Mufradat Mukasurat 31 (Baqarah 197 – 202)

Mufradat Mukasurat 31 (18 mufradat baru)

Ayat 2:197

Mufradat 984: kalimah أَشهُرٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘bulan-bulan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 893 (Baqarah:185): ش ه ر yang bermaksud jelas kelihatan, upah selama sebulan, tinggal sebulan, sebulan, bulan, bulan baru, bulan penuh, terkenal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 985: kalimah مَعلُومَـٰتٌ‌ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘diketahui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:2): ع ل م yang bermaksud tanda, ciptaan, dunia (alam), ilmu, mengetahui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 986: kalimah فَرَضَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mewajibkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 470 (Baqarah:68): ف ر ض yang bermaksud menetapkan hukum, menentukan, menetapkan, melantik, menjadi tua.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 987: kalimah فُسُوقَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘maksiat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 215 (Baqarah:26): ف س ق yang bermaksud tidak taat, sesat, melanggar perintah, tidak teratur, menjadi jahat, melakukan dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 54 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 988: kalimah جِدَالَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bertengkar’.

Kata dasar: ج د ل yang bermaksud memusing sesuatu yang tetap, menjadikan sesuatu menjadi kuat, menjadi keras dan kuat, bertengkar dengan kuat, menjatuhkan seseorang, membandingkan hujah dan bukti, berhujah untuk mengalahkan seseorang.

Kita selalu juga menggunakan kalimah ‘berjidal’ untuk menceritakan tentang orang yang berdebat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 989: kalimah تَزَوَّدُواْ adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘siapkan bekal’.

Kata dasar: ز و د yang bermaksud menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh, bag atau bekas makanan, stok simpanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

Mufradat 990: kalimah زَادِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bekal’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 952 (ayat yang sama di atas): ز و د yang bermaksud menyiapkan bekal untuk perjalanan jauh, bag atau bekas makanan, stok simpanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 991: kalimah تَقوَىٰ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘taqwa’ atau ‘memelihara diri’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:198

Mufradat 992: kalimah أَفَاضَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘turun dari’. Merujuk kepada turun dari Padang Arafah.

Kata dasar: ف ي ض yang bermaksud berlebihan, melimpah, banyak sangat, mengalir dengan banyak, merebak, menuang, pulang, sibuk dalam sesuatu perkara, pergi dari satu tempat ke satu tempat yang ramai orang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 993: kalimah عَرَفَـٰتٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Padang Arafah’. Tempat para Haji berkumpul pada 9 Dzulhijjah. Ia tidak berapa jauh dari Mekah.

 

Mufradat 994: kalimah مَشعَرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat syiar’, ‘tanda-tanda’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 75 (Baqarah:9): ش ع ر yang bermaksud: mengetahui, sedar, buat syair, sajak, penyair, perasaan, pengetahuan, bintang Sirius, rambut, pokok, panggilan yang dikenali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:199

Mufradat 995: kalimah ٱستَغفِرُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu minta ampunlah’.

Ia di dalam bentuk Wazan X (استفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 400 (Baqarah:58): غ ف ر yang bermaksud lindungi, tutup, perisai, maafkan, ampun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 234 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah melihat berbagai bentuk kata dasar ini digunakan:

Kalimah نَغفِر (kami akan mengampunkan) dalam Baqarah:58

Kalimah غَفُورٌ (sentiasa mengampuni) dalam Baqarah:173

Kalimah مَغفِرَةِ‌ (keampunan) dalam Baqarah:175

Dan sekarang kita melihat kalimah ٱستَغفِرُواْ pula.


