Mufradat Mukasurat 41 (Baqarah 249 – 252)

Mufradat Mukasurat 41 (27 Mufradat Baru)

Ayat 2:249

Mufradat 1,181: kalimah فَصَلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah bertolak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,203 (Baqarah:233): ف ص ل yang bermaksud memisahkan, membezakan, letak dalam bahagian masing-masing, menjelaskan dengan terperinci, membuat keputusan di antara dua perkara, pembahagian yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,182: kalimah جُنُودِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tentera’.

Kata dasar: ج ن د yang bermaksud kumpul atau menghimpunkan, menyediakan tentera, para lelaki yang bersedia untuk berperang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,183: kalimah مُبتَلِي adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penguji’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 349 (Baqarah:49): ب ل و yang bermaksud lusuh, reput. Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,184: kalimah نَهَرٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sungai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 194 (Baqarah:25): ن ه ر yang bermaksud mengalirkan air, tidak suka, melawan, memarahi, mengalir dengan banyak, siang, waktu cerah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 113 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,185: kalimah شَرِبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah minum’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 409 (Baqarah:60): ش ر ب yang bermaksud minum, telan, tenggelam, menyerap, masa minum, tempat minum, meminum, minuman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 39 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,186: kalimah يَطعَم adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘merasai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 413 (Baqarah:61): ط ع م yang bermaksud makan, rasa, telan, selera, memberi makan, cara makan, makanan, buah yang sudah masak, tempat makan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,187: kalimah ٱغتَرَفَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘mengambil’.

Kata dasar: غ ر ف yang bermaksud ambil, potong, bengkok, patah, sukatan air yang dicakup dengan telapak tangan, bilik yang paling tinggi di atas bangunan, istana yang paling tinggi di syurga, air yang banyak, pantas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,188: kalimah غُرفَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘air sebanyak tapak tangan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,265: غ ر ف yang bermaksud ambil, potong, bengkok, patah, sukatan air yang dicakup dengan telapak tangan, bilik yang paling tinggi di atas bangunan, istana yang paling tinggi di syurga, air yang banyak, pantas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,189: kalimah شَرِبُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘tangan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 409 (Baqarah:60): ش ر ب yang bermaksud minum, telan, tenggelam, menyerap, masa minum, tempat minum, meminum, minuman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 39 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,190: kalimah جَاوَزَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘melepasi’.

Kata dasar: ج و ز yang bermaksud melepasi sesuatu, meninggalkan sesuatu tempat di belakang, melalui satu kawasan, melepasi batasan, berlebihan dalam sesuatu, memberi, tidak perasan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,191: kalimah جَالُوتَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Jalut’. Beliau adalah seorang raja yang menentang Bani Israil. Dia telah dibunuh oleh Nabi Daud a.s.

 

Mufradat 1,192: kalimah مُّلَـٰقُواْ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang berjumpa’.

Kata dasar sama seperti Mufradat 98 (Baqarah:14): ل ق ي yang bermaksud berjumpa, bertemu, melihat, bertembung, mengalami, melalui, menerima, bertemu bersemuka, menuju ke arah sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 146 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,193: kalimah ڪَم adalah dalam bentuk isim istifham dan ia bermaksud ‘berapa banyak?’.

 

Mufradat 1,194: kalimah فِئَةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kumpulan’.

Kata dasar: ف أ ي yang bermaksud kumpulan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,195: kalimah قَلِيلَةٍ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘kecil’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 306 (Baqarah:41): ق ل ل yang bermaksud sedikit dari segi bilangan, jarang, kecil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 76 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,196: kalimah غَلَبَت atau غَلَبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengalahkan’.

Kata dasar: غ ل ب yang bermaksud mengalahkan, menawan, melemahkan, menguasai, melebihi, lebih kuat dari segi kekuatan dan kuasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:250

Mufradat 1,197: kalimah بَرَزُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘keluar bergerak’.

Kata dasar: ب ر ز yang bermaksud pergi, keluar, mengeluarkan, menjelma, menerbit, buka penutup, melepasi, orang yang nampak bijaksana, padang luas tanpa pokok.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,198: kalimah أَفرِغ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘tuanglah’.

Kata dasar: ف ر غ yang bermaksud menjadikan kosong, menghabiskan sesuatu, berhenti dari melakukan sesuatu, tiada kerja atau tugasan, bebas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,199: kalimah ثَبِّت adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘tetapkanlah’.

Kata dasar: ث ب ت yang bermaksud menjadi tetap, kukuh, kekal di sesuatu tempat, menguatkan, penetapan, kepastian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,200: kalimah أَقدَام adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kaki-kaki’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 617 (Baqarah:95): ق د م yang bermaksud mendahului, tampil ke hadapan, mengetahui sekumpulan manusia, pulang, berpusing, kedudukan, kaki, asas, contoh, kekuatan, bergerak ke hadapan, tua, lama, purba, hantar dahulu, hantar ke hadapan, buat persediaan, mencadangkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,201: kalimah ٱنصُر adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘bantulah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 337 (Baqarah:48): ن ص ر yang bermaksud bantu, pertahankan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 158 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:251

Mufradat 1,202: kalimah هَزَمُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘telah mengalahkan’.

Kata dasar: ه ز م yang bermaksud mengalahkan, mengatasi, mengusir.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,202A: kalimah قَتَلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah membunuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah يُقَـٰتِلُوا (mereka memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah قَـٰتَلُوا (mereka telah memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah قِتَالُ (peperangan) dalam Baqarah:216

Kalimah نُقَـٰتِل (kita berperang) dalam Baqarah:246

Dan sekarang kita melihat kalimah قَتَلَ (dia telah membunuh)

 

Mufradat 1,203: kalimah دَفعُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘menolak’.

Kata dasar: د ف ع yang bermaksud menolak, menahan, menghalau, melencongkan, mempertahankan, membuang, senyap, memujuk, menghantar, perjuangan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,204: kalimah فَسَدَتِ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berbuat kerosakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 86 (Baqarah:11): ف س د yang bermaksud: berbuat jahat, berbuat kerosakan, reput, jadi buruk, salah dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,205: kalimah ذُو adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘memiliki’.


 

Ayat 2:252

Mufradat 1,206: kalimah تِلكَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘itulah’.

 

Mufradat 1,207: kalimah مُرسَلِينَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang diutus’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 589 (Baqarah:87): ر س ل yang bermaksud menghantar utusan, menganugerah, melepaskan, wakil. pembawa mesej, misi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali dalam Al-Qur’an.

 

Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 7 Disember 2020

Mufradat Mukasurat 40 (Baqarah 246 – 248)

Mufradat Mukasurat 40 (18 mufradat baru)

Ayat 2:246

Mufradat 1,163: kalimah مَلَإِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ketua-ketua’.

