Mufradat Mukasurat 20 (Baqarah 127 – 134)

Mufradat Mukasurat 20 (19 Mufradat baru)

0D5A9B25-3CD0-4BF8-9044-73A73C8413E7

Ayat 2:127

Mufradat 828: kalimah يَرفَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menaikkan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 485 (Baqarah:63): ر ف ع yang bermaksud meninggikan, mengangkat, mendekatkan, ambil, hilang, memuliakan, memperkenalkan, gunung, singgahsana.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رَفَعَ (‘telah mengangkat’ atau ‘telah meninggikan’)
Dan sekarang kita melihat kalimah يَرفَعُ (menaikkan)

 

Mufradat 829: kalimah قَوَاعِدُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘dasar-dasar‘.

Kata dasar: ق ع د yang bermaksud duduk, tinggal di belakang (tidak ikut), menahan diri, lambat, duduk menunggu, duduk senyap, tidak bergerak, berhenti, menjauhkan diri, menunggu untuk serang hendap, dasar, wanita yang sudah lepas umur melahirkan anak, orang yang duduk sahaja di rumah (tidak bekerja lagi), tempat duduk, stesen, tempat berkhemah.

Dalam perbincangan agama Islam, kita akan sesekali dengar kalimah qawa’id digunakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

3:121 مَقَاعِدَ (tempat duduk)
3:168 قَعَدُوا (mereka telah duduk)
3:191 قُعُودًا (dalam keadaan duduk)
4:95 قَاعِدُونَ (orang-orang yang duduk)
4:95 قَاعِدِينَ (orang-orang yang duduk)
4:140 تَقْعُدُوا (kamu duduk)
6:68 تَقْعُدْ (engkau duduk)
7:16 أَقْعُدَنَّ (pasti aku duduk)
9:5 اقْعُدُوا (kamu duduklah)
9:81 مَقْعَدِ (tinggalnya)
9:83 قُعُودِ (duduknya)
9:90 قَعَدَ (telah duduk tinggal)
10:12 قَاعِدًا (dalam keadaan duduk)
17:22 تَقْعُدَ (engkau duduk)
50:17 قَعِيدٌ (duduk)
72:9 نَقْعُدُ (kami duduk)

 

Mufradat 830: kalimah تَقَبَّلَ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘terimalah‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 49 (Baqarah:4): ق ب ل yang bermaksud menerima, jumpa seseorang, mengadap seseorang, tunjuk persetujuan, dan banyak lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ِقَبْل (sebelum) dalam Baqarah:4
Kalimah يُقبَلُ (diterima) dalam Baqarah:48
Dan sekarang kita melihat kalimah تَقَبَّلَ (terimalah)

 

Mufradat 831: kalimah سَمِيعُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mendengar‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 64 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٌسَمْع (pendengaran) dalam Baqarah:7
Kalimah يَسمَعُونَ (mereka mendengar) dalam Baqarah:75
Kalimah اسمَعُوا (kamu dengarlah) dalam Baqarah:93
Kalimah سَمِعُ (dia telah mendengar) dalam Baqarah:93
Dan sekarang kita melihat kalimah سَمِيعُ (mendengar)


 

Ayat 2:128

Mufradat 832: kalimah أُمَّة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘komuniti’, ‘masyarakat’.

Kita pun biasa gunakan kalimah ummat atau umat ini dalam bahasa kita.

Kata dasar sama dengan Mufradat 520 (Baqarah:78): أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أُمِّيُّونَ (buta huruf) dalam Baqarah:78
Kalimah إمَامًا (‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’) dalam Baqarah:124
Dan sekarang kita melihat kalimah أُمَّة (‘komuniti’, ‘masyarakat’) dalam Baqarah:128

 

Mufradat 833: kalimah أَرِي adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘tunjukkan’. Kalimah أرنا bermaksud ‘tunjukkan kami’ kerana ada tambahan نا di dalamnya.

Kata dasar sama dengan Mufradat 378 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55
Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73
Dan sekarang kita melihat kalimah أَرِي (tunjukkan)

 

Mufradat 834: kalimah مَنَاسِك adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cara-cara melakukan ibadah’. Kita mungkin biasa dengar kalimah ‘manasik Haji’.

