Mufradat Mukasurat 18 (Baqarah 113 – 119)

Mufradat Mukasurat 18 (27 Mufradat baru)

9D3FE4D7-26BE-43BF-8AFE-0A4238EC1171

Ayat 2:113

Mufradat 757: kalimah قَالَتِ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘dia (wanita) telah berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Kalimah قُلْنَا (kami telah berkata) dalam Baqarah:34

Kalimah قُلْتُمْ (kamu telah berkata) dalam Baqarah:55

Kalimah قُولُوا (kamu katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah قَوْلًا (perkataan) dalam Baqarah:59

Kalimah قُل (katakanlah) dalam Baqarah:80

Kalimah تَقُولونَ (kamu mengatakan) dalam Baqarah:80

kalimah يَقُولَا (mereka berdua berkata) dalam Baqarah:102

Kalimah تَقُولُوا (kamu berkata) dalam Baqarah:104

Dan sekarang kita melihat kalimah قَالَتِ (dia (wanita) telah berkata)

 

Mufradat 758: kalimah الْيَهُودُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud nama khas bagi ‘Yahudi’.

Kalimah الْيَهُودُ ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 759: kalimah لَيسَتِ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘tidaklah‘.

Kata dasar: ل ي س yang bermaksud: tidak begitu.

Ia digunakan sebanyak 89 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 760: kalimah يَتْلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka membaca‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 353 (Baqarah:44): ت ل و yang bermaksud ikut, berjalan di belakang, meniru, mengejar, berturutan, baca, membacakan, mengulang baca, menyatakan, ikut menyanyi sekali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَتلُون (kamu membacakan) dalam Baqarah:44

Kalimah تَتلُوا (dia membacakan) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita lihat kalimah يَتْلُونَ (mereka membaca)

 

Mufradat 761: kalimah يَحْكُمُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia menghakimi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 276 (Baqarah:32): ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

Jadi kita sudah melihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah حَكِيم (bijaksana) dalam Baqarah:32

Dan sekarang kita melihat kalimah يَحْكُمُ (dia menghakimi)

 

Mufradat 762: kalimah يَخْتَلِفُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka saling berselisihan‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 258 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَلِيفَة (‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya) dalam Baqarah:30

Kalimah خَلف (‘di belakang’ atau ‘yang mengikuti’) dalam Baqarah:66

kalimah يُخلِفَ (memungkiri) dalam Baqarah:80

Dan sekarang kita melihat kalimah يَخْتَلِفُونَ (mereka saling berselisihan)


 

Ayat 2:114

Mufradat 763: kalimah مَن adalah dalam bentuk isim istifham dan ia bermaksud ‘siapa‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 764: kalimah أَظلَمُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang lebih zalim

Kata dasar sama dengan Mufradat 133 (Baqarah:17): ظ ل م yang bermaksud gelap, terlindung, meneduh, menutup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 315 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ظُلُمٰت (kegelapan) dalam Baqarah:17

Kalimah أظلَمَ (telah menjadi gelap) dalam Baqarah:20

Kalimah ظَّالِمِينَ (orang-orang yang zalim) dalam Baqarah:35

Kalimah ظَلَمَ (telah melakukan kezaliman) dalam Baqarah:54

Kalimah ظَلَمُوا (mereka telah menzalimi) dalam Baqarah:57

kalimah يَظلِمون (mereka menzalimi) dalam Baqarah:57

Dan sekarang kita melihat kalimah أَظلَمُ (yang lebih zalim)

 

Mufradat 765: kalimah مَنَعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menghalang‘.