Kata dasar: م ل ا yang bermaksud memenuhi, memuaskan, tolong, bantu, para ketua kaum.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,163A: kalimah نَبِيٍّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘seorang Nabi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 270 (Baqarah:31): ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنۢبِـُٔوا (kamu beritahulah) dalam Baqarah:31

Kalimah أَنۢبِـأ (engkau beritahulah) dalam Baqarah:33

Kalimah َنَبِيِّن (para Nabi) dalam Baqarah:61

Kalimah أنبِيَاءَ (para Nabi) dalam Baqarah:91

Kalimah نَبِيُّونَ (para Nabi) dalam Baqarah:136

Dan sekarang kita melihat kalimah نَبِيٍّ (seorang Nabi)

 

Mufradat 1,164: kalimah مَلِڪًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘raja’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 10 (Fatihah:4): م ل ك yang bermaksud memerintah, mampu, mengawal, kuasa, raja, kerajaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 206 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,164A: kalimah نُقَـٰتِل adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘kita berperang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah يُقَـٰتِلُوا (mereka memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah قَـٰتَلُوا (mereka telah memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah قِتَالُ (peperangan) dalam Baqarah:216

Dan sekarang kita melihat kalimah نُقَـٰتِل (kita berperang)

 

Mufradat 1,165: kalimah هَل adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘adakah’. Ia digunakan dalam bentuk soalan.

 

Mufradat 1,166: kalimah إِن adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘jika’.

 

Mufradat 1,167: kalimat أَلَّا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘akan tidak’. Ia sebenarnya adalah gabungan harf أن (adalah) dan juga لا (tidak).

 

Mufradat 1,168: kalimat مَا لَنَا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘kenapa kami tidak’. Ia adalah gabungan harf ما, harf ل dan dhomir نا.

 

Mufradat 1,169: kalimah قَد adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘sesungguhnya telah’.

 

Mufradat 1,170: kalimah أُخرِج adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘telah dikeluarkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 165 (Baqarah:165): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,171: kalimah تَوَلَّواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka berpaling’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 449 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut. Kalimah ‘wali’ juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:247

Mufradat 1,172: kalimah طَالُوتَ adalah dalam bentuk isim dan beliau adalah nama pemimpin yang dipilih Allah pada zaman Nabi Samuel dan Nabi Dawud (sebelum diangkat menjadi Nabi). Dalam Bible, beliau dipanggil Saul.

 

Mufradat 1,173: kalimah يُؤتَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘diberikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.  

 

Mufradat 1,174: kalimah سَعَةً۬ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘banyak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 717A (Baqarah:115): و س ع yang bermaksud mencukupi, mengambil, memahami, mendakap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,175: kalimah بَسطَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘luas’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,241 (Baqarah:245): ب س ط yang bermaksud mengembangkan, sebar, gembira, .

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an. 

Mufradat 1,176: kalimah يُؤتِى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘memberikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:248

Mufradat 1,177: kalimah ٱلتَّابُوتُ adalah dalam bentuk isim dan ia adalah peti yang mengandungi Kitab Taurat di dalamnya.

 

Mufradat 1,178: kalimah سَڪِينَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ketenangan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 262 (Baqarah:35): س ك ن yang bermaksud senyap, rehat, berhenti, tenang, terpelihara, berkat, miskin, lemah lembut, dalam keadaan rendah, tidak mampu bekerja kerana tidak upaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 69 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,179: kalimah بَقِيَّةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tinggalan’.

Kata dasar: ب ق ي yang bermaksud sesuatu atau seseorang yang tinggal, sambung, berterusan, sentiasa, melihat, mengawal, menjaga, bahagian yang tinggal.

Dalam Bahasa Malaysia pun ada kalimah ‘baki’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,180: kalimah تَحمِلُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dibawa’.

Kata dasar: ح م ل yang bermaksud mengandung, mengangkat, ambil, menyampaikan, tunjuk.

Bahasa Melayu pun ada kalimah: hamil yang diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 64 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 5 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 39 (Baqarah 238 – 245)

Mufradat Mukasurat 39 (17 mufradat baru)

1BE1A98C-35F8-48C6-B274-94A17FA34D04

 

Ayat 2:238

Mufradat 1,147: kalimah حَـٰفِظُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘jagalah’.

Kata dasar: ح ف ظ yang bermaksud menjaga, mengawal, melindungi, memerhati, simpan, jaga, hafal dalam hati.

Kita pun sudah biasa menggunakan kalimah hafaz, hafazan, yang bermaksud hafal. Di negara kita pun banyak sekolah tahfiz.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,148: kalimah ٱلصَّلَوَٲتِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘solat-solat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 41 (Baqarah:3): ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,149: kalimah وُسطَىٰ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘solat-solat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 773 (Baqarah:143): و س ط yang bermaksud tengah, di pertengahan, di antara, terbaik, bahagian terbaik dari sesuatu, menjadi orang tengah, adil, yang terbaik dari kalangan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,150: kalimah قُومُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu berdirilah’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud berdiri tegak, menjalankan, golongan, keadaan baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85

Kalimah مَقَامَ (tempat berdiri) dalam Baqarah:125

Kalimah أَقَامَ (dia telah mendirikan) dalam Baqarah:177

Kalimah يُقِيمَا (mereka berdua mendirikan/menegakkan) dalam Baqarah:229

Dan sekarang kita melihat kalimah قُومُواْ (kamu berdirilah)

 

Mufradat 1,150A: kalimah قَانِتِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang taat’.

Kata dasar: ق ن ت yang bermaksud menjadi taat, patuh, berdiri lama dalam solat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah قٰنِتُون (mereka yang tunduk) dalam Baqarah:116

Dan sekarang kita lihat kalimah قَانِتِينَ (orang-orang yang taat)


 

Ayat 2:239

Mufradat 1,151: kalimah رِجَالاً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dalam keadaan berjalan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,055 (Baqarah:228): ر ج ل yang bermaksud berjalan kaki, diikat kaki, menyusukan anak, rambut kerinting, menyikat rambut, turun dengan tali, berjalan dengan semangat, kaki, askar, pemburu, lelaki, lelaki yang ada waris.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat:240

Mufradat 1,152: kalimah حَولِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tahun’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 119 (Baqarah:17): ح و ل yang bermaksud akan bertukar, datang di tengah-tengah, melalui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:243

Mufradat 1,152A: kalimah تَرَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari dan ia bermaksud ‘engkau melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165

Kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat) dalam Baqarah:165

Kalimah رَاَوُا (mereka telah melihat) dalam Baqarah:166

Dan sekarang kita melihat kalimah تَرَ (engkau melihat)

 

Mufradat 1,153: kalimah أُلُوفٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘beribu-ribu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 605 (Baqarah:96): أ ل ف yang bermaksud menjadi biasa dengan sesuatu, menjadi baik dengan seseorang, menjadi mesra, melindungi seseorang, menyatukan seseorang, bersatu, ribu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,154: kalimah مُوتُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘matilah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 139 (Baqarah:19): م و ت yang bermaksud mati, meninggal dunia, tiada nyawa, tiada deria pancaindera, tiada akal, tidak bergerak, tenang, tidur, tanah yang gersang, melawan, tiada keinginan kepada hidup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 165 kali dalam Al-Qur’an.

 


Ayat: 245

Mufradat 1,155: kalimat مَّن ذَا ٱلَّذِى adalah dalam bentuk harf (ada tiga harf) dan ia bermaksud ‘siapakah lagi?’. Banyak digunakan dalam Al-Qur’an

 

Mufradat 1,156: kalimah يُقرِضُ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘memberi pinjam’.

Kata dasar: ق ر ض yang bermaksud memotong, berpaling dari seseorang, teruk, melakukan kebaikan.