 

Ayat 2:200

Mufradat 996: kalimah ذِكرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘peringatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 298 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatakan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 997: kalimah ءَاتِى adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘berilah’. Kalimah ءَاتِنَا bermaksud: ‘berilah kepada kami’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:201

Mufradat 998: kalimah وَقَىٰ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘peliharalah’. Kalimat وَقِنَا bermaksud ‘dan peliharalah kami’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 998A: kalimah حَسَنَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘baik‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83

Kalimah حُسنًا (yang baik) dalam Baqarah:83 juga

kalimah أَحسَن (lebih baik) dalam Baqarah:138

kalimah أَحسِنُوٓاْ‌ۛ (kamu berbuat baiklah) dalam Baqarah:195

Dan sekarang kita melihat kalimah حَسَنَةً (baik)


 

Ayat 2:202

Mufradat 999: kalimah نَصِيبٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bahagian’.

Kata dasar: ن ص ب yang bermaksud menetapkan, menaikkan, berhati-hati, usaha, segera.

Kita gunakan kata dasar ini dalam perkataan: nasib.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1000: kalimah سَرِيعُ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘cepat’.

Kata dasar: س ر ع yang bermaksud mempercepatkan, segera, berusaha dengan orang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1001: kalimah حِسَابِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pengiraan’.

Kata dasar: ح س ب yang bermaksud berfikir, mengagak, membayangkan, berpendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 24 Januari 2021

Mufradat Mukasurat 30 (Baqarah 191 – 196)

Mufradat Mukasurat 30 (24 mufradat baru)

Ayat 2:191

Mufradat 960: kalimah ثَقِف adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah jumpai’. Kalimat ثَقِفتُم bermaksud ‘kamu telah jumpai’.

Kata dasar: ث ق ف yang bermaksud terjumpa, cari, tangkap, ambil, menguasai, menjadi bijak, mempunyai kemahiran, berjumpa, mengalahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 960A: kalimah قَتلِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pembunuhan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Dan sekarang kita melihat kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan)

 

Mufradat 960B: kalimah تُقَـٰتِلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘kamu memerangi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi)

 

Mufradat 960C: kalimah يُقَـٰتِلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak mansub dan ia bermaksud ‘mereka memerangi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi) dalam Baqarah:191 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يُقَـٰتِلُوا (mereka memerangi)

 

Mufradat 960D: kalimah قَـٰتَلُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah memerangi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190

Kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi) dalam Baqarah:190

Kalimah قَتلِ‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah تُقَـٰتِلُوا (kamu memerangi) dalam Baqarah:191 di atas

Kalimah يُقَـٰتِلُوا (mereka memerangi) dalam Baqarah:191 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah قَـٰتَلُوا (mereka telah memerangi)


 

Ayat 2:192

Mufradat 961: kalimah ٱنتَہَواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka berhenti’.

Kata dasar: ن ه ي yang bermaksud menahan, melarang, memberhentikan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 56 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:194

Mufradat 962: kalimah حُرُمَـٰتُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pelanggaran yang haram’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 557 (Baqarah85): ح ر م yang bermaksud melarang, menahan, menegah, mengisytiharkan sesuatu sebagai suci.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 83 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:195

Mufradat 962X: kalimah أَنْفِقُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘infaklah kamu’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Dan sekarang kita melihat kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu)

 

Mufradat 962A: kalimah تُلقُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari jamak majzoom dan ia bermaksud ‘melemparkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 106 (Baqarah:14): ل ق ي yang bermaksud berjumpa, bertemu, melihat, bertembung, mengalami, melalui, menerima, bertemu bersemuka, menuju ke arah sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 146 kali di dalam Al-Qur’an dalam 16 bentuk.

Jadi kita sudah melihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah لَقُوا (mereka telah bertemu) dalam Baqarah:14

Kalimah تَلَقَّى (telah menerima) dalam Baqarah:37

Kalimah مُلٰقوا (yang bertemu) dalam Baqarah:46

Dan sekarang kita melihat kalimah تُلقُوا (melemparkan)

 

Mufradat 963: kalimah تَہلُكَةِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kebinasaan’.

