Mufradat Mukasurat 2 (Baqarah 1 – 5)

Mufradat mukasurat 2 (24 Mufradat / kosa kata)

 

E1DDF906-70F0-4618-845E-78AFFFD96C70

Ayat 2:2

Mufradat 31: Kalimah ذٰلِكَ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘itu‘. Maksudnya sesuatu yang jauh dari kita.

Kalimah ذٰلِكَ adalah salah satu dari ismul isyaarah (kata tunjuk).

Kalimah ذَٰلِكَ dan seumpamanya digunakan sebanyak 520 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 32: ُkalimah ڪِتَـٰبُ atau كِتاب adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘buku‘ dan kalimah الكِتٰب pula bermaksud ‘kitab Qur’an’. Ini adalah kerana ada ال di dalam kalimah ini, maka ia merujuk kepada kitab yang khusus, iaitu Qur’an.

Asal kalimah ini sepatutnya ُالكِتاب tapi penulisan Mushaf Uthmani telah menghazafkan huruf ا dan menjadikan kalimah ُالكِتٰب iaitu dengan menggantikan dengan tanda maad (alif kecil).

Kata dasar: ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Dari kata dasar ini menjadi banyak kalimat lain: maktub, maktabah, kaatibin dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah الْكِتَابَ digunakan sebanyak 260 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 33: kalimah رَيْبَ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘keraguan’.

Kata dasar: ر ي ب yang bermaksud ketidakpastian, gangguan, pendapat jahat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah رَيْبَ digunakan sebanyak 18 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 34: kalimah فِى adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘di dalam‘. Ianya adalah salah satu dari harf jar dan menjadi kata penyambung dan amat-amat banyak dalam Qur’an.

Kalimah فِي digunakan sebanyak 1,701 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 35: huruf ِه adalah isim dhomir (kata ganti) yang bermaksud ‘nya‘ bagi seorang lelaki (muzakkar).

Maka apabila dicampur dengan ِفِيْه ia bermaksud ‘di dalamnya’.

 

Mufradat 36: kalimah هُدًى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud: ‘petunjuk, hidayah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 18 (Fatihah:6): ه د ي yang bermaksud memimpin, menunjuk, mengikut jalan yang benar, jalan, cara, hadiah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 316 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah هُدًى dan beberapa bentuk lagi yang membawa maksud ‘hidayah’ digunakan sebanyak 85 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah اِهدِى (tunjukkanlah’, ‘pimpinlah‘) dalam Fatihah:6

Dan sekarang kita melihat kalimah هُدًى (petunjuk, hidayah)

 

Mufradat 37: kalimah َمُتَّقِين adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang bertaqwa’. Ianya dalam bentuk jamak kerana ada ين di hujungnya.

Kata dasar: و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Dari kata dasar ini juga menjadi taqwa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah مُتَّقِينَ dan مُتَّقُونَ digunakan sebanyak 49 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:3

Mufradat 38: َkalimah يُؤْمِنُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka beriman‘, ‘mereka percaya‘.