Saya rasa ada produk perbankan Islam yang menggunakan nama: ‘Qardhul Hasan’ kalau tidak silap saya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,157: kalimah قَرضًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pinjaman’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,168 di atas.

 

Mufradat 1,158: kalimah يُضَـٰعِف adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menggandakan’.

Kata dasar: ض ع ف yang bermaksud lemah, melebihi, dua kali ganda, berganda-ganda, tiga kali ganda.Kita biasa dengan kalimah dhaif seperti ‘hadis dhaif’, ‘pendapat dhaif’ dan sebagainya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 52 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,159: kalimah أَضْعَافًا adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘gandaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,158 di atas: ض ع ف yang bermaksud lemah, melebihi, dua kali ganda, berganda-ganda, tiga kali ganda.Kita biasa dengan kalimah dhaif seperti ‘hadis dhaif’, ‘pendapat dhaif’ dan sebagainya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 52 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,160: kalimah كَثِيرَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘banyak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 213 (Baqarah:26): ك ث ر yang bermaksud melebihi dari segi bilangan, meningkat, berganda, selalu berlaku, banyak, tidak terkira.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,161: kalimah يَقْبِضُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia menahan’.

Kata dasar: ق ب ض yang bermaksud mengambil dengan tangan, menutup, memegang, menangkap, mengumpul, ambil hak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,162: kalimah يَبْسُطُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia memberi dengan banyak’.

Kata dasar: ب س ط yang bermaksud menyebarkan, menjadikan banyak, meregang, bercakap tanpa malu, berani, dengan senang dan tenang, bergembira, membesarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 14 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 38 (Baqarah 234 – 237)

Mufradat Mukasurat 38 (21 mufradat baru)

 

AD229398-F7BA-4CED-AEBC-CE14EAE0AEAD

 

Ayat 2:234

Mufradat 1,126: kalimah يُتَوَفَّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mabni majhul dan ia bermaksud ‘mereka dimatikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 300 (Baqarah:40): و ف ي yang bermaksud mencapai ke hujung, memenuhi janji, menjalankan amanah, membayar hutang, menjalankan janji, mati.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 66 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أوفُوا (kamu penuhilah) dalam Baqarah:40

Kalimah ِأُوف (aku memenuhi) dalam Baqarah:40

Kalimah مُوفُونَ (mereka yang memenuhi) dalam Baqarah:177

Dan sekarang kita melihat kalimah يُتَوَفَّونَ (mereka dimatikan)

 

Mufradat 1,127: kalimah يَذَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘meninggalkan di belakang’.

Kata dasar: و ذ ر yang bermaksud meninggalkan, tidak menghiraukan, luka, menghiris, membenarkan, menahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 45 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,128: kalimah عَشرًا‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sepuluh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 414 (Baqarah:60):ع ش ر pula bermaksud per sepuluh, menjadikan sepuluh, sepuluh, sedekad, sahabat, kenalan, bangsa, ramai dan banyak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:235

Mufradat 1,129: kalimah عَرَّضَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘beri sindiran’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 250 (Baqarah:31): ع ر ض yang bermaksud mengambil tempat, terjadi, menawarkan, menunjukkan, bagi tanda, mencadangkan, mendedahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 79 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,130: kalimah خِطبَةِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘peminangan’.

Kata dasar: خ ط ب yang bermaksud menyampaikan nasihat kepada orang, meminang wanita untuk bernikah, bercakap-cakap dengan seseorang, merujuk sesuatu kepada seseorang, beri ceramah.

Kita sudah biasa dengan kalimah Khutbah Jumaat dan khutbah lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,131: kalimah أَڪنَن adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menyembunyikan’.

Kata dasar: ك ن ن yang bermaksud menutup, simpan, rahsia, tersorok, tempat berlindung, penutup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,131A: kalimah تُوَاعِدُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzum dan ia bermaksud ‘kamu menjanjikan’.

Ia di dalam format Wazan III (فاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 389 (Baqarah:51): و ع د yang bermaksud berjanji, mengugut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 151 kali di dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah وٰعَدَ atau واعَدَ (telah menjanjikan) dalam Baqarah:51

Dan sekarang kita melihat kalimah تُوَاعِدُوا (kamu menjanjikan)

 

Mufradat 1,132: kalimah سِرًّا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dalam keadaan rahsia’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 479 (Baqarah:69): س ر ر yang bermaksud gembira, suka, bercakap dengan rahsia, memberitahu rahsia, menjelaskan rahsia, rahsia, hati, naluri, perkahwinan, asal, misteri, secara bersendirian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,133: kalimah تَعزِمُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘bertekad’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,047 (Baqarah:227): ع ز م yang bermaksud berazam untuk melakukan sesuatu, buat keputusan, mencadangkan, menjalankan resolusi, hati nekad.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,134: kalimah عُقدَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ikatan’.

Kata dasar: ع ق د yang bermaksud ikut simpulan pada tali, tawar menawar, perjanjian, bersetuju bertanggungjawab atas sesuatu, ikatan, penghakiman, pengurusan, berjanji untuk taat.

Dari kata dasar ini menjadi kalimah Aqidah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,135: kalimah نِڪَاحِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perkahwinan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,022 (Baqarah:221): ن ك ح yang bermaksud mengikat, membuat simpulan, perjanjian, mengahwini, perkahwinan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,136: kalimah ٱحذَرُوا‌ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘takutlah kamu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 138 (Baqarah:19): ح ذ ر yang bermaksud berhati-hati, berjaga-jaga, ambil langkah keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur’an.

 


 

Ayat 2:236

Mufradat 1,137: kalimah تَمَسُّوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu menyentuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 529 (Baqarah:80): م س س yang bermaksud menyentuh dan merasa dengan tangan, memukul, mengenakan, sesuatu yang susah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 61 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,138: kalimah فَرِيضَةً‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mahr’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 471 (Baqarah:68): ف ر ض yang bermaksud menetapkan hukum, menentukan, menetapkan, melantik, menjadi tua.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,139: kalimah مُوسِعِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang kaya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 693 (Baqarah:115): و س ع yang bermaksud mencukupi, mengambil, memahami, mendakap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,140: kalimah مُقتِرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang miskin’.

Kata dasar: ق ت ر yang bermaksud kedekut, genggam, ada sedikit sahaja, hampir tidak cukup dengan keperluan, beri nafkah keperluan asas sahaja, habuk, murung, kegelapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,141: kalimah مَتَـٰعًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pemberian’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 281 (Baqarah:36): م ت ع yang bermaksud digunakan, barang kegunaan, sesuatu yang berguna, keperluan, komoditi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali dalam Al-Qur’an.

 


Ayat 2:237

Mufradat 1,142: kalimah نِصفُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘separuh’.

Kata dasar: ن ص ف yang bermaksud separuh, sampai ke bahagian tengah, membahagikan sesuatu kepada dua bahagian.

