‘diterima‘) dalam Baqarah:48

Kalimah َاتَّخَذ (telah mengambil) dalam Baqarah:51

Kalimah اتِّخَاذِ (pengambilan) dalam Baqarah:54

Kalimah أَخَذَتْ (telah mengambil) dalam Baqarah:55

Kalimah أَخَذَ (telah mengambil) dalam Baqarah:63

Dan sekarang kita melihat kalimah خُذُوا (kamu peganglah)

 

Mufradat 488: kalimah قُوَّةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kekuatan‘.

Kata dasar: ق و ي yang bermaksud menjadi kuat, masih wujud, berupaya untuk melakukan, bersungguh-sungguh, berkuasa, determinasi, padang pasir.

Dalam bahasa kita pun sudah biasa menggunakan kalimah ‘kuat’ dalam percakapan harian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk. 


 

Ayat 2:64

Mufradat 489: kalimah تَوَلَٰى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berpusing‘.

Kata dasar: و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kalimah ‘wali’, ‘wilayah’ juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an. Lihat juga 2:64, 2:107, 2:115, 2:137, 2:205, 2:142, 2:144, 2:144, 2:148, 2:257, 2:286, 3:23, 3:68, 3:111, 4:33, 4:45, 4:115, 5:43, 5:51, 5:107, 6:129, 8:16, 8:40, 8:73, 9:25, 9:57, 9:123, 11:52, 13:11, 17:46, 18:18, 18:44, 27:10, 40:33, 41:31, 59:12

 

Mufradat 490: kalimah لَو dari kalimah فلولا. Kalimah لَو adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘jika‘ atau ‘kalau‘. Maka senang nak ingat: sama dengan maksud kalau.

Kalimah لولا digunakan sebanyak 35 kali di dalam Qur’an. 

 

Mufradat 491: kalimah فَضلُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kurniaan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 363 (Baqarah:47): ف ض ل yang bermaksud melebihi, terbanding, melepasi, lebih tinggi, kelebihan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 104 kali dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah فَضَّل (telah melebihkan) dalam Baqarah:47

Dan sekarang kita melihat kalimah فَضلُ (kurniaan)

 

Mufradat 492: kalimah رَحْمَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kasih sayang’

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Fatihah:1): ر ح م yang bermaksud kasih, belas kasihan, sayang, pemurah, suka, memaafkan, kelembutan, rahim ibu, perhubungan, bersangkutan kerana satu rahim (keluarga).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 339 kali dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk. 


 

Ayat 2:65

Mufradat 493: kalimah لَقَد adalah kombinasi ل dan قد. Huruf ل adalah sebagai penekanan (harf taukid) dan kalimah قد adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘telah’ (Mufradat 447 ayat Baqarah:60). Jadi kalimat لَقَد bermaksud: ‘sesungguhnya telah‘.

 

Mufradat 494: kalimah اعتَدَوا adalah adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak. Ia bermaksud ‘mereka telah melampau‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ّعَدُو (musuh) dalam Baqarah:36

Dan sekarang kita melihat kalimah اعتَدَوا (mereka telah melampau)

 

Mufradat 495: kalimah سَبت adalah dalam bentuk isim. Ia bermaksud ‘Sabtu‘ atau ‘Sabbath‘.

Kata dasar: س ب ت yang bermaksud rehat, tidak bekerja, keliru, potong, berhenti, tidur, letih.

Kalau pensyarah universiti, mereka akan ada ‘Sabbatical Leave’ yang mana mereka tidak mengajar untuk menjalankan kajian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 496: kalimah كُونُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘jadilah kamu‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 86 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (adalah kamu) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah ia) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (jadilah kamu berdua) dalam Baqarah: 35

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah كُونُوا (jadilah kamu)

 

Mufradat 497: kalimah قِرَدَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘monyet‘.

Kata dasar: ق ر د yang bermaksud bergayut, berdebu, menjadi hina.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 498: kalimah خٰسِئِين adalah dalam bentuk isim sifah jamak dan ia bermaksud ‘hina dina‘.

Kata dasar: خ س أ yang bermaksud menghalau sesuatu, lampu yang malap, membaling batu kepada sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur’an. 