Kata dasar: ن س ك yang bermaksud menjalani kehidupan yang taat, saleh, beribadat kepada Tuhan, berkorban, menyembelih haiwan korban, melakukan upacara ibadah, membersihkan dan bersuci.

Kata dasar ini digunakan 7 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 835: kalimah تُب adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘terimalah taubat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 285 (Baqarah:37): ت و ب yang bermaksud kembali, taubat, menyesuaikan diri.

Kata dasar ini digunakan 87 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:129

Mufradat 836: kalimah اِبعَث adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘bangkitkanlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 381 (Baqarah:56): ب ع ث yang bermaksud menghilangkan perkara yang membelenggu seseorang, sesuatu yang dihantar, menaikkan semangat, membangkitkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 67 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 837: kalimah الحِكمَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kebijaksanaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 254 (Baqarah:32): ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 838: kalimah يُزَكِّي adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyucikan’.

Kalau nama Zaki, diambil dari kalimah ini juga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 314 (Baqarah:43): ز ك و yang bermaksud meningkat, membesar, menjadi suci, penyucian, pembersihan, kebaikan, zakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 839: kalimah عَزِيزُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘amat berkuasa’.

Kata dasar: ع ز ز yang bermaksud berkuasa, kuat, mulia, kebal, mengalahkan, bernilai, cemerlang, tegas.

Nama Aziz diambil dari kata dasar ini; juga nama berhala Uzza.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:130

Mufradat 840: kalimah يَرغَبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berharap’. Akan tetapi, apabila diikuti selepasnya dengan harf عن, kalimat يرغب عن bermaksud ‘membenci’.

Kata dasar: ر غ ب yang bermaksud menginginkan, berharap, benci, tidak suka, meminta, cinta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 841: kalimah سَفِهَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memperbodohkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 96 (Baqarah:13): س ف ه yang bermaksud bodoh, ringan, hilang akal, merosakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 842: kalimah اِصطَفَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memilih’.

Kata dasar: ص ف و yang bermaksud jernih, bersih dari keruh, tidak bercampur, dibezakan, ketenangan, selesa, ambil yang terbaik, buat pemilihan, pokok yang banyak buah, unta yang banyak susu, batu yang licin.

Orang yang bernama Mustapha diambil dari kata dasar yang sama.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:131

Mufradat 843: kalimah أَسلِم adalah dalam bentuk fi’il amar yang bermaksud ‘tunduk patuhlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 484 (Baqarah:71): س ل م yang bermaksud selamat, membebaskan diri, ucapan selamat, cengkeram, menyerah diri, ikhlas, merendahkan diri, dalam keadaan baik, tidak cacat, lembut, Sulaiman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:132

Mufradat 844: kalimah وَصَّى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mewasiatkan’. Iaitu meninggalkan sesuatu yang penting.

Kata dasar: و ص ي yang bermaksud menggabungkan, bergabung, tanaman yang lebat, wasiat, mencadangkan, memberi arahan dengan bijak, menyuruh, menggalakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:133

Mufradat 845: kalimah َحَضَر adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah hadhir’.

Kata dasar: ح ض ر yang bermaksud menghadiri, sakit, ada di sisi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 846: kalimah إلٰه adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tuhan’, ‘tempat pengharapan’.

Kata dasar: أ ل ه yang bermaksud berkhidmat, ibadat, melindungi, menyelamatkan, membebaskan, tempat disembah, Tuhan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2,851 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 847: kalimah ءَابَاءَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘bapa-bapa’.

Kata dasar: أ ب و yang bermaksud bapa, datuk, tok nenek, memberi makan, menjaga, membesarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 117 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:134

Mufradat 848: kalimah خَلَت adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath (feminine) dan ia bermaksud ‘telah berlalu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 99 (Baqarah:14): خ ل و yang bermaksud kosong, bebas dari tuduhan, bersendirian, melepaskan sesuatu, membenarkan, meninggalkan sesuatu, jauh dari sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s