Kita biasa gunakan kalimah ini dalam Nisfu Syaaban. Kerana ia adalah hari pertengahan Syaaban (15 Syaaban). Dan juga nama seperti Ahmad Nisfu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,143: kalimah يَعفُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘memaafkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 370 (Baqarah:52): ع ف و yang bermaksud memaafkan, banyak, melepasi, melupakan, membesar, berganda, menghapuskan semua kesan, beri lebih dari yang sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,144: kalimah يَدٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tangan’.Kata dasar: ي د ي yang bermaksud sentuh, bantu, melakukan kebaikan, pemurah, menunjuk kekuasaan, tangan, kekuatan kewangan, pemilikan. Kata dasar ini ada juga digunakan dalam Mufradat 458 (Baqarah:66).Kata dasar ini digunakan sebanyak 120 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,145: kalimah أَقرَبُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih dekat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 271 (Baqarah:35): ق ر ب yang bermaksud rapat, dekat, mendekati, di tangan, ahli keluarga, perhubungan rapat, mendekatkan kepada Allah, malam, qurban.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,146: kalimah تَنسَوُاْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘lupa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 322 (Baqarah:44): ن س و yang bermaksud lupa, melupakan, meninggalkan, buat tidak endah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 45 kali dalam Al-Qur’an.

 

Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 20 Jun 2021

Mufradat Mukasurat 37 (Baqarah 231 – 233)

 

Mufradat Mukasurat 37 (26 Mufradat baru)

95CD1AC8-4C56-40D0-8EA0-20AE2401BF40

Ayat 2:231

Mufradat 1,100: kalimah بَلَغنَ adalah dalam bentuk fi’il madhi muannath dan ia bermaksud ‘mereka telah sampai’. Huruf ن di hujung itu adalah dhomir kepada ‘mereka perempuan’ (هن)

Kata dasar sama dengan Mufradat 969 (Baqarah:196): ب ل غ yang bermaksud sampai, mendapat, mengejar, berkeinginan, menyampaikan komunikasi, berita etc, berusaha, pengumuman, cukup, kandungan, musibah, baligh, sejumlah wang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَبلُغَ (dia sampai) dalam Baqarah:196

Dan sekarang kita melihat kalimah بَلَغنَ (mereka [wanita] telah sampai)

 

Mufradat 1,101: kalimah أَجَلَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempoh’.

Kata dasar: أ ج ل yang bermaksud masa yang telah ditetapkan, period, hari kebangkitan, jangkamasa antara dilahirkan dan dimatikan,  jangkamasa tinggal di dunia, menangguhkan masa.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah ‘ajal’ dalam penggunaan bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 56 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,102: kalimah أَمسِكُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘tahanlah’, ‘peganglah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,057 (Baqarah:229): م س ك yang bermaksud menahan, meneruskan, memegang sesuatu dengan kuat, terus memegang dengan kuat, menangkap sesuatu, menahan atau menawan seseorang, mengambil sesuatu dengan tangan, seorang yang bijak dalam membuat keputusan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,103: kalimah سَرِّحُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘lepaskan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,058 (Baqarah:229): س ر ح yang bermaksud menghantar, melepaskan, membebaskan, bawa ke ladang ternak / padang ragut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,104: kalimah ضِرَارًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kemudharatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 639 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,105: kalimah يَعِظُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘memberi pengajaran’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 465 (Baqarah:66): و ع ظ yang bermaksud menasihati, dakwah, nasihat, beri amaran, mengingatkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 


 Ayat 2:232

Mufradat 1,106: kalimah تَعضُلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menghalang’.

Kata dasar: ع ض ل yang bermaksud menegakkan, tidak memberi keadilan yang sepatutnya, menghalang, menahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,106A: kalimah تَرَاضَوْا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah bersetuju’.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 738 (Baqarah:120): ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an dalam 11 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَرضَى (redha) dalam Baqarah:120

Kalimah مَرضَاتِ (‘keseronokan’, ‘redha’) dalam Baqarah:207

Dan sekarang kita lihat kalimah تَرَاضَوْا (mereka telah bersetuju)

 

Mufradat 1,107: kalimah أَزكَىٰ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 316 (Baqarah:43):  ز ك و yang bermaksud meningkat, membesar, menjadi suci, penyucian, pembersihan, kebaikan, zakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,108: kalimah أَطهَرُ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih suci’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 200 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 


Ayat 2:233

Mufradat 1,109: kalimah وَٲلِدٰتُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘ibu-ibu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 540 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,110: kalimah يُرضِعنَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyusukan’.

Kata dasar: ر ض ع yang bermaksud menghisap, menyusu, sedut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,111: kalimah أَولَـٰدَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘anak-anak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 540 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,112: kalimah حَولَينِ adalah dalam bentuk isim muthanna (dua) dan ia bermaksud ‘dua tahun’. Penambahan يْنِ merujuk kepada dua.

Kata dasar sama dengan Mufradat 119 (Baqarah:17): ح و ل yang bermaksud akan bertukar, datang di tengah-tengah, melalui.

Kita biasa gunakan kalimah ini dalam istilah zakat. Bila ‘cukup haul’, iaitu bila cukup setahun berlalu.Ada juga masyarakat kita yang sambut Hari Haul (Hari Hol) iaitu mengingati hari kematian seseorang. (amalan bidaah).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,113: kalimah كَامِلَينِ‌ adalah dalam bentuk isim sifah muthanna (dua) dan ia bermaksud ‘dua penuh’. Penambahan يْنِ merujuk kepada dua. Maknanya dua tahun penuh.

Kata dasar sama dengan Mufradat 899 (Baqarah:185): ك م ل yang bermaksud lengkap, kesemuanya, dicapai dengan sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,114: kalimah رَضَاعَةَ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penyusuan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,075 di atas: ر ض ع yang bermaksud menghisap, menyusu, sedut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,115: kalimah مَولُودِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bapa’ (yang mempunyai anak).

Kata dasar sama dengan Mufradat 540 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,116: kalimah كِسوَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pakaian’.

Kata dasar: ك س و yang bermaksud baju, pakaian.

Kita mungkin biasa dengar Kiswah Kaabah iaitu kain yang menyelubungi Kaabah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,117: kalimah تُكَلَّفُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘dipertanggungjawabkan’.

Kata dasar: ك ل ف yang bermaksud yang disusahkan, berusaha bersungguh-sungguh, asyik dengan sesuatu.

Kita biasa dengar istilah hamba mukallaf. Iaitu orang yang sudah sampai usia baligh dan berakal, dan telah wajib hukum syarak ke atas mereka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,118: kalimah وُسعَ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kemampuan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 693 (Baqarah:115): و س ع yang bermaksud mencukupi, mengambil, memahami, mendakap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 1,119: kalimah تُضَآرَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyusahkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 639 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,120: kalimah وَٲلِدَةٌ adalah dalam bentuk isim muannas dan ia bermaksud ‘ibu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 540 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,121: kalimah وَلَدٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 540 (Baqarah:83): و ل د yang bermaksud melahirkan, mendapat anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,122: kalimah فِصَالاً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sapih’. Iaitu memberhentikan anak dari menyusu.

Kata dasar: ف ص ل yang bermaksud memisahkan, membezakan, letak dalam bahagian masing-masing, menjelaskan dengan terperinci, membuat keputusan di antara dua perkara, pembahagian yang jelas.