Kata dasar آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya. Ini adalah tepat kerana kalau kita beriman, maka kita akan tenang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:8 ءَامَنَّا (kami telah beriman)
2:8 مُؤْمِنِينَ (orang-orang beriman)
2:9 ءَامَنُوا (mereka telah beriman)
2:13 ءَامِنُوا (berimanlah kamu)
2:13 ءَامَنَ (telah beriman)
2:13 نُؤْمِنُ (kami beriman)
2:75 يُؤْمِنُوا (mereka beriman – bentuk mansub)
2:85 تُؤْمِنُونَ (kamu beriman)
2:88 يُؤْمِنُونَ (mereka beriman)
2:93 إِيمَانُ (iman)
2:125 أَمْنًا (tempat yang aman)
2:126 ءَامَنَ (selamat)
2:137 ءَامَنْتُمْ (kamu telah beriman)
2:196 أَمِنْتُمْ (kamu telah aman)
2:221 يُؤْمِنَّ (mereka [wanita] beriman)
2:221 مُؤْمِنَةٌ (wanita yang beriman)
2:221 مُؤْمِنٌ (orang beriman)
2:232 يُؤْمِنُ (dia beriman)
2:260 تُؤْمِنْ (engkau beriman – bentuk mansub)
2:283 أَمِنَ (telah mengamanahkan)
2:283 اؤْتُمِنَ (diamanahkan)
2:283 أَمَانَة (amanah)
2:285 مُؤْمِنُونَ (orang-orang beriman)
3:73 تُؤْمِنُوا (engkau beriman – bentuk mansub)
3:75 تَأْمَنْ (engkau mengamanahkan)
3:81 تُؤْمِنُنَّ (kamu beriman bersungguh)
3:154 أَمَنَةً (keselamatan)
3:173 إِيمَانًا (iman)
4:25 الْمُؤْمِنَاتِ (wanita-wanita yang beriman)
4:58 أَمَانَاتِ (amanah-amanah)
4:83 أَمْنُ (kesejahteraan)
4:91 وَيَأْمَنُوا (mereka menyelamatkan diri)
4:92 مُؤْمِنًا (yang beriman)
4:159 يُؤْمِنَنَّ (mereka pasti beriman)
7:68 أَمِينٌ (boleh dipercayai)
9:6 مَأْمَنَ (tempat yang selamat)
12:11 تَأْمَنَّا (mengamanahkan kepada kami)
12:99 ءَامِنِينَ (selamat)
16:11 ءَامِنَةً (aman sejahtera)
34:37 ءَامِنُونَ (terpelihara)
70:28 مَأْمُونٍ (rasa aman)

 

Mufradat 39: ِkalimah غَيْب adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sesuatu yang tidak nampak‘.

Kata dasar: غ ي ب yang bermaksud tidak hadhir, tersembunyi.

Bahasa kita pun menggunakan kalimah ghaib untuk sesuatu perkara yang kita tidak nampak. Sama ada kerana jauh, masa lepas dan masa hadapan atau diselindungkan dari pandangan mata kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 60 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah غَيْبَ digunakan sebanyak 49 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 40: kalimah َيُقِيمُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘mereka mendirikan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah مُستَقِيم (tegak) dalam Fatihah:6

Dan sekarang kita melihat kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan)

 

Mufradat 41: kalimah َصَلَوٰة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘solat‘, ‘sembahyang‘.

Kata dasar: ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain. Dari kata dasar ini, apabila ianya dibentuk menjadi َالصَّلَوٰة maka istilah syaraknya adalah suatu ibadat yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah َصَلَوٰة digunakan sebanyak 83 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:125 مُصَلًّى (tempat  solat)
2:157 صَلَوَاتٌ (keberkatan)
2:238 الصَّلَوَاتِ (solat-solat)
3:39 يُصَلِّي (dia solat)
4:102 يُصَلُّوا (mereka solat)
9:84 تُصَلِّ (engkau solat)
9:103 صَلِّ (doakan)
33:43 يُصَلِّي (memberi keberkatan)
33:56 يُصَلُّونَ (mereka mendoakan)
33:56 صَلُّوا (berselawatlah kamu)
70:22 مُصَلِّينَ (orang-orang yang solat)
75:31 صَلَّى (telah solat)

 

Mufradat 42: kalimat مِمَّا adalah dalam bentuk harf dan isim yang bermaksud ‘dari apa‘. Ia adalah gabungan ْمِن (dari) [harf jar] + مَا (sesuatu) [isim].

 

Mufradat 43: ْkalimah رَزَق adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘rezeki‘.

Kata dasar: ر ز ق yang bermaksud memberikan, membekalkan, beri, kurnia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:22 رِزْقًا (sebagai rezeki)
2:25 رُزِقُوا (mereka telah diberi)
2:25 رُزِقْنَا (kami telah diberi)
2:126 ارْزُقْ (berilah rezeki)
2:212 يَرْزُقُ (memberi rezeki)
3:27 تَرْزُقُ (engkau memberi)
3:169 يُرْزَقُونَ (mereka diberi rezeki)
4:5 ارْزُقُوا (kamu berilah rezeki)
5:114 رَازِقِينَ (yang memberi rezeki)
6:151 نَرْزُقُ (kami memberi rezeki)
12:37 تُرْزَقَانِ (kamu berdua telah diberi)
22:58 يَرْزُقَنَّ (pasti dia berikan rezeki)
51:58 الرَّزَّاقُ (yang maha memberi)

 

Mufradat 44: kalimah َيُنفِقُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka membelanjakan‘.