Kata dasar: ه ل ك yang bermaksud mati, binasa, kerugian, kehilangan, rosak, busuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 68 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 963A: kalimah أَحسِنُوٓاْ‌ۛ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu berbuat baiklah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُحسِنِين (orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik) dalam Baqarah:58

Kalimah إِحْسَانًا (berlaku baik) dalam Baqarah:83

Kalimah حُسنًا (yang baik) dalam Baqarah:83 juga

kalimah أَحسَن (lebih baik) dalam Baqarah:138

Dan sekarang kita melihat kalimah أَحسِنُوٓاْ‌ۛ (kamu berbuat baiklah)


 

Ayat 2:196

Mufradat 964: kalimah أُحصِرُ adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul dan ia bermaksud ‘telah ditahan’. Kalimah أُحصِرتُم bermaksud ‘kamu telah ditahan’.

Kata dasar: ح ص ر yang bermaksud tertahan, terhalang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 965: kalimah ٱستَيسَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘yang mudah didapati’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 896 (Baqarah:185): ي س ر yang bermaksud menjadi lembut, menjadi sikit, datang dari sebelah kiri, dibahagikan kepada beberapa bahagian, menjadi mudah, bermain dengan anak panah (undi nasib), judi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 966: kalimah هَدىِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘binatang korban’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 18 (Fatihah:6): ه د ي yang bermaksud memberi panduan, hidayah, hadiah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 316 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 967: kalimah تَحلِقُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘cukur’.

Kata dasar: ح ل ق yang bermaksud halqum, laluan pernafasan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 968: kalimah رُءُوسَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kepala-kepala’.

Kata dasar: ر أ س yang bermaksud kepala, ketua, pukul pada kepala, mendapat pangkat tinggi, bahagian yang paling tinggi, modal kewangan, permulaan kepada bahagian pertama, kumpulan manusia yang banyak dan kuat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 969: kalimah يَبلُغَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘ia sampai’.

Kata dasar: ب ل غ yang bermaksud sampai, mendapat, mengejar, berkeinginan, menyampaikan komunikasi, berita etc, berusaha, pengumuman, cukup, kandungan, musibah, baligh, sejumlah wang.

Kita selalu gunakan kata dasar ini dalam kalimah: baligh, tabligh, mubaligh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 970: kalimah مَحِلَّهُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘destinasi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 837 (Baqarah:168): ح ل ل yang bermaksud merungkai ikatan pada tali, menyelesaikan masalah, meleraikan, membebaskan

Kata dasar ini digunakan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 971: kalimah أَذًى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sakit, penyakit’.

Kata dasar: أ ذ ي yang bermaksud diganggu sesuatu yang tidak selesa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 972: kalimah رَأسِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kepala’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 935 (ayat yang sama): ر أ س yang bermaksud kepala, ketua, pukul pada kepala, mendapat pangkat tinggi, bahagian yang paling tinggi, modal kewangan, permulaan kepada bahagian pertama, kumpulan manusia yang banyak dan kuat.


Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 973: kalimah صَدَقَةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sedekah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 178 (Baqarah:23): ص د ق yang bermaksud bercakap benar, membenarkan apa yang dikatakan orang, memenuhi janji, percaya kepada seseorang, beri sedekah, pujian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 155 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 974: kalimah نُسُكٍ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perbuatan ibadah, penyerahan korban’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 736 (Baqarah:128): ن س ك yang bermaksud menjalani kehidupan yang taat, saleh, beribadat kepada Tuhan, berkorban, menyembelih haiwan korban, melakukan upacara ibadah, membersihkan dan bersuci.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 7 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 975: kalimah أَمِنَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘aman, selamat’. Kalimah أَمِنتُم bermaksud ‘kamu berasa selamat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 34 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya. Ini adalah tepat kerana kalau kita beriman, maka kita akan tenang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 976: kalimah تَمَتَّعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘menikmati kemudahan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 281 (Baqarah:36): م ت ع yang bermaksud digunakan, barang kegunaan, sesuatu yang berguna, keperluan, komoditi.

