Mufradat Mukasurat 15 (Baqarah 94 – 101)

Mufradat Mukasurat 15 (32 Mufradat baru)

B6D56441-845C-4815-A3B8-359FB9380352

Ayat 2:94

Mufradat 654: kalimah كَانَت adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘adalah dia‘. Kalimah كَانَت adalah dalam bentuk muannath (feminine)

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Dan sekarang kita melihat kalimah كَانَت (adalah dia)

 

Mufradat 655: kalimah دَارُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kampung halaman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 596 (Baqarah:84): د و ر yang bermaksud yang berpusing, berputar, beredar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 55 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah دِيٰرٌ (kampung-kampung halaman) dalam Baqarah:84

Dan sekarang kita melihat kalimah دَارُ (kampung halaman)

 

Mufradat 656: kalimah خَالِصَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘khusus’, ‘eksklusif’.

Kata dasar: خ ل ص yang bermaksud tulen, bebas dari keburukan, meninggalkan orang lain untuk bersendirian, menjelaskan sesuatu perkara, percaya dengan yakin.

Kalimah ikhlas, mukhlis diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 657: kalimah تَمَنَّوُا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu berharaplah‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:78): م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أمانِىَّ (harapan kosong) dalam Baqarah:78

Dan sekarang kita melihat kalimah تَمَنَّوُا (kamu berharaplah)


 

Ayat 2:95

Mufradat 658: kalimah يَتَمَنَّوْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ (mansub) dan ia bermaksud ‘mereka berharap‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 519 (Baqarah:78): م ن ي yang bermaksud membuktikan kepada seseorang, menjadi orang tengah, mengharap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أمانِىَّ (harapan kosong) dalam Baqarah:78

Kalimah تَمَنَّوُا (kamu berharaplah) dalam Baqarah:94

Dan sekarang kita melihat kalimah kalimah يَتَمَنَّوْ (mereka berharap)

 

Mufradat 659: kalimah أَبَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kekal‘. Kita pun biasa pakai kalimah ‘abadi’ dalam bahasa kita.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: أ ب د yang bermaksud terus duduk, tempat tinggal, masa, masa yang lama, tiada penghujung.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 660: kalimah قَدَّمَت atau قَدَّمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘hantar ke hadapan‘.

Kata dasar: ق د م yang bermaksud mendahului, tampil ke hadapan, mengetahui sekumpulan manusia, pulang, berpusing, kedudukan, kaki, asas, contoh, kekuatan, bergerak ke hadapan, tua, lama, purba, hantar dahulu, hantar ke hadapan, buat persediaan, mencadangkan.

Kalimah jamak taqdim, muqaddam, muqaddimah, diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:96

Mufradat 661: kalimah تَجِدَنَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘engkau pasti menjumpai‘, ‘engkau pasti mendapati‘. Tambahan huruf  ن  di hujung kalimah adalah sebagai penekanan.

Kata dasar: و ج د yang bermaksud menjumpai barang yang hilang, memahami, menjumpai sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 107 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 662: kalimah أَحرَصَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘paling tamak‘.

Kata dasar: ح ر ص yang bermaksud menginginkan sesuatu sangat, berharap sangat, mendambakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 663: kalimah أَشرَكُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah melakukan syirik‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ش ر ك yang bermaksud menjadi teman, menjadi rakan kongsi, kongsi, menyertai, sembah berhala, menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk,

Kalimah syirik, musyrik, syarikat juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 664: kalimah ُّيَوَد adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkeinginan

Kata dasar: و د د yang bermaksud mencintai, berharap, keinginan, kesukaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 665: kalimah أَحَدُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seorang‘.

Kata dasar: أ ح د yang bermaksud satu, kesatuan, perpaduan, seseorang.

Kalimah tauhid, hari Ahad diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 85 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 666: kalimah لَو adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘jikalau‘.

Ia senang diingati kerana sama bunyi dengan ‘kalau’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 667: kalimah يُعَمَّر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘dipanjangkan umur‘.

Kata dasar: ع م ر yang bermaksud menduduki satu-satu tempat, membaiki, membina, menjadikan tempat boleh tinggal, menjadikan sesuatu baik, melawat, melakukan lawatan ibadah, umrah, terus hidup, kehidupan, umur, umur yang panjang, umur yang tua.

Kalimah umur, umrah, ma’mur diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 668: kalimah أَلفَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seribu‘.

Kata dasar: أ ل ف yang bermaksud menjadi biasa dengan sesuatu, menjadi baik dengan seseorang, menjadi mesra, melindungi seseorang, menyatukan seseorang, bersatu, ribu.

Kalimah alaf baru, mualaf diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 669: kalimah سَنَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tahun‘.

Kata dasar: س ن و yang bermaksud menyalakan, cahaya, kecerahan, kegemilangan, berkilat, tahun.