 

Ayat 2:66

Mufradat 499: kalimah نَكٰلًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘peringatan‘. Azab yang menjadi peringatan kepada manusia.

Kata dasar: ن ك ل yang bermaksud tahan, contoh, azab keras, pengajaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 500: kalimah بَينَ يَدَي adalah dalam bentuk isim dzarf makan (kedudukan tempat) dan ia bermaksud ‘di hadapan‘.

Kalimah بَينَ bermaksud ‘di antara’ dan يَدَي bermaksud ‘dua tangan’. Maka yang di antara dua tangan itu bukankah di hadapan kita?

Kata dasar: ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kalimah bayyinah, bayan, tabayyun diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:68 يُبَيِّنُ
2:87 بَيِّنَاتٌ
2:109 تَبَيَّنَ
2:118 بَيَّنَ
2:160 بَيَّنُوا
2:168 مُبِينٌ
2:187 يَتَبَيَّنَ
2:187 يُبَيِّنُ
2:211 بَيِّنَةٌ
3:138 بَيَانٌ
3:187 تُبَيِّنُنَّ
4:19 مُبَيِّنَةٌ
4:20 مُبِينًا
4:94 تَبَيَّنُوا
6:55 تَستَبِينَ
16:89 تِبيَانًا
16:92 يُبَيِّنَنَّ
18:15 بَيِّنٍ
24:34 مُبَيِّنَاتٍ
34:14 تَبَيَّنَت
35:40 بَيِّنَتٍ
43:52 يُبِينَ
37:117 مُستَبِينَ
43:63 أُبَيِّنَ

 

Mufradat 501: kalimah خَلف adalah dalam bentuk isim dzarf makan (kedudukan tempat) dan ia bermaksud ‘di belakang‘. Ia juga boleh bermaksud ‘yang mengikuti‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَلِيفَة (‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah خَلف (‘di belakang’ atau ‘yang mengikuti’)

 

Mufradat 502: kalimah مَوعِظَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘nasihat‘.

Kata dasar: و ع ظ yang bermaksud menasihati, dakwah, nasihat, beri amaran, mengingatkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an. 


 

Ayat 2:67

Mufradat 503: kalimah ُيَأمُر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia menyuruh‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Dan sekarang kita melihat kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh)

 

Mufradat 504: kalimah تَذْبَحُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ (dalam bentuk mansub) dan ia bermaksud ‘kamu sembelih‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 378 (Baqarah:49): ذ ب ح yang bermaksud memotong, menyembelih tengkuk, tinggal, qurban, membuka, parit, mangsa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُذَبِّحُون (mereka menyembelih) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita melihat kalimah تَذْبَحُوا (kamu sembelih)

 

Mufradat 505: kalimah ٌبَقَرَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lembu betina‘.

Kata dasar: ب ق ر yang bermaksud belah, bukaan, mengkaji, takjub, keliru, penat, lembu atau kerbau, kekayaan yang banyak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 506: kalimah تَتَّخِذُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mengambil‘ atau ‘menjadikan

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 337 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 273 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ُيُؤخَذ (‘diambil’, ‘diterima‘) dalam Baqarah:48

Kalimah َاتَّخَذ (telah mengambil) dalam Baqarah:51

Kalimah اتِّخَاذِ (pengambilan) dalam Baqarah:54

Kalimah أَخَذَتْ (telah mengambil) dalam Baqarah:55

Kalimah أَخَذَ (telah mengambil) dalam Baqarah:63

Dan sekarang kita melihat kalimah تَتَّخِذُ (‘mengambil’ atau ‘menjadikan’)

 

Mufradat 507: kalimah هُزُوًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘olok-olok‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 112 (Baqarah:14): ه ز أ yang bermaksud menjatuhkan, mengejek, menggelakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah َمُستَهزِءُؤن (mereka yang memperolok-olok) dalam Baqarah:14

Kalimah يَستَہزِئُ (memperolok-olok) dalam Baqarah:15

Dan sekarang kita melihat kalimah هُزُوًا (olok-olok)

 

Mufradat 508: kalimah ُأَعُوذ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku berlindung‘. Rasanya kita semua biasa sebut kalimah ini (kalimah ta’awudz).