Kalimah seperti Haji Tamattu’, mut’ah (cara nikah Syiah) diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 977: kalimah ثَلَـٰثَةِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tiga’.

Kata dasar: ث ل ث yang bermaksud bahagian ke tiga, satu pertiga, tiga.

Hari ‘Selasa’ diambil dari kata dasar ini kerana ia adalah hari ke tiga (selepas Ahad dan Isnin)

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 978: kalimah سَبعَةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tujuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 233 (Baqarah:29): س ب ع yang bermaksud tujuh, menjadi tujuh, ke-tujuh, bilangan yang banyak yang tidak semestinya setakat tujuh sahaja.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 979: kalimah رَجَعَ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘pulang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 128 (Baqarah:18): ر ج ع yang bermaksud pulang, patah balik, menyalahkan seseorang, kembali, ulang, jawab, bawa jawapan, dipulangkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 104 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 980: kalimah عَشَرَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sepuluh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 413 (Baqarah:60):ع ش ر pula bermaksud per sepuluh, menjadikan sepuluh, sepuluh, sedekad, sahabat, kenalan, bangsa, ramai dan banyak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 981: kalimah كَامِلَةٌ‌ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘kesemuanya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 897 (Baqarah:185): ك م ل yang bermaksud lengkap, kesemuanya, dicapai dengan sempurna.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 982: kalimah حَاضِرِى adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘yang berada’. Sepatutnya kalimah ini حاضرين akan tetapi kerana ia mudhaf, maka huruf ن telah dibuang.

Kata dasar sama dengan Mufradat 746 (Baqarah:133): ح ض ر yang bermaksud menghadiri, sakit, ada di sisi.

Kita pun biasa gunakan kalimah hadhir dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 983: kalimah عِقَابِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘balasan’.

Kata dasar: ع ق ب yang bermaksud mengambil tempat, datang kemudian, memijak dengan tumit, mengikut seseorang dengan rapat, kejayaan, menjerit, tumit, anak, cucu, keturunan, paksi, keputusan, ganjaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 80 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 7 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 29 (Baqarah 187 – 190)

Mufradat Mukasurat 29 (17 mufradat baru)

FCB4BD5D-F5F2-4BCC-ADE6-F479660A35E9

Ayat 2:187

Mufradat 943: kalimah أُحِلَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘dihalalkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 837 (Baqarah:168): ح ل ل yang bermaksud merungkai ikatan pada tali, menyelesaikan masalah, meleraikan, membebaskan

Kata dasar ini digunakan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 944: kalimah رَفَثُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hubungan kelamin’.

Kata dasar: ر ف ث yang bermaksud hubungan seks, baring dengan tujuan untuk mengadakan hubungan seks, melakukan perbuatan lucah, kata-kata yang lucah, seksual, kekejian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 945: kalimah لِبَاسٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pakaian’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 311 (Baqarah:42): ل ب س yang bermaksud memakai pakaian, menutup tubuh, menutup, sesuatu yang dipakai pada tubuh, keliru, menjadikan sesuatu samar-samar, menyibukkan diri dengan sesuatu, melibatkan diri dengan sesuatu, mencampurkan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 946: kalimah تَختَانُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengkhianati’.

