Mufradat Mukasurat 44 (Baqarah 260 – 264)

Mufradat Mukasurat 44 (21 Mufradat baru)

 

E38CC19F-4B47-4A23-AA11-82364B753873


Ayat 2:260

Mufradat 1,249: kalimat اَوَلَم adalah dalam bentuk soalan dan ia bermaksud ‘apakah tidak?’. Kalimah لم adalah dalam bentuk harf (harf nafi).

Kalimah لم ini digunakan sebanyak 353 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,250: kalimah يَطمَٮِٕنَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘memuaskan’.

Kata dasar: ط م ن yang bermaksud senyap, tenang, memuaskan, pujuk, menenangkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,251: kalimah خُذ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘ambillah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 337 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 273 kali di dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,252: kalimah طَيرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘burung’.

Kata dasar: ط ي ر yang bermaksud terbang, naik kapalterbang, musafir dengan cara udara, cepat-cepat, bersegera, keadaan kelam kabut, bergembira, meraikan, merampas, fikiran yang menerawang, jadi terkenal, marah sangat, hilang akal, jadi gila, keliru, tanda buruk, hilang, menyebabkan rasa tidak selesa. Kalimah tathayyur, tahyul diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,253: kalimah صُر adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘jinakkan’.

Kata dasar: ص و ر yang bermaksud membentukkan, bentuk, acuan, menjadikan, melukis, menggambarkan sesuatu, tangkap gambar, mewakili, membayangkan, suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,254: kalimah جَبَلٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘gunung/bukit’.

Kata dasar: ج ب ل yang bermaksud membuat acuan, bentuk, menguli, semulajadi, gunung, berbukit-bukau, dataran. Nama seperti Muaz bin Jabal diambil dari kata dasar ini. Gibraltar juga (Jabal Thur asalnya), sunnah jibliyyah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,255: kalimah جُزءًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bahagian’.

Kata dasar: ج ز ء yang bermaksud puas, bahagian, memecahkan kepada bahagian, dipotong-potong, terpisah. Kalimah seperti juzuk (Qur’an terbahagi kepada 30 juzuk) diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,256: kalimah سَعيًا‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dengan segera’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 726 (Baqarah:114): س ع ي yang bermaksud berjalan, berusaha keras, bergerak laju, usaha, mempercepatkan pergerakan, aktif, rajin.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.  


 

Ayat 2:261

Mufradat 1,257: kalimah حَبَّةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bijian’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 878 (Baqarah:165): ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,258: kalimah أَنۢبَتَت adalah dalam bentuk fi’il madhi (muannath) dan ia bermaksud ‘telah menumbuhkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 421 (Baqarah:61): ن ب ت yang bermaksud menumbuhkan, tanaman, anak-anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 26 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,259: kalimah سَنَابِلَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tangkai-tangkai’.

Kata dasar: س ن ب ل yang bermaksud tangkai, telinga.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:262

Mufradat 1,260: kalimah يُتبِعُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengikuti’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 288 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 172 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,260A: kalimah أَنْفَقُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah infak’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Kalimah أنفَقَ (dia telah infak) dalam Baqarah:215

Dan sekarang kita melihat kalimah أَنْفَقُوا (mereka telah infak)

 

Mufradat 1,261: kalimah مَنًّا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘menyebut tentang kemurahan hati’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 382 (Baqarah:57): م ن ن  yang bermaksud memberikan nikmat kepada seseorang, banyak berkat, terlalu pemurah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:263

Mufradat 1,262: kalimah غَنِىٌّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kaya’, ‘tidak memerlukan’.

Kata dasar: غ ن ي yang bermaksud tidak memerlukan, kaya, boleh memberi, mengurus, mampu, menyanyi, mendendangkan pujian, mencukupkan, mengkayakan, cukup, membantu, kebaikan, mengganti, melindungi.

Ramai orang Melayu bernama Abdul Ghani diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:264

Mufradat 1,263: kalimah تُبطِلُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘membatalkan’, ‘menjadikan sia-sia’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:42): ب ط ل yang bermaksud menjadi palsu, tidak benar, salah, rekaan sahaja, tiada asas, tidak berharga, sia-sia, tidak menguntungkan, tiada kebaikan padanya, tidak diterima, berani dalam peperangan, mengejar sesuatu yang tidak bernilai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,263A: kalimah يُنفِقُ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah infak’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Kalimah أنفَقَ (dia telah infak) dalam Baqarah:215

Kalimah أَنْفَقُوا (mereka telah infak) dalam Baqarah:262 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يُنفِقُ (dia telah infak)

 

Mufradat 1,264: kalimah رِئَآءَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘menunjuk-nunjuk’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 376 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165

Kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat) dalam Baqarah:165

Kalimah رَاَوُا (mereka telah melihat) dalam Baqarah:166

Kalimah تَرَ (engkau melihat) dalam Baqarah:245

Dan sekarang kita melihat kalimah رِئَآءَ (menunjuk-nunjuk)

 

Mufradat 1,265: kalimah صَفوَانٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘batu yang licin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 788 (Baqarah:130): ص ف و yang bermaksud jernih, bersih dari keruh, tidak bercampur, dibezakan, ketenangan, selesa, ambil yang terbaik, buat pemilihan, pokok yang banyak buah, unta yang banyak susu, batu yang licin.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,266: kalimah تُرَابٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tanah’.

Kata dasar: ت ر ب yang bermaksud tanah, debu, berdebu, dalam kesempitan harta, kemiskinan, amat memerlukan bantuan, kerugian, kesedihan, tanah perkuburan, kawan yang rapat, sepadan dari segi kedudukan, mempunyai citarasa yang sama, bahagian dada, rusuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,267: kalimah وَابِلٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hujan lebat’.

Kata dasar: و ب ل yang bermaksud menuang, hujan yang lebat, bersungguh-sungguh mengejar sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,268: kalimah صَلدًا‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bersih licin’.

Kata dasar: ص ل د yang bermaksud keras, kosong dan licin, menolak atau berpaling.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,269: kalimah يَقدِرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mampu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 153 (Baqarah:20): ق د ر yang bermaksud menyukat, memberi kadar, berkuasa, mampu, keupayaan, jangkamasa, kemusnahan, keputusan hukum, kehebatan, takdir, ilmu dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 132 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 7 Februari 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s