Dalam bahasa kita pun kita gunakan kalimah ‘fasal’ juga. Iaitu ada ‘fasal ini’ dan ‘fasal itu’, untuk membezakan antara dua perkara.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,122A: kalimah تَرَاضٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘persetujuan bersama’.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 738 (Baqarah:120): ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an dalam 11 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَرضَى (redha) dalam Baqarah:120

Kalimah مَرضَاتِ (‘keseronokan’, ‘redha’) dalam Baqarah:207

Kalimah تَرَاضَوْا (mereka telah bersetuju) dalam Baqarah:232 di atas

Dan sekarang kita lihat kalimah تَرَاضٍ (persetujuan bersama)

 

Mufradat 1,123: kalimah تَشَاوُرٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bermesyuarat’, ‘berbincang’.

Kata dasar: ش و ر yang bermaksud berkumpul, ekstrak, menayangkan, tunjuk, memeriksa, rujuk, berbahas, menasihat, memberitahu, memaklumkan, mengarah, mengajak.

Kita juga gunakan kata ini dalam ‘syura’, ‘mesyuarat’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,124: kalimah تَستَرضِعُوٓاْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘beri wanita lain menyusukan anak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,075 di atas: ر ض ع yang bermaksud menghisap, menyusu, sedut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,125: kalimah سَلَّمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘bayar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 486 (Baqarah:71): س ل م yang bermaksud selamat, membebaskan diri, ucapan selamat, cengkeram, menyerah diri, ikhlas, merendahkan diri, dalam keadaan baik, tidak cacat, lembut, Sulaiman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 Feb 2021

Mufradat Mukasurat 36 (Baqarah 225 – 230)

Mufradat Mukasurat 36 (25 mufradat baru)

5970FA1D-8E08-480B-BF64-BD7F604FFAD7

Ayat 2:225

Mufradat 1,075: kalimah يُؤَاخِذُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mengira’, ‘mengenakan dengan tindakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 343 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 273 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,076: kalimah لَغوِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tidak dimaksudkan’.

Kata dasar: ل غ و yang bermaksud bercakap karut, melakukan kesalahan sengaja atau tidak, menggunakan perkataan yang sia-sia, bercakap kosong, buat bising, terlepas cakap, bercakap tanpa maksud, cakap meraban.

Dalam bahasa kita pun biasa pakai kalimah: lagha.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,077: kalimah حَلِيمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penyantun’.

Kata dasar: ح ل م yang bermaksud mimpi, mendapat gambaran, sampai baligh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:226

Mufradat 1,078: kalimah يُؤلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘ sumpah ila’ ’.

Kata dasar: أ ل و yang bermaksud tidak lengkap melakukan sesuatu, perlahan, lemah, tidak meninggalkan, sumpah, pemilik, yang menjaga.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 37 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,079: kalimah تَرَبُّصُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘masa menunggu’.

Kata dasar: ر ب ص yang bermaksud menunggu, kayu, menunggu peluang, menahan diri, orang yang menunggu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,080: kalimah أَربَعَةِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘empat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 364 (Baqarah:51): ر ب ع yang bermaksud empat, keempat, empat puluh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,081: kalimah فَآءُو adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka kembali’.

Kata dasar: ف ي أ yang bermaksud kembali, balik, letak bawah penguasaan, tukar tempat, harta rampasan perang, tawanan perang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:227

Mufradat 1,082: kalimah عَزَمُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka berazam’.

Kata dasar: ع ز م yang bermaksud berazam untuk melakukan sesuatu, buat keputusan, mencadangkan, menjalankan resolusi, hati nekad.

Bahasa kita pun menggunakan kalimah ‘azam’ ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,083: kalimah طَلَـٰقَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cerai’.

Kata dasar: ط ل ق yang bermaksud bebas dari ikatan, cerai, ditolak, bertolak, mula melakukan sesuatu, ikut jalan sendiri, merdeka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:228

Mufradat 1,084: kalimah مُطَلَّقَـٰتُ adalah dalam bentuk isim muannath dan ia bermaksud ‘wanita yang ditalak/dicerai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,164 di atas.

 

Mufradat 1,085: kalimah قُرُوٓءٍ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kitaran bulanan’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 896 (Baqarah:185): ق ر أ yang bermaksud baca, mengumpul, koleksi, pembacaan, penyebutan, penjelasan, mengkaji, menyiasat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 88 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,086: kalimah أَرحَامِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘rahim-rahim’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Fatihah:1): ر ح م yang bermaksud kasih, belas kasihan, sayang, pemurah, suka, memaafkan, kelembutan, rahim ibu, perhubungan, bersangkutan kerana satu rahim (keluarga).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 339 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,087: kalimah بُعُولَة adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘suami-suami’.

Kata dasar: ب ع ل yang bermaksud suami, berkahwin, bermain-main suami isteri, tuan, pemilik, ketua, yang ditaati.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,088: kalimah أَحَقُّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebih haq / lebih layak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 208 (Baqarah:26): ح ق ق yang bermaksud betul, tepat, bernilai, patut, asli, fakta, kebenaran, sesuai, pasti.

 

Mufradat 1,089: kalimah رَدِّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pengambilan semula’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 565 (Baqarah:85): ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,090: kalimah رِجَالِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘lelaki-lelaki’.

Kata dasar: ر ج ل yang bermaksud berjalan kaki, diikat kaki, menyusukan anak, rambut kerinting, menyikat rambut, turun dengan tali, berjalan dengan semangat, kaki, askar, pemburu, lelaki, lelaki yang ada waris.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:229

Mufradat 1,091: kalimah مَرَّتَانِ‌ adalah dalam bentuk isim muthanna (dua) dan ia bermaksud ‘dua kali’. Ini adalah kerana penambahan ان di hujung kalimah ini. Kalau sekali sahaja, ia adalah مَرَّةٌ.

Kata dasar: م ر ر yang bermaksud melepasi, meneruskan, pergi, mengalir, menyeberangi sesuatu, datang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu jadi pahit, mengheret sesuatu, menjatuhkan sesuatu, menahan sesuatu dengan kuat, mengomel, menggegarkan, terkena rasa pahit.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,092: kalimah إِمسَاكُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penahanan’.

Kata dasar: م س ك yang bermaksud menahan, meneruskan, memegang sesuatu dengan kuat, terus memegang dengan kuat, menangkap sesuatu, menahan atau menawan seseorang, mengambil sesuatu dengan tangan, seorang yang bijak dalam membuat keputusan.

Kita biasa pakai kalimah ‘imsak’ semasa Ramadhan iaitu bermaksud menahan diri dari terus makan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,093: kalimah تَسرِيحٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pelepasan’.

Kata dasar: س ر ح yang bermaksud menghantar, melepaskan, membebaskan, bawa ke ladang ternak / padang ragut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,094: kalimah يَحِلُّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dibenarkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 839 (Baqarah:168): ح ل ل yang bermaksud merungkai ikatan pada tali, menyelesaikan masalah, meleraikan, membebaskan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,095: kalimah أَلَّا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘adalah tidak’. Ia adalah gabungan harf أن (adalah) dan لا (tidak).