Kata dasar: خ و ن yang bermaksud tidak taat, mengkhianati kepercayaan orang, gagal dalam menjaga taat, melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepercayaan yang telah diberikan, menjadi lebih teruk, lemah, sengaja melihat perkara yang tidak boleh dilihat, buat muka yang boleh menyebabkan salah sangka pada orang yang melihatnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 947: kalimah عَفَا adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memaafkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:52): ع ف و yang bermaksud memaafkan, banyak, melepasi, melupakan, membesar, berganda, menghapuskan semua kesan, beri lebih dari yang sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 948: kalimah بَـٰشِرُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘setubuhilah kamu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 187 (Baqarah:25): ب ش ر yang bermaksud kulit, kecantikan, berita gembira, tidur bersama, golongan manusia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 949: kalimah ٱبتَغُواْ adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘carilah kamu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 583 (Baqarah:90): ب غ ي yang bermaksud mengejar sesuatu, ingin kepada sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu (dengan cara baik atau buruk), mencintai sesuatu, melampau dapat mendapatkan sesuatu, tidak taat, menderhaka, melebihi had, tidak benar, pelacur atau wanita tidak baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 950: kalimah خَيطُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘benang’.

Kata dasar: خ ي ط yang bermaksud menjahit, menyambung dua bahagian, menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, perjalanan tanpa halangan, beruban putih di antara rambut hitam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 951: kalimah أَبيَضُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘putih’.

Kata dasar: ب ي ض yang bermaksud putih, menjadi keputihan, telur burung, memutihkan sesuatu, tempat, suku, saluran, daerah, pusat kekuasaan sesuatu kerajaan, tanah yang putih bersih.

Salah satu puasa sunat adalah Ayyamil bidh yang bermaksud puasa ‘hari-hari putih’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 952: kalimah أَسوَدِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hitam’.

Kata dasar: س و د yang bermaksud menjadi tuan, memerintah, mendapat kemenangan, hitam, kesedihan.

Kita selalu gunakan dalam kalimat Hajarul Aswad (Batu Hitam) di Kaabah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 953: kalimah حُدُودُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘had-had’.

Kata dasar: ح د د yang bermaksud meletakkan had, menentukan sesuatu, menghukum pesalah, menghalang, menolak balik, buang ke belakang, menajamkan.

Dalam bahasa kita pun sudah digunakan kalimah ‘had’; dan kita pun biasa sahaja dengan kalimah ‘hudud’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:188

Mufradat 954: kalimah تُدلُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘engkau menawarkan’.

Kata dasar: د ل و yang bermaksud menurunkan (seperti menurunkan timba ke dalam perigi), merendahkan timba.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 954A: kalimah حُكَّامِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pihak berkuasa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 276 (Baqarah:32): ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah حَكِيم (bijaksana) dalam Baqarah:32

Kalimah يَحْكُمُ (dia menghakimi) dalam Baqarah:113

Kalimah حِكمَة (kebijaksanaan) dalam Baqarah:129

Dan sekarang kita melihat kalimah حُكَّامِ (pihak berkuasa)


 

Ayat 2:189

Mufradat 955: kalimah أَهِلَّةِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bulan baru’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 851 (Baqarah:173): ه ل ل yang bermaksud bulan baru yang menjelma, permulaan kepada bulan qamariah, menyebut nama entiti sebelum binatang disembelih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 956: kalimah مَوَٲقِيتُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘penanda waktu’.

Kata dasar: و ق ت yang bermaksud menentukan, menetapkan waktu, ukuran waktu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 956A: kalimah الحَجِّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ibadah Haji’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 564 (Baqarah:76): ح ج ج yang bermaksud bertujuan ke satu arah, membaiki, penghormatan, pergi ke tempat yang dikira mulia, haji, mengalahkan seseorang dalam debat, merayu, berdebat, hujah, menahan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيُحَاجُّوا (mereka menghujah) dalam Baqarah:76

Kalimah تُحَاجُّونَ (kamu berhujah-hujahan) dalam Baqarah:139

Kalimah حُجَّةٌ (hujah) dalam Baqarah:150

Kalimah حَجَّ (telah mengerjakan Haji) dalam Baqarah:158

Dan sekarang kita lihat kalimah الحَجِّ (ibadah Haji)

 

Mufradat 957: kalimah بُيُوتَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘rumah-rumah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 717 (Baqarah:125): ب ي ت yang bermaksud malam, rumah, tersembunyi, terlindung, binaan, tempat tinggal, kedai, tinggalan, masjid, tempat ibadah, Kaabah, serangan di waktu malam.

