Mufradat Mukasurat 24 (Baqarah 154 – 163)

Mufradat Mukasurat 24 (20 Mufradat Baru)

al-Baqarah ms24

Ayat 2:154

Mufradat 829A: kalimah يُقتَلُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘dibunuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah يُقتَلُ (dibunuh)

 

 

Mufradat 829: kalimah أَموَٲتُ‌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mati’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 225 (Baqarah:28): م و ت yang bermaksud mati, meninggalkan dunia, tidak ada nyawa, tidak ada deria, tidak ada akal, duduk dalam keadaan senyap tidak bergerak, tenang, tidur, tanah yang kering, barang yang sudah lusuh, menjadi miskin, tidak ada semangat hidup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 165 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 830: kalimah أَحيَآءٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka dalam keadaan hidup’.

Kata dasar sama seperti Mufradat 201 (Baqarah:26): ح ي ي yang bermaksud hidup, menjadi malu, berjaga malam, membajai tanah, mengekalkan seseorang terus hidup, menyelamatkan nyawa seseorang, menjaga maruah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:155

Mufradat 831: kalimah نَبلُوَنَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘Kami pasti akan uji’. Tambahan huruf nun di hujungnya adalah sebagai taukid (penekanan).

Kata dasar sama dengan Mufradat 355 (Baqarah:49): ب ل و yang bermaksud lusuh, reput.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 832: kalimah جُوعِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lapar’.

Kata dasar: ج و ع yang bermaksud lapar, perut kosong, mendamba sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 833: kalimah نَقصٍ۬ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kehilangan’.

Kata dasar: ن ق ص yang bermaksud berkurangan, menjadi sedikit, kehilangan, digunakan, kurang, membazir, reda.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 834: kalimah أَموَٲلِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kekayaan’.

Kata dasar: م و ل yang bermaksud kekayaan melimpah ruah, banyak harta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 86 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:156

Mufradat 835: kalimah أَصَـٰبَت atau أَصَـٰبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah dikenakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 130 (Baqarah:19): ص و ب yang bermaksud mencurahkan, tepat kena pada sasaran, turun ke bawah, sesuatu yang berlaku, berjumpa dengan sesuatu, mengenakan, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 836: kalimah مُّصِيبَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘musibah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 130 (Baqarah:19): ص و ب yang bermaksud mencurahkan, tepat kena pada sasaran, turun ke bawah, sesuatu yang berlaku, berjumpa dengan sesuatu, mengenakan, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:157

Mufradat 837: kalimah صَلَوَٲتٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keberkatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 37 (Baqarah:3): ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:158

Mufradat 838: kalimah ٱلصَّفَا adalah dalam bentuk isim dan ia merujuk kepada satu bukit di Mekah. Salah satu tempat saie.

Ia disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 839: kalimah ٱلمَروَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia merujuk kepada satu bukit di Mekah. Salah satu tempat saie.

Ia juga disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 840: kalimah شَعَآٮِٕرِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘simbol-simbol’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 75 (Baqarah:9): ش ع ر yang bermaksud: mengetahui, sedar, buat syair, sajak, penyair, perasaan, pengetahuan, bintang Sirius, rambut, pokok, panggilan yang dikenali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 841: kalimah حَجَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengerjakan Haji’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 564 (Baqarah:76): ح ج ج yang bermaksud bertujuan ke satu arah, membaiki, penghormatan, pergi ke tempat yang dikira mulia, haji, mengalahkan seseorang dalam debat, merayu, berdebat, hujah, menahan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيُحَاجُّوا (mereka menghujah) dalam Baqarah:76

Kalimah تُحَاجُّونَ (kamu berhujah-hujahan) dalam Baqarah:139

Kalimah حُجَّةٌ (hujah) dalam Baqarah:150

Dan sekarang kita lihat kalimah حَجَّ (telah mengerjakan Haji)

 

Mufradat 842: kalimah ٱعتَمَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘mengerjakan umrah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 602 (Baqarah:96): ع م ر yang bermaksud menduduki satu-satu tempat, membaiki, membina, menjadikan tempat boleh tinggal, menjadikan sesuatu baik, melawat, melakukan lawatan ibadah, umrah, terus hidup, kehidupan, umur, umur yang panjang, umur yang tua.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 843: kalimah جُنَاحَ adalah dalam bentuk dan ia bermaksud ‘dosa’, ‘kesalahan’.

Kata dasar: ج ن ح yang bermaksud condong ke arah sesuatu, sebelah, tunduk, tulang rusuk, sayap, kuasa, bayang, lindungan, ketiak, pembantu, pergi dengan laju, dosa, jenayah, menentang arahan, kesalahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 34 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 843A: kalimah يَطَّوَّفَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia mengerjakan tawaf’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 816 (Baqarah:125): ط و ف yang bermaksud mengelilingi sesuatu, berjalan-jalan, mengembara, mendatangi, melawat, mendekati, merangkumi, pelayan yang melayan dengan sopan, sebahagian dari sesuatu.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah طَائِفِينَ (orang-orang yang mengerjakan tawaf) dalam Baqarah:125

 

Mufradat 844: kalimah تَطَوَّعَ adalah dalam bentuk dan ia bermaksud ‘melakukan dengan rela’.

Kata dasar: ط و ع yang bermaksud ikut arahan, membenarkan, ketaatan, melakukan dengan sukarela, melakukan sesuatu dengan usaha, mampu, ada kuasa.

Solat Tatawwu’ (Solat Sunat) diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 845: kalimah شَاكِرٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang menghargai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 370 (Baqarah:52): ش ك ر yang bermaksud berterima kasih, menghargai, memuji.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 75 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:160

Mufradat 846: kalimah أَصلَحُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘membetulkan keadaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 90 (Baqarah:11): ص ل ح yang bermaksud baik, benar, membetulkan, mengubah ke arah kebaikan, nama seorang Nabi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:161

Mufradat 847A: kalimah كُفَّارٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang kufur/engkar’

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108

Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109

Kalimah يَكفُر (dia kufur) dalam Baqarah:121

Dan sekarang kita melihat kalimah كُفَّارٌ (orang-orang yang kufur/engkar)

 

Mufradat 847: kalimah أَجۡمَعِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘semua sekali’

Kata dasar sama dengan Mufradat 230 (Baqarah:29): ج م ع yang bermaksud mengumpulkan, bawa bersama, berkumpul, menggabungkan, solat berjemaah, bersatu pendapat, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:162

Mufradat 848: kalimah يُنظَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari mabni majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘diberi tangguh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 361 (Baqarah:50): ن ظ ر yang bermaksud melihat, merenung, memikirkan, mendengar, bersabar terhadap seseorang, tunjukkan kebaikan, memeriksa, mencari.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 29 Ogos 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s