 

Mufradat 1,096: kalimah يُقِيمَا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muthanna dan ia bermaksud ‘mereka berdua mendirikan/menegakkan’. Penambahan huruf ا di hujung adalah tanda ia merujuk kepada dua orang.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85

Kalimah مَقَامَ (tempat berdiri) dalam Baqarah:125

Kalimah أَقَامَ (dia telah mendirikan) dalam Baqarah:177

Dan sekarang kita melihat kalimah يُقِيمَا (mereka berdua mendirikan/menegakkan)

Mufradat 1,097: kalimah تَعتَدُوا‌ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘melampaui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 279 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,098: kalimah يَتَعَدَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari dan ia bermaksud ‘melampaui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 279 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:230

Mufradat 1,099: kalimah يَتَرَاجَعَآ adalah dalam bentuk fi’il mudhari muthanna dan ia bermaksud ‘mereka berdua rujuk kembali’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 128 (Baqarah:18): ر ج ع yang bermaksud pulang, patah balik, menyalahkan seseorang, kembali, ulang, jawab, bawa jawapan, dipulangkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 104 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 14 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 35 (Baqarah 220 – 224)

Mufradat Mukasurat 35 (22 mufradat baru)

24EC72AD-C75D-443C-A375-5F9A5B169F6E

Ayat 2:220

Mufradat 1,053: kalimah إِصلَاحٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘membetulkan keadaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 90 (Baqarah:11): ص ل ح yang bermaksud: baik, jujur, menjadikan sesuatu itu baik, mengubah ke arah kebaikan, amalan yang baik, nama seorang Nabi (Nabi Saleh). Dari kata dasar inilah kita seorang dengar ‘orang soleh’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,054: kalimah تُخَالِطُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari jamak dan ia bermaksud ‘bercampur gaul’.

Kata dasar: خ ل ط yang bermaksud bercampur gaul, diletakkan bersama dengan benda lain, keliru, bersetubuh, menembusi, menjangkiti, menjadi rapat, mengadakan perjanjian untuk bergabung, baik hati.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,055: kalimah مُفسِدَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang membuat kerosakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 92 (Baqarah:12): ف س د yang bermaksud: berbuat jahat, berbuat kerosakan, reput, jadi buruk, salah dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,056: kalimah مُصلِحِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang melakukan kebaikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 90 (Baqarah:11): ص ل ح yang bermaksud: baik, jujur, menjadikan sesuatu itu baik, mengubah ke arah kebaikan, amalan yang baik, nama seorang Nabi (Nabi Saleh). Dari kata dasar inilah kita seorang dengar ‘orang soleh’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,057: kalimah أَعنَتَ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menyusahkan’.

Kata dasar: ع ن ت yang bermaksud mendapat susah, kesukaran, kedukaan, dibebankan dengan banyak, melakukan jenayah, menghalang orang melakukan sesuatu, jadi rosak, menyebabkan seseorang rosak, memukul dengan teruk, menyebabkan kejelikan kepada orang lain, keliru.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:221

Mufradat 1,058: kalimah تَنكِحُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menikahi’.

Kata dasar: ن ك ح yang bermaksud mengikat, membuat simpulan, perjanjian, mengahwini, perkahwinan.

Dalam bahasa kita pun biasa pakai kalimah ‘nikah’ ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,059: kalimah مُشرِكَـٰتِ adalah dalam bentuk isim jamak muannath dan ia bermaksud ‘wanita-wanita musyrik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 600 (Baqarah:96): ش ر ك yang bermaksud menjadi teman, menjadi rakan kongsi, kongsi, menyertai, sembah berhala, menyamakan sifat Tuhan dengan makhluk,

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,060: kalimah أَمَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hamba wanita’.

Kata dasar: أ م و yang bermaksud perempuan yang dijadikan sebagai hamba, menjerit, meniru.

Bahasa kita yang lama pun ada menggunakan kalimah ‘amah’ untuk pembantu rumah. Tapi tidak berapa tepat kerana أَمَةٌ bermaksud hamba.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,061: kalimah أَعجَبَت‌ atau أَعجَبَ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhid dan ia bermaksud ‘menyenangkan kamu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 970 (Baqarah:204): ع ج ب yang bermaksud keajaiban, terpesona, terkejut, kagum, menggembirakan, menyenangkan, kagumi, mengejutkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,062: kalimah تُنكِحُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘beri kahwin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,022 (Baqarah:221): ن ك ح yang bermaksud mengikat, membuat simpulan, perjanjian, mengahwini, perkahwinan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,063: kalimah يَدعُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengajak’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 175 (Baqarah:23): د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,064: kalimah يَتَذَكَّرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mengambil peringatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 298 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:222

Mufradat 1,065: kalimah مَحِيضِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘haidh’.

Kata dasar: ح ي ض yang bermaksud haidh, darah yang mengalir dari rahim.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,066: kalimah ٱعتَزِلُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘jauhilah’.

Kata dasar: ع ز ل yang bermaksud letak tepi, mengalih, mengasingkan dari yang lain, terpencil, tempat bersara, jauh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,067: kalimah يَطهُرُ‌ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyucikan’. Kalimah يَطهُرنَ‌ bermaksud ‘wanita-wanita itu menyucikan’ kerana ada tambahan dhomir ن di hujungnya.

Kata dasar sama dengan Mufradat 200 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian. Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,068: kalimah تَطَهَّرُ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah suci’. Kalimah تَطَهَّرنَ bermaksud ‘wanita-wanita itu telah suci’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 200 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian. Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,068A: kalimah أَمَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah arahkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan) dalam Baqarah:68

Kalimah أَمرِ‌ (arahan) dalam Baqarah:109

Kalimah أمرًا (satu perkara) dalam Baqarah:117

Kalimah أُمُورُ (perkara-perkara) dalam Baqarah:210

Dan sekarang kita melihat kalimah أَمَرَ (dia telah arahkan)

 

Mufradat 1,069: kalimah تَّوَّٲبِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang bertaubat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 285 (Baqarah:37): ت و ب yang bermaksud kembali, taubat, menyesuaikan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 87 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,070: kalimah مُتَطَهِّرِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang membersihkan dirinya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 200 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian. Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:223

Mufradat 1,071: kalimah أَنَّىٰ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bila’.

Kata dasar: أ ن ي yang bermaksud masa sudah tiba, masa mendekat, sebelum dan selepas, lambat, lewat, tangguh, masa panjang atau pendek.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:224

Mufradat 1,072: kalimah عُرضَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘alasan’, ‘penghalang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 250 (Baqarah:31): ع ر ض yang bermaksud mengambil tempat, terjadi, menawarkan, menunjukkan, bagi tanda, mencadangkan, mendedahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 79 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,073: kalimah أَيمَـٰنِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘sumpah-sumpah’.

Kata dasar: ي م ن yang bermaksud sebelah kanan, tangan kanan, sumpah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,074: kalimah تَبَرُّواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berbuat kebaikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 321 (Baqarah:44): ب ر ر yang bermaksud baik, lembut, pemurah, benar, kata-kata yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an.

 

Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 14 Mac 2021

Mufradat Mukasurat 34 (Baqarah 216 – 219)

Mufradat Mukasurat 34 (19 mufradat baru)

Ayat 2:216

Mufradat 1,034: kalimah قِتَالُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘peperangan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah يُقَـٰتِلُوا (mereka memerangi) dalam Baqarah:191

Kalimah قَـٰتَلُوا (mereka telah memerangi) dalam Baqarah:191

Dan sekarang kita melihat kalimah قِتَالُ (peperangan)

 

Mufradat 1,035: kalimah كُرهٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sesuatu yang dibenci’.