Kata dasar ini digunakan 73 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 958: kalimah أَبوَٲبِ‌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘pintu-pintu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 395 (Baqarah:58): ب و ب yang bermaksud pintu, tempat masuk, cara.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:190

Mufradat 959: kalimah قَـٰتِلُواْ adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu perangilah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Dan sekarang kita melihat kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah)

Mufradat 959A: kalimah يُقَاتِلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka memerangi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan) dalam Baqarah:178

Kalimah قَـٰتِلُواْ (kamu perangilah) dalam Baqarah:190 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يُقَاتِلُونَ (mereka memerangi)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat seterusnya.

Kemaskini: 22 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 28 (Baqarah 182 – 186)

Mufradat Mukasurat 28 (23 mufradat baru)

Ayat 2:182

Mufradat 920: kalimah خَافَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah takut’.

Kata dasar sama seperti Mufradat 291 (Baqarah:38): خ و ف yang bermaksud takut, menakutkan seseorang, mengurangkan dari sesuatu, mengambil sedikit demi sedikit, sembelih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 124 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 921: kalimah مُوصٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang berwasiat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 745 (Baqarah:132): و ص ي yang bermaksud menggabungkan, bergabung, tanaman yang lebat, wasiat, mencadangkan, memberi arahan dengan bijak, menyuruh, menggalakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 922: kalimah جَنَفًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kesilapan’, ‘kesilapan’, ‘dosa’.

Kata dasar: ج ن ف yang bermaksud melencong dari kebenaran, berlaku tidak adil, membuat keputusan yang salah, berbangga dengan diri sendiri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:183

Mufradat 923: kalimah صِيَامُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘puasa’.

Kata dasar: ص و م yang bermaksud menahan diri, puasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:184

Mufradat 924: kalimah مَعدُودَاتٍ‌ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘bilangan tertentu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 186 (Baqarah:24): ع د د yang bermaksud mengira, bilangan, jangkaan, persediaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 925: kalimah فَعِدَّةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bilangan tertentu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 186 (Baqarah:24): ع د د yang bermaksud mengira, bilangan, jangkaan, persediaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 926: kalimah أُخَرَ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang lain’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 50 (Baqarah:4): أٓ خ ر yang bermaksud: patah balik ke belakang, mengundur, menahan, sebahagian dari sesuatu, perkara yang kedua dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 250 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ِالأٓخِرَة (Hari Akhirat) dalam Baqarah:4

Kalimah اٰخِرِ (akhir) dalam Baqarah:8

Dan sekarang kita melihat kalimah أُخَرَ‌ (yang lain)


 

Ayat 2:185

Mufradat 927: kalimah شَہرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bulan’.

Kata dasar: ش ه ر yang bermaksud jelas kelihatan, upah selama sebulan, tinggal sebulan, sebulan, bulan, bulan baru, bulan penuh, terkenal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 928: kalimah قُرءَانُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Al-Qur’an’, ‘bacaan yang banyak’.

Kata dasar: ق ر أ yang bermaksud baca, mengumpul, koleksi, pembacaan, penyebutan, penjelasan, mengkaji, menyiasat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 88 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 928A: kalimah شَهِدَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah menyaksikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi) dalam Baqarah:143

Dan sekarang kita melihat kalimah شَهِدَ (dia telah menyaksikan)

 

Mufradat 929: kalimah يُرِيدُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mahu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 210 (Baqarah:26): ر و د yang bermaksud mencari, tanya dengan lembut, berpusing-pusing, kehendak, keinginan, menggoda, mengendeng,

Kata dasar ini digunakan sebanyak 88 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 930: kalimah يُسرَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mudah’.

Kata dasar: ي س ر yang bermaksud menjadi lembut, menjadi sikit, datang dari sebelah kiri, dