Mufradat Mukasurat 31 (Baqarah 197 – 202)

Mufradat Mukasurat 31 (18 mufradat baru)

Ayat 2:197

Mufradat 984: kalimah أَشهُرٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘bulan-bulan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 893 (Baqarah:185): ش ه ر yang bermaksud jelas kelihatan, upah selama sebulan, tinggal sebulan, sebulan, bulan, bulan baru, bulan penuh, terkenal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 985: kalimah مَعلُومَـٰتٌ‌ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘diketahui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, ciptaan, dunia (alam), ilmu, mengetahui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 986: kalimah فَرَضَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mewajibkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 470 (Baqarah:68): ف ر ض yang bermaksud menetapkan hukum, menentukan, menetapkan, melantik, menjadi tua.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 987: kalimah فُسُوقَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘maksiat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 215 (Baqarah:26): ف س ق yang bermaksud tidak taat, sesat, melanggar perintah, tidak teratur, menjadi jahat, melakukan dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 54 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 988: kalimah جِدَالَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bertengkar’.

Kata dasar: ج د ل yang bermaksud memusing sesuatu yang tetap, menjadikan sesuatu menjadi kuat, menjadi keras dan kuat, bertengkar dengan kuat, menjatuhkan seseorang, membandingkan hujah dan bukti, berhujah untuk mengalahkan seseorang.

Kita selalu juga menggunakan kalimah ‘berjidal’ untuk menceritakan tentang orang yang berdebat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 989: kalimah تَزَوَّدُواْ adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘siapkan bekal’.

Kata dasar: ز و د yang bermaksud menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh, bag atau bekas makanan, stok simpanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

Mufradat 990: kalimah زَادِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bekal’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 952 (ayat yang sama di atas): ز و د yang bermaksud menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh, bag atau bekas makanan, stok simpanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 991: kalimah تَقوَىٰ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘taqwa’ atau ‘memelihara diri’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:198

Mufradat 992: kalimah أَفَاضَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘turun dari’. Merujuk kepada turun dari Padang Arafah.

Kata dasar: ف ي ض yang bermaksud berlebihan, melimpah, banyak sangat, mengalir dengan banyak, merebak, menuang, pulang, sibuk dalam sesuatu perkara, pergi dari satu tempat ke satu tempat yang ramai orang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 993: kalimah عَرَفَـٰتٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Padang Arafah’. Tempat para Haji berkumpul pada 9 Dzulhijjah. Ia tidak berapa jauh dari Mekah.

 

Mufradat 994: kalimah مَشعَرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat syiar’, ‘tanda-tanda’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 75 (Baqarah:9): ش ع ر yang bermaksud: mengetahui, sedar, buat syair, sajak, penyair, perasaan, pengetahuan, bintang Sirius, rambut, pokok, panggilan yang dikenali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:199

Mufradat 995: kalimah ٱستَغفِرُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu minta ampunlah’.

Ia di dalam bentuk Wazan X (استفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 400 (Baqarah:58): غ ف ر yang bermaksud lindungi, tutup, perisai, maafkan, ampun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 234 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah melihat berbagai bentuk kata dasar ini digunakan:

Kalimah نَغفِر (kami akan mengampunkan) dalam Baqarah:58

Kalimah غَفُورٌ (sentiasa mengampuni) dalam Baqarah:173

Kalimah مَغفِرَةِ‌ (keampunan) dalam Baqarah:175

Dan sekarang kita melihat kalimah ٱستَغفِرُواْ pula.


 

Ayat 2:200

Mufradat 996: kalimah ذِكرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘peringatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 298 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatakan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 997: kalimah ءَاتِى adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘berilah’. Kalimah ءَاتِنَا bermaksud: ‘berilah kepada kami’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:201

Mufradat 998: kalimah وَقَىٰ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘peliharalah’. Kalimat وَقِنَا bermaksud ‘dan peliharalah kami’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 998A: kalimah حَسَنَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘baik‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83

Kalimah حُسنًا (yang baik) dalam Baqarah:83 juga

kalimah أَحسَن (lebih baik) dalam Baqarah:138

kalimah أَحسِنُوٓاْ‌ۛ (kamu berbuat baiklah) dalam Baqarah:195

Dan sekarang kita melihat kalimah حَسَنَةً (baik)


 

Ayat 2:202

Mufradat 999: kalimah نَصِيبٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bahagian’.

Kata dasar: ن ص ب yang bermaksud menetapkan, menaikkan, berhati-hati, usaha, segera.

Kita gunakan kata dasar ini dalam perkataan: nasib.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1000: kalimah سَرِيعُ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘cepat’.

Kata dasar: س ر ع yang bermaksud mempercepatkan, segera, berusaha dengan orang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1001: kalimah حِسَابِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pengiraan’.

Kata dasar: ح س ب yang bermaksud berfikir, mengagak, membayangkan, berpendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 24 Januari 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s