Kata dasar: ع و ذ yang bermaksud mencari perlindungan, berlindung, mempertahankan, menyihir.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 509: kalimah أَكُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku menjadi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 86 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (adalah kamu) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah ia) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (jadilah kamu berdua) dalam Baqarah: 35

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Dan sekarang kita melihat kalimah أَكُونَ (aku menjadi)

 

Mufradat 510: kalimah جَاهِلِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang jahil‘. Iaitu orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak dapat mengawal emosinya.

Kata dasar: ج ي ل yang bermaksud tidak tahu, bodoh, berlakon tidak tahu, menyebabkan kekecohan, buat perangai tidak elok, tidak ada ilmu langsung, silap percaya, buat kerja tanpa pengetahuan.

Dalam bahasa kita pun sudah biasa menggunakan kalimah jahil ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an. 


 

Ayat 2:68

Mufradat 511: kalimah ُيُبَيِّن adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menjelaskan‘. Kerana kalau kita dapat bandingkan di antara dua perkara, ia akan lebih jelas.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 499 (Baqarah:66) di atas: ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Dan sekarang kita lihat kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan)

 

Mufradat 512: kalimah ٌفَارِض adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tua‘.

Kata dasar: ف ر ض yang bermaksud menetapkan hukum, menentukan, menetapkan, melantik, menjadi tua.

Kalimah fardhu dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 513: kalimah ٌبِكر adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘muda‘.

Kata dasar: ب ك ر yang bermaksud bahagian awal dari hari, awal pagi, melakukan sesuatu pada awalnya, sebelum waktunya, unta yang muda, dara atau teruna, sesuatu yang tidak disentuh, benda baru, cincin kecil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 514: kalimah ٌعَوَان adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pertengahan umur‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 17 (Fatihah:5): ع و ن yang bermaksud menolong, tolong-menolong, meminta pertolongan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَسْتَعِين (kami memohon pertolongan) dalam Fatihah:5

Kalimah استَعِينُوا (hendaklah kamu meminta pertolongan) dalam Baqarah:45

Dan sekarang kita melihat kalimah ٌعَوَان (pertengahan umur)

 

Mufradat 515: kalimah اِفعَلُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘buatlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 191 (Baqarah:24): ف ع  ل yang bermaksud melakukan sesuatu, telah melakukan, menerima akibat dari perbuatan, kebiasaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 108 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَفعَلُوا (kamu melakukan) dalam Baqarah:24

Dan sekarang kita melihat kalimah اِفعَلُوا (buatlah)

 

Mufradat 516: kalimah تُؤمَرُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul jamak. Ia bermaksud ‘yang kamu diarahkan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Dan sekarang kita melihat kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan)


 

Ayat 2:69

Mufradat 517: kalimah لَون adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘warna‘.

Kata dasar: ل و ن yang bermaksud warna, bentuk luaran, spesis, penampilan luaran, jenis-jenis, sifat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 518: kalimah صَفرَاء adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kuning‘.

Kata dasar: ص ف ر yang bermaksud kuning, menjadi kekuningan, pucat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 519: kalimah ٌفَاقِع adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud: ‘terang‘, ‘cerah‘.

Kata dasar: ف ق ع yang bermaksud warna putih dan kuning yang amat cerah, budak muda yang aktif, mati kerana kepanasan, malapetaka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 520: kalimah ُتَسُّر adalah dalam fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menggembirakan‘.

Kata dasar: س ر ر yang bermaksud gembira, suka, bercakap dengan rahsia, memberitahu rahsia, menjelaskan rahsia, rahsia, hati, naluri, perkahwinan, asal, misteri, secara bersendirian.Kalau kita biasa dengar solat sirr, ia diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 521: kalimah َنٰظِرِين atau َناظِرِين adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang melihat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 388 (Baqarah:50): ن ظ ر yang bermaksud melihat, merenung, memikirkan, mendengar, bersabar terhadap seseorang, tunjukkan kebaikan, memeriksa, mencari.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَنظُرُون (kamu merenung) dalam Baqarah:50

Dan sekarang kita melihat kalimah َنٰظِرِين atau َناظِرِين (orang yang melihat)

 

Sambung ke mukasurat seterusnya.

Kemaskini: 26 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s