Kalau kita dengar orang mengucapkan ‘sanah helwah’ diambil dari kata

Kata dasar ini digunakan sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 670: kalimah مُزَحزِح adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penghilangan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: ز ح ز ح yang bermaksud menghilangkan, membuang, menjauhkan, jauh, terpencil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 671: kalimah بَصير adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘maha melihat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 65 (Baqarah:7): ب ص ر yang bermaksud: pemahaman, kepercayaan, pengetahuan, cahaya, menjelaskan, melihat, buka mata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 148 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَبْصٰر (penglihatan) dalam Baqarah:7

Kalimah يُنصِرُون (mereka sedang melihat) dalam Baqarah:17

Dan sekarang kita melihat kalimah بَصير (maha melihat)


 

Ayat 2:97

Mufradat 672: kalimah عَدُوًّا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘musuh‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّعَدُو (musuh) dalam Baqarah:36

Kalimah يَعتَدُونَ (mereka melampaui batas) dalam Baqarah:61

kalimah عُدوٰنٌ (perlampauan) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah عَدُوًّا (musuh)

 

Mufradat 673: kalimah جِبرِيلَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama salah seorang malaikat yang utama.

Nama Jibril disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 674: kalimah قَلبِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hati‘ atau ‘jantung‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 63 (Baqarah:7): ق ل ب yang bermaksud: berpusing, pulangkan, kembali pulang, menterbalikkan sesuatu, tukar, tukar arah, tukar keadaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah قُلُوب bermaksud (hati-hati) dalam Baqarah:7

Dan sekarang kita melihat kalimah قَلبِ (hati’ atau ‘jantung’)

 

Mufradat 675: kalimah إذنٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keizinan‘. Bahasa Melayu kita pun pakai kalimah ini juga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 146 (Baqarah19): أ ذ ن yang bermaksud bagi telinga untuk mendengar, suka, beri kebenaran, membenarkan, dimaklumkan, menasihati, pemberitahuan, telinga, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ءَاذَان (telinga-telinga) dalam Baqarah:19

Dan sekarang kita melihat kalimah إذنٌ (keizinan)

 

Mufradat 676: kalimah بُشرَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berita gembira‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 199 (Baqarah:25): ب ش ر yang bermaksud kulit, kecantikan, gembira, berita gembira, permulaan, manusia, golongan yang paling rendah, manusia yang sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَشِّر (berilah berita gembira) dalam Baqarah:25

Dan sekarang kita melihat kalimah بُشرَى (berita gembira)


 

Ayat 2:98

Mufradat 677: kalimah مِيكٰلَ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah nama salah seorang malaikat yang utama.

Nama Mikail disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:99

Mufradat 678: kalimah يَكفُرُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Dan sekarang kita melihat kalimah يَكفُرُ (dia kufur)

 

Mufradat 679: kalimah فَاسِقُونَ adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘orang-orang yang fasiq‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 229 (Baqarah:26): ف س ق yang bermaksud tidak taat, sesat, melanggar perintah, tidak teratur, menjadi jahat, melakukan dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 54 kali di dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah  فاسِقِِين (orang-orang yang fasiq) dalam Baqarah:26

Kalimah يَفسُقُون (mereka berbuat kerosakan) dalam Baqarah:59

Dan sekarang kita melihat kalimah فَاسِقُونَ (orang-orang yang fasiq)


 

Ayat 2:100

Mufradat 680: kalimah عَاهَدُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah berjanji‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27

Kalimah عَهْدًا (satu perjanjian) dalam Baqarah:80

Dan sekarang kita melihat kalimah عَاهَدُوا (mereka telah berjanji)

 

Mufradat 681: kalimah نَبَذَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah melempar‘.

Kata dasar: ن ب ذ yang bermaksud membaling, lempar, buang, menolak, buang kerana nilai yang rendah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 682: kalimah أَكثَرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kebanyakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 227 (Baqarah:26): ك ث ر yang bermaksud melebihi dari segi bilangan, meningkat, berganda, selalu berlaku, banyak, tidak terkira.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَثِيرًا (banyak) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita melihat kalimah أَكثَرُ (kebanyakan)


 

Ayat 2:101

Mufradat 683: kalimah أُوتُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah diberikan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 184 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah أُوتُوا (mereka telah diberikan)

 

Mufradat 684: kalimah ظُهُور adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘belakang-belakang

Kata dasar sama dengan Mufradat 548 (Baqarah:85): ظ ه ر yang bermaksud zahir, menjadi jelas, keluar ke hadapan, menaiki tempat tinggi, mengetahui, membezakan dengan lain, jadi jelas, masuk waktu tengahari (Zuhur), tidak ambil kisah, membantu, belakang, menyokong, zihar isteri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَظٰهَرُونَ (kamu bantu-membantu) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah ظُهُور (belakang-belakang)

 

Mufradat 685: kalimah كَأَنَّهُم adalah dalam bentuk harf bermaksud ‘seolah-olah mereka‘.

Kalimah كَأَنَّ digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 Ogos 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s