Kata dasar: ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Dari kata dasar ini jadi infak, nafkah, munafik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:4

Mufradat 45: ٓkalimat بِمَا adalah dalam bentuk harf dan isim yang bermaksud ‘dengan sesuatu‘, ‘dengan apa yang‘. Ia adalah gabungan ِب (dengan) [harf jar] dan مَا (sesuatu) [isim].

 

Mufradat 46: kalimah آُنزِلَ adalah adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘telah diturunkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ن ز ل yang bermaksud turun, terjadi, tetap di satu tempat, tempat tinggal. Dari kata dasar ini kita selalu dengar nuzul, manzil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 293 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah أَنْزَلَ dan أَنْزَلْتُ digunakan sebanyak 183 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 47: َkalimat إِلَيك adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘kepada engkau‘. Ia adalah gabungan إِلى (kepada) dan َك (engkau).

 

Mufradat 48: kalimah ْمِن adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘dari’.

Kalimah ْمِن digunakan sebanyak 3,226 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 49: kalimah ِقَبْل adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘sebelum‘.

Kata dasar: ق ب ل yang bermaksud menerima, jumpa seseorang, mengadap seseorang, tunjuk persetujuan, dan banyak lagi.

Dari kata dasar ini jadi qabilah, qiblah, qubul, nama Iqbal, ijab qabul dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:48 يُقْبَلُ (diterima)
2:127 تَقَبَّلْ (engkau terimalah)
2:142 قِبْلَة (kiblat)
2:177 قِبَلَ (ke arah, mengadap)
3:37 تَقَبَّلَ (dia telah menerima)
3:37 قَبُولٍ (penerimaan)
3:90 تُقْبَلَ (diterima)
5:27 تُقُبِّلَ (telah diterima)
5:27 يُتَقَبَّلْ (diterima)
5:27 يَتَقَبَّلُ (menerima)
6:111 قُبُلًا (dalam keadaan bersemuka)
7:27 قَبِيلُ (kabilah)
9:53 يُتَقَبَّلَ (akan diterima)
9:104 يَقْبَلُ (dia menerima)
12:26 قُبُلٍ (bahagian hadapan)
12:71 أَقْبَلُوا (mereka telah berpusing mengadap)
12:82 أَقْبَلْنَا (kami datang)
15:47 مُتَقَابِلِينَ (mereka mengadap sesama sendiri)
17:92 قَبِيلًا (sebelum ini)
18:55 قُبُلًا (sebelum itu)
24:4 تَقْبَلُوا (kamu menerima)
28:31 أَقْبِلْ (datanglah dekat)
37:27 أَقْبَلَ (telah mengadap)
40:3 قَابِلِ (yang menerima)
46:16 نَتَقَبَّلُ (kami akan menerima)
46:24 مُسْتَقْبِلَ (sedang mendekat)
49:13 قَبَائِلَ (kabilah-kabilah)
51:29 أَقْبَلَتِ (wanita itu telah datang)

 

Mufradat 50: kalimah ِالأٓخِرَة adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘Hari Akhirat‘.

Kata dasar: أٓ خ ر yang bermaksud: patah balik ke belakang, mengundur, menahan, sebahagian dari sesuatu, perkara yang kedua dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 250 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah الْآخِرَةِ digunakan sebanyak 133 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 51: kalimah َيُوقِنُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud: ‘mereka yakin‘.

Kata dasar: ي ق ن yang bermaksud: pasti, yakin, seseorang yang yakin.

Dalam bahasa kita pun biasa menggunakan kalimah ‘yakin’ ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah يُوقِنُونَ digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:5

Mufradat 52: َkalimah أُولٓئِك adalah dalam bentuk isim isyaarah dan ia bermaksud ‘mereka itu‘.

Kalimah أُولٓئِك digunakan sebanyak 204 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 53: َkalimah مُفْلِحُون adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang berjaya‘.

Kata dasar: ف ل ح yang bermaksud pisahkan, cucuk tanam, pertanian, menuai, berjaya, mendapat sesuatu kebaikan, beruntung, kekal dan berdiri sendiri.

Kalau dalam azan, kita selalu dengar حي على الفلاح.

Kalimah الْمُفْلِحُونَ digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s