Kata dasar: م ن ع yang bermaksud menghalang, menahan, menolak, enggan, mempertahan, pertikaian, menguatkan, menutup pintu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 766: kalimah مَسَاجِدَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘masjid-masjid‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 287 (Baqarah:34): س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسجُدُوا (kamu sujudlah) dalam Baqarah:34

Kalimah سَجَدُوا (mereka telah sujud) dalam Baqarah:34

Kalimah سُجَّدًا (dalam keadaan sujud) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah مَسَاجِدَ (masjid-masjid)

 

Mufradat 767: kalimah يُذكَرَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul (bentuk pasif) yang bermaksud ‘disebut

Kata dasar sama dengan Mufradat 328 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اذكُرُوا (ingatlah kamu) dalam Baqarah:40

Dan sekarang kita melihat kalimah يُذكَرَ (disebut)

 

Mufradat 768: kalimah سَعَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘berusaha‘.

Kata dasar: س ع ي yang bermaksud berjalan, berusaha keras, bergerak laju, usaha, mempercepatkan pergerakan, aktif, rajin.

Kalimah saie semasa melakukan umrah diambil dari kata dasar ini kerana waktu itu kita digalakkan jalan dengan laju atau berlari-lari anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 769: kalimah خَرَاب adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kemusnahan‘.

Kata dasar: خ ر ب yang bermaksud dalam keadaan rosak, keadaan bazir, tidak didiami, ditinggalkan, lawan kepada berkembang pesat, mencuri, melubangi sesuatu, rosak dalam agama, memalukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 770: kalimah يَدخُلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘mereka memasuki

Kata dasar sama dengan Mufradat 424 (Baqarah:58): د خ ل yang bermaksud memasuki, menembusi, pecah masuk, menyerang, datang, melawat, mengganggu, campur tangan, memasukkan, memperkenalkan, bercampur baur, bersetubuh, pendapatan, keuntungan, sifat buruk, penipuan, kenalan yang rapat, tempat masuk seperti pintu pagar, kunci, tetamu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 126 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٱدخُلُواْ (masuklah kamu) dalam Baqarah:58

Kalimah يَدخُلَ (dia memasuki) dalam Baqarah:111

Dan sekarang kita melihat kalimah يَدخُلُوا (mereka memasuki)

 

Mufradat 771: kalimah خَائِفِين adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang takut‘.

Kata dasar sama seperti Mufradat 291 (Baqarah:38): خ و ف yang bermaksud takut, menakutkan seseorang, mengurangkan dari sesuatu, mengambil sedikit demi sedikit, sembelih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 124 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah خَوف (ketakutan) dalam Baqarah:38

Dan sekarang kita melihat kalimah خَائِفِين (orang-orang yang takut)


 

Ayat 2:115

Mufradat 772: kalimah مَشْرِقُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘timur’.

Kata dasar: ش ر ق yang bermaksud membelah, potong, timur, tempat keluar matahari, sinaran, cerah.

Waktu syuruq (waktu akhir solat subuh) dan Solat Tasyriq diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an. Lihat juga 7:137, 15:73, 19:16, 38:18, 39:69, 43:38,

 

Mufradat 773: kalimah مَغْرِبُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘barat’.

Kata dasar: غ ر ب yang bermaksud matahari tenggelam, gelap.

Waktu Maghrib dan negara Maghribi diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk. Boleh lihat 5:31, 5:31, 7:137, 18:17, 18:86, 20:130, 24:35, 28:44, 35:27, 50:39, 55:17, 70:40,

 

Mufradat 774: kalimah أَينَمَا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘di mana sahaja‘.

Ia adalah gabungan kalimah أَيْنَ (mana) dan ما (apa).

Kalimah أَيْنَ digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 775: kalimah تُوَلُّوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengadap

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 489 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah تَوَلَٰى (telah berpusing) dalam Baqarah:64

Kalimah وَلِىٌ (kawan, penolong, pembantu) dalam Baqarah:107

Dan sekarang kita melihat kalimah تُوَلُّوا (kamu mengadap)

 

Mufradat 776: kalimah ثَمَّ adalah dalam bentuk isim dzarf makan (tempat) dan ia bermaksud ‘di situ‘.

