Mufradat Mukasurat 25 (Baqarah 164 – 169)

Mufradat Mukasurat 25 (25 mufradat baru)

Al-Baqarah ms25

Ayat 2:164

Mufradat 849: kalimah خَلقِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penciptaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 156 (Baqarah:21): خ ل ق yang bermaksud mengkadarkan sesuatu, menjadikan sesuatu ikut kesesuaian, menjadikan dari tidak ada kepada ada, reka ucapan, menjadikan sesuatu sama rata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 261 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 850: kalimah ٱختِلَـٰفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pertukaran’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 239 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 851: kalimah لَيلِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘malam’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 364 (Baqarah:51): ل ي ل yang bermaksud malam, petang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 852: kalimah نَهَارِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘siang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 194 (Baqarah:25): ن ه ر yang bermaksud mengalirkan air, tidak suka, melawan, memarahi, mengalir dengan banyak, siang, waktu cerah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 113 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 853: kalimah فُلكِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kapal’.

Kata dasar: ف ل ك yang bermaksud pusingan, sfera, bertahan, kapal, orbit planet, cakrawala, langit, berpusingan, pergi dan balik, suasana ribut.

Kalimah ilmu falak diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 854: kalimah بَثَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah sebarkan’.

Kata dasar: ب ث ث yang bermaksud sebar, dedah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 855: kalimah دَآبَّةٍ۬ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hidupan yang bergerak’.

Kata dasar: د ب ب yang bermaksud pergi dengan lembut, merangkak, berjalan, memukul. Kehidupan yang berjalan di tanah, serangga, binatang di bumi, orang yang hanya memandang keduniaan sahaja.

Mungkin pernah dengan salah satu tanda Kiamat adalah keluarkan makhluk yang digelar dabbatul ard.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 856: kalimah تَصرِيفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perubahan’.

Kata dasar: ص ر ف yang bermaksud berpusing, mengubah, mengemukakan, berbeza-beza.

Nama ilmu sorof itu diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 857: kalimah رِيَـٰحِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘angin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 570 (Baqarah:87): ر و ح yang bermaksud melakukan sesuatu di waktu petang, angin yang kuat, angin yang sepoi-sepoi, menjadi sejuk dan selesa, aktif, tangkas, pantas, nafas, wahyu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 858: kalimah سَحَاب adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘awan-awan’.

Kata dasar: س ح ب yang bermaksud seret, menyeret di atas tanah, awan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 859: kalimah مُسَخَّرِ adalah dalam bentuk isim sifah (adjektif) dan ia bermaksud ‘yang di bawah kawalan’.

Kata dasar: س خ ر yang bermaksud mengejek, menghina, merendahkan, memandang rendah, dipaksa bekerja tanpa bayaran, dipaksa patuh, memanfaatkan, dibawa di bawah kawalan, menundukkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 42 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:165

Mufradat 860: kalimah يُحِبُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhori’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mencintai’.

Kata dasar: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kalimat seperti muhibbah, habib diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861: kalimah حُبّ adalah dalam bentuk isim marfu’ dan ia bermaksud ‘cinta’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 860 (Baqarah:165) di atas: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861A: kalimah حُبّاً adalah dalam bentuk isim mansub dan ia bermaksud ‘cinta’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 860 (Baqarah:165) di atas: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861B: kalimah يَرَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Dan sekarang kita melihat kalimah يَرَى (dia melihat)

 

Mufradat 861C: kalimah يَرَوْنَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat)

 

Mufradat 862: kalimah شَدِيدُ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘sangat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 501 (Baqarah:74): ش د د yang bermaksud mengikat dengan ketat, menguatkan, tegap, lari, keras, kuat, hebat, ketat, kasar, teruk sangat, kedekut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:166

Mufradat 863: kalimah تَبَرَّأَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘berlepas diri’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 377 (Baqarah:54): ب ر أ yang bermaksud berhenti, tidak bersalah, membebaskan diri dari sesuatu, menyembuhkan, mencipta, menjadikan sesuatu, yang diciptakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 864: kalimah ٱتُّبِعُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang diikuti’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 209 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat. Kita selalu guna kalimah ini dalam ittiba’ rasul.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 172 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 864A: kalimah رَاَوُا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah رَاَوُا (mereka telah melihat)

 

Mufradat 865: kalimah تَقَطَّعَت atau تَقَطَّعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘terputus’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 220 (Baqarah:27): ق ط ع yang bermaksud potong, memisahkan, meninggalkan, tidak meneruskan, menarik diri, rosak, memendekkan, memberhentikan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 866: kalimah أَسبَابُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘hubungan-hubungan’.

Kata dasar: س ب ب yang bermaksud mencari jalan, kejadian, mencari kehidupan, menjadi punca, menggunakan sesuatu sebagai penyebab, tali, penyebab, jalan, cinta, hubungan.

Kita juga gunakan kalimah sebab, asbab.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:167

Mufradat 867: kalimah كَرَّةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kembali’.

Kata dasar: ك ر ر yang bermaksud kembali, pulang, melawan, ulang, tenun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 868: kalimah حَسَرَٲتٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penyesalan’.

Kata dasar: ح س ر yang bermaksud penat, kurang dari sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 869: kalimah خَـٰرِجِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang yang keluar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 164 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:168

Mufradat 870: kalimah حَلَـٰلاً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘halal’, ‘dibenarkan’.

Kata dasar: ح ل ل yang bermaksud merungkai ikatan pada tali, menyelesaikan masalah, meleraikan, membebaskan

Kata dasar ini digunakan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 871: kalimah طَيِّبًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 388 (Baqarah:57): ط ي ب yang bermaksud baik, menyenangkan, bersetuju, halal, kegembiraan, bersih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 872: kalimah خُطُوَٲتِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘jejak langkah’.

Kata dasar: خ ظ و yang bermaksud berjalan, melepasi, dikeluarkan dari kumpulan, berjalan jauh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:169

Mufradat 873: kalimah فَحشَآءِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perbuatan keji’.

Kata dasar: ف ح ش yang bermaksud berlebihan, buruk, jahat, keji, memalukan, lucah, melampau batasan, zina.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 21 Disember 2020

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s