Kata dasar: ك ر ه yang bermaksud sesuatu yang sukar, tidak disukai, dibenci, tidak rela.

Kalimah ‘makruh’ yang kita selalu gunakan diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,036: kalimah عَسَىٰٓ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘tapi mungkin’.

Kata dasar: ع س ي.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,037: kalimah شَرٌّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sesuatu yang buruk’.

Kata dasar: ش ر ر yang bermaksud melakukan kejahatan, buruk, jahat, mencari kesalahan, mencemarkan, ganas, bunga api.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:217

Mufradat 1,038: kalimah كَبِيرٌ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘besar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 262 (Baqarah:34): ك ب ر yang bermaksud keras, besar, hebat, membesar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 161 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,039: kalimah صَدٌّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘menghalang’.

Kata dasar: ص د د yang bermaksud memalingkan, mengalih arah, halang, menjauhkan, menaikkan, teriak, jerit, air yang panas menggelegak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 42 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,039A: kalimah کَافِرٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108

Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109

Kalimah يَكفُر (dia kufur) dalam Baqarah:121

Kalimah كُفَّارٌ (orang-orang yang kufur/engkar) dalam Baqarah:161

Dan sekarang kita melihat kalimah کَافِرٌ (orang yang kufur)

 

Mufradat 1,040: kalimah أَكبَرُ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘lebih besar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 262 (Baqarah:34): ك ب ر yang bermaksud keras, besar, hebat, membesar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 161 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,041: kalimah يَزَالُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka berhenti’.

Kata dasar: ز ي ل yang bermaksud tidak meneruskan, tidak lagi, mengasingkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,042: kalimah يَرُدُّوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengembalikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 565 (Baqarah:85): ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,043: kalimah ٱستَطَـٰعُواْ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka mampu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 813 (Baqarah:158): ط و ع yang bermaksud ikut arahan, membenarkan, ketaatan, melakukan dengan sukarela, melakukan sesuatu dengan usaha, mampu, ada kuasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,044: kalimah يَرتَدِد adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berpaling kembali’, ‘murtad’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 565 (Baqarah:85): ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,045: kalimah حَبِطَت atau حَبِطَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menjadi tidak bernilai’.

Kata dasar: ح ب ط yang bermaksud sia-sia, tidak berhasil, rosak, musnah, jadi tidak berguna, jadi tidak berkesan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:218

Mufradat 1,046: kalimah هَاجَرُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘telah berpindah’.

Kata dasar: ه ج ر yang bermaksud meninggalkan tempat, mengasingkan diri dari sesuatu perkara, menahan diri, menjauhi, meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan buruk, kata-kata yang sia-sia.

Perkataan ‘hijrah’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,047: kalimah جَـٰهَدُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘berusaha keras’.

Kata dasar: ج ه د yang bermaksud berusaha keras, menggunakan segala tenaga untuk melakukan sesuatu, melelahkan diri kerana berusaha keras, menyelidiki seseorang atau sesuatu, berperang kerana sesuatu perkara, memikirkan sesuatu dengan mendalam, meletakkan benda berat di atas tunggangan.

Kalimah jihad diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,048: kalimah يَرجُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengharap’.

Kata dasar: ر ج و yang bermaksud berharap, menunggu-nunggu, menunda, mengetepikan, takut, meminta-minta, sempadan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:219

Mufradat 1,049: kalimah خَمرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘arak’.

Kata dasar: خ م ر yang bermaksud penutup, berubah keadaan dari keadaan asal, bercampur bahan yang banyak, arak, wain, mekap, perkara yang memabukkan dan menutup akal/intelek, manusia ramai berkumpul, bau pewangi, jumpa dengan rahsia, penutup kepala wanita, turban bagi lelaki, sesuatu yang dijeruk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,050: kalimah مَيسِرِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘judi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 898 (Baqarah:185): ي س ر yang bermaksud menjadi lembut, menjadi sikit, datang dari sebelah kiri, dibahagikan kepada beberapa bahagian, menjadi mudah, bermain dengan anak panah (undi nasib), judi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,051: kalimah عَفوَ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lebihan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 370 (Baqarah:52): ع ف و yang bermaksud memaafkan, banyak, melepasi, melupakan, membesar, berganda, menghapuskan semua kesan, beri lebih dari yang sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,052: kalimah تَتَفَكَّرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu memikirkan’.

Kata dasar: ف ك ر yang bermaksud berfikir tentang sesuatu, mencari maklumat tentang sesuatu, memeriksa dengan akal, menggunakan akal.

Kita pun biasa gunakan kalimah ‘fikir’ dalam bahasa kita juga.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat seterusnya.

Kemaskini: 10 Disember 2020

Mufradat Mukasurat 33 (Baqarah 211 – 215)

Mufradat Muka Surat 33 (11 mufradat baru)

95EA721C-6F1B-4978-89C8-1EE7AEB6C81F

Ayat 2:211

Mufradat 1023: kalimah سَل adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘tanyalah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1024: kalimah كَم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berapa’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Ayat 2:212

Mufradat 1025: kalimah زُيِّنَ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘dicantikkan’.

Kata dasar: ز ي ن yang bermaksud menghiasi, rahmat, kehormatan, dicantikkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1026: kalimah يَسخَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka memandang rendah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 826 (Baqarah:164): س خ ر yang bermaksud mengejek, menghina, merendahkan, memandang rendah, dipaksa bekerja tanpa bayaran, dipaksa patuh, memanfaatkan, dibawa di bawah kawalan, menundukkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 42 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1026A: kalimah يَرْزُقُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘dia memberi rezeki‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 43 (Baqarah:3): ر ز ق yang bermaksud memberikan, membekalkan, beri, kurnia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah رَزَق (rezeki) dalam Baqarah:43
Kalimah رِزْقًا (sebagai rezeki) dalam Baqarah:22
Kalimah رُزِقُوا (mereka telah diberi) dalam Baqarah:25
Kalimah رُزِقْنَا (kami telah diberi) dalam Baqarah:25
Kalimah ارْزُقْ (berilah rezeki) dalam Baqarah:126


 

Ayat 2:213

Mufradat 1,027: kalimah وٰحِدَةً adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘yang satu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 422 (Baqarah:61): و ح د yang bermaksud satu, bersendirian, unik, tiada tara, berbeza dengan yang lain, nombor satu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 68 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:214

Mufradat 1,028: kalimah حَسِبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘engkau fikir’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 963 (Baqarah:202): ح س ب yang bermaksud berfikir, mengagak, membayangkan, berpendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,029: kalimah لَمَّا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘belum lagi’.

Kalimah ini digunakan sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,030: kalimah مَسَّت atau مَسَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah sentuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 528 (Baqarah:80): م س س yang bermaksud menyentuh dan merasa dengan tangan, memukul, mengenakan, sesuatu yang susah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 61 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,031: kalimah زُلزِلُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘telah digoncang’.

Kata dasar: ز ل ز ل (lain dari kebiasaan kerana ada 4 huruf kali ini) yang bermaksud bergerak, agitasi, ledakan, gempa bumi.