Kata dasar: ث م م yang bermaksud mengambil, kutip, baiki, menghimpun, di sana, di sini, arah itu, kemudian, dan.

Kalimah ثَمَّ digunakan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 777: kalimah وَٲسِعٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amat luas’.

Kata dasar: و س ع yang bermaksud mencukupi, mengambil, memahami, mendakap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an. Lihat juga 2:255, 2:233, 2:236, 2:247, 4:97, 4:130, 7:156, 40:7, 51:47,


 

Ayat 2:116

Mufradat 778: kalimah وَلَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seorang anak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 590 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah وٰلِدَينِ (dua ibubapa) dalam Baqarah:83

Dan sekarang kita melihat kalimah وَلَدًا (anak)

 

Mufradat 779: kalimah قٰنِتُون adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang tunduk‘.

Kata dasar: ق ن ت yang bermaksud menjadi taat, patuh, berdiri lama dalam solat.

Kalimah ‘qunut’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk. Boleh rujuk yang lain:

2:238 قَانِتِينَ
3:43 اقنيى
4:34 قَـٰنِتَـٰتٌ
16:120 قَانِتًا
33:31 يَقنُت
39:9 قَانِتٌ


 

Ayat 2:117

Mufradat 780: kalimah بَدِيعٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang mula-mula buat‘.

Kata dasar: ب د ع yang bermaksud pencipta, pereka, baru, mencipta dari tidak ada.

Kalimah bid’ah diambil dari katadasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an. Kalimah ‘bidaah’ diambil dari kata dasar ini. Penggunaan lain boleh rujuk:

46:9 بِدعًا
57:27 ابتِدَعوا

 

Mufradat 781: kalimah قَضَىٰٓ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah menentukan’.

Kata dasar: ق ض ي yang bermaksud memberikan hukum, menjadikan, menyelesaikan sesuatu perkara, menjalankan arahan, selesai, pelepasan, mendedahkan.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah qadi (kadi), qada’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali dalam Al-Qur’an. Boleh lihat penggunaan lain:

2:200 قَضَيْ
3:47 قُضِيَ

6:60 يُقْضَىٰ
10:71 اقْضُوا
10:97 يَقْضِي
19:21 مَقضِيًّا
20:72 اقْضِ
20:72 قاضٍ
33:37 قَضَوْا
40:20 يَقْضُونَ
69:27 القاضِيَة

 

Mufradat 782: kalimah أمرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘satu perkara‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan) dalam Baqarah:68

Kalimah أَمرِ‌ (arahan) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita melihat kalimah أمرًا (satu perkara)

 

Mufradat 783: kalimah كُن adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘jadilah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Kalimah كَانَت (adalah dia) dalam Baqarah:94

Dan sekarang kita melihat kalimah كُن (jadilah)

 

Mufradat 784: kalimah يَكُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘ia menjadi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 87 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka telah) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (ada pun kamu telah) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah dia telah) dalam Baqarah:34

Kalimah تَكُونَا (menjadilah kamu berdua) dalam Baqarah:35

Kalimah كَانَا (adalah mereka berdua telah) dalam Baqarah:36

Kalimah تَكونوا (kamu menjadi) dalam Baqarah:41

Kalimah كُونُوا (jadilah kamu) dalam Baqarah:65

Kalimah أَكُونَ (aku menjadi) dalam Baqarah:67

Kalimah كَانَت (adalah dia) dalam Baqarah:94

Kalimah كُن (jadilah) dalam Baqarah:117 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يَكُونَ (ia menjadi)


 

Ayat 2:118

Mufradat 785: kalimah لَولَا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘mengapa tidak‘. Ia adalah gabungan kalimah لو (kenapa) لا (tidak).