Dari kata dasar yang sama, nama Surah al-Zalzalah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,032: kalimah مَتَىٰ adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘bila’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,033: kalimah نَصرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bantuan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 344 (Baqarah:48): ن ص ر yang bermaksud bantu, pertahankan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 158 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:215

Mufradat 1,033A: kalimah أنفَقَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah infak’. Jadi kalimah أنفقتم bermaksud ‘kamu telah infak’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Dan sekarang kita melihat kalimah أنفَقَ (dia telah infak)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 11 September 2021

Mufradat Mukasurat 32 (Baqarah 203 – 210)

Mufradat Muka Surat 32 (21 Mufradat baru)

158ACA94-DC56-474B-BE18-9FF4016AB7DF

Ayat 2:203

Mufradat 1,002: kalimah تَعَجَّلَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘bersegera’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 367 (Baqarah:51): ع ج ل yang bermaksud mempercepatkan, tergesa-gesa, anak lembu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 47 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,003: kalimah يَومَينِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dua hari’. Ini adalah kerana ada tambahan ين di hujung kalimah itu.

Kata dasar sama dengan Mufradat 11 (Fatihah:4): ي و م yang bermaksud hari, era, masa, hari ini, jangkamasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 405 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,004: kalimah تَأَخَّرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘melewatkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 50 (Baqarah:4): أٓ خ ر yang bermaksud: patah balik ke belakang, mengundur, menahan, sebahagian dari sesuatu, perkara yang kedua dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 250 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ِالأٓخِرَة (Hari Akhirat) dalam Baqarah:4

Kalimah اٰخِرِ (akhir) dalam Baqarah:8

Kalimah أُخَرَ‌ (yang lain) dalam Baqarah:184

Dan sekarang kita melihat kalimah تَأَخَّرَ (melewatkan)


 

Ayat 2:204

Mufradat 1,005: kalimah يُعجِبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyebabkan tertarik’.

Kata dasar: ع ج ب yang bermaksud keajaiban, terpesona, terkejut, kagum, menggembirakan, menyenangkan, kagumi, mengejutkan.

Kita biasa gunakan kalimah ‘ajaib’ juga dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,006: kalimah قَولُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perkataan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 68 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: bercakap, memanggil, dipanggil, perkataan, ucapan, memberi pendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1006A: kalimah يُشْهِدُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia bersaksikan’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan) dalam Baqarah:185

Dan sekarang kita melihat kalimah يُشْهِدُ (dia bersaksikan)

 

Mufradat 1,007: kalimah أَلَدُّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘suka berkelahi’.

Kata dasar: ل د د yang bermaksud berkelahi dengan seseorang, degil, menahan, menghalang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,008: kalimah خِصَامِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘permusuhan’.

Kata dasar: خ ص م yang bermaksud berkelahi dengan keras, mengalahkan seseorang dalam perkelahian, antagonis.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:205

Mufradat 1,009: kalimah سَعَىٰ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berusaha’.

Kata dasar: س ع ي yang bermaksud berjalan laju, bergerak cepat, usaha yang tinggi, mempercepatkan, aktif, rajin, umur kanak-kanak yang sudah boleh berlari.

Kata dasar ini digunakan dalam kalimah ‘saie’ semasa Umrah dan Haji kerana ada tempat yang disunatkan berlari anak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,010: kalimah نَسلَ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keturunan’.

Kata dasar: ن س ل yang bermaksud mendapat anak, banyak keturunan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:206

Mufradat 1,011: kalimah عِزَّةُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kemegahan’.

Kata dasar: ع ز ز yang bermaksud kuat, mulia, tidak boleh dikalahkan, mengalahkan, menang, dipandang tinggi, bernilai tinggi, kejayaan, megah, cemerlang, bangga dan keras sikap, tegas.

Nama Aziz, Azizah dan Nurul Izzah diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,012: kalimah حَسبُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cukuplah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 963 (Baqarah:202): ح س ب yang bermaksud berfikir, mengagak, membayangkan, berpendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,013: kalimah مِهَادُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat tinggal’, ‘tempat rehat’.

Kata dasar: م ه د yang bermaksud menjadikan sesuatu tempat datar dan selesa, mempersiapkan tempat, mendapat sesuatu, mengejar untuk mendapatkan sesuatu, berusaha untuk diri sendiri, menebarkan sesuatu (seperti menebarkan cadar pada katil).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:207

Mufradat 1,014: kalimah يَشرِى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menjual’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 106 (Baqarah:16): ش ر ي yang bermaksud beli, jual, tukar, menyempurnakan pembelian, menolak, memilih, lebih suka.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,015: kalimah ٱبتِغَآءَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pencarian’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 583 (Baqarah:90): ب غ ي yang bermaksud mengejar sesuatu, ingin kepada sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu (dengan cara baik atau buruk), mencintai sesuatu, melampau dapat mendapatkan sesuatu, tidak taat, menderhaka, melebihi had, tidak benar, pelacur atau wanita tidak baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,016: kalimah مَرضَاتِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keseronokan’, ‘redha’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 738 (Baqarah:120): ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an dalam 11 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَرضَى (redha) dalam Baqarah:120

Dan sekarang kita lihat kalimah مَرضَاتِ (‘keseronokan’, ‘redha’)


 

Ayat 2:208

Mufradat 1,017: kalimah سِلمِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘agama Islam’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 485 (Baqarah:71): س ل م yang bermaksud selamat, membebaskan diri, ucapan selamat, cengkeram, menyerah diri, ikhlas, merendahkan diri, dalam keadaan baik, tidak cacat, lembut, Sulaiman.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,018: kalimah ڪَآفَّةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sepenuhnya’.

Kata dasar: ك ف ف yang bermaksud menahan, berhenti, menahan diri, menarik, mengeluarkan tangan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 15 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:209

Mufradat 1,019: kalimah زَلَل adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘tergelincir’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 274 (Baqarah:36): ز ل ل yang bermaksud bergerak dari tepi ke tepi, gelincir, melakukan kesalahan, kurang baik, pemindahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:210

Mufradat 1,020: kalimah ظُلَلٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bayangan’, ‘lindungan’, ‘naungan’.

Kata dasar: ظ ل ل yang bermaksud tinggal di belakang, menyambung melakukan sesuatu, meneruskan, memberi naungan, menutupi, perlindungan, keadaan gembira.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,021: kalimah قُضِىَ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘telah diputuskan’.

Kata dasar sama Mufradat 695 (Baqarah:117): ق ض ي yang bermaksud memberikan hukum, menjadikan, menyelesaikan sesuatu perkara, menjalankan arahan, selesai, pelepasan, mendedahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,022: kalimah أُمُورُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘perkara-perkara’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 235 (Baqarah:27): أ م ر yang bermaksud perintah, kuasa, nasihat, mengepalai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 248 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َأَمَر (telah perintah) dalam Baqarah:27

Kalimah َتَأمُرُون (kamu menyuruh) dalam Baqarah:44

Kalimah ُيَأمُر (dia menyuruh) dalam Baqarah:67

Kalimah تُؤمَرُون (yang kamu diarahkan) dalam Baqarah:68

Kalimah أَمرِ‌ (arahan) dalam Baqarah:109

Kalimah أمرًا (satu perkara) dalam Baqarah:117

Dan sekarang kita melihat kalimah أُمُورُ (perkara-perkara)

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat seterusnya.

Kemaskini: 14 Mac 2021