Kalimah لَوْلَا digunakan sebanyak 40 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 786: kalimah يُكَلِّمُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkata‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 314 (Baqarah:37): ك ل م yang bermaksud bercakap, menyampaikan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 75 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah كَلِمٰت (kata-kata) dalam Baqarah:37

Kalimah كَلٰمَ atau كَلامَ (perkataan-perkataan) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah يُكَلِّمُ (berkata)

 

Mufradat 787: kalimah تَأْتِي adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Kalimah يَأتُوا (mereka datang) dalam Baqarah:85

Kalimah نَأتِ (Kami bawa) dalam Baqarah:106

Kalimah أُوتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita melihat kalimah تَأْتِي (datang)

 

Mufradat 788: kalimah تَشٰبَهَت adalah sama dengan Mufradat 479 (Baqarah:70) cuma ia digunakan untuk feminine noun (dengan penambahan huruf ت). Ia adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menyerupai’.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 211 (Baqarah:25): ش ب ه yang bermaksud menyerupai sesuatu, membandingkan dengan sesuatu, sesuatu yang tidak jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah مُتَشٰبِهًا (‘menyerupai‘, ‘hampir sama‘) dalam Baqarah:25

Kalimah َتَشابَه (menyerupai) dalam Baqarah:70

Dan sekarang kita melihat kalimah تَشٰبَهَت (menyerupai)

 

Mufradat 789: kalimah بَيَّنُّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menjelaskan’.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 500 (Baqarah:66): ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan) dalam Baqarah:68

Kalimah بَيِّنٰتٍ (tanda-tanda yang jelas) dalam Baqarah:87

Kalimah تَبَيَّنَ (telah menjadi jelas) dalam Baqarah:109

Dan sekarang kita lihat kalimah بَيَّنُّ (menjelaskan)


 

Ayat 2:119

Mufradat 790: kalimah أَرسَلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengutus‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 621 (Baqarah:87): ر س ل yang bermaksud menghantar utusan, menganugerah, melepaskan, wakil. pembawa mesej, misi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رُسُلِ (para rasul) dalam Baqarah:87

kalimah رَسُولَ (seorang Rasul) dalam Baqarah:87

Dan sekarang kita melihat kalimah أَرسَلَ (telah mengutus)

 

Mufradat 791: kalimah بَشِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sebagai pembawa berita gembira‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 199 (Baqarah:25): ب ش ر yang bermaksud kulit, kecantikan, gembira, berita gembira, permulaan, manusia, golongan yang paling rendah, manusia yang sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah بَشِّر (berilah berita gembira) dalam Baqarah:25

Kalimah بُشرَى (berita gembira) dalam Baqarah:97

Dan sekarang kita melihat kalimah بَشِيرًا (sebagai pembawa berita gembira)

 

Mufradat 792: kalimah نَذِيرًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amaran‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 58 (Baqarah:6): ن ذ ر yang bermaksud bersumpah, memberi amaran, menasihati dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan 130 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنذَرَ (memberi ancaman) dalam Baqarah:58

Kalimah تُنذِر (engkau memberi ancaman) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah نَذِيرًا (amaran)

 

Mufradat 793: kalimah تُسئَلُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul dan ia bermaksud ‘engkau akan ditanya‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 467 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan 129 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah سَأَلَ (‘dia telah bertanya’, ‘dia telah minta) dalam Baqarah:61

kalimah تَسئَلُوا (kamu meminta) dalam Baqarah:108

Kalimah سُئِلَ (telah ditanya) dalam Baqarah:108

Dan sekarang kita melihat kalimah تُسئَلُ (engkau akan ditanya)

 

Mufradat 794: kalimah جَحِيم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat seksa‘, ‘api yang membakar‘.

Kata dasar: ج ح م yang bermaksud menyalakan api, membakar, terbakar, membakar dengan terang, membuka mata, menahan, melangkah ke hadapan, menarik kembali, hampir membunuh, sangat panas.

Kata dasar ini digunakan 26 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

73:12 جَحِيمًا (api yang membakar)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 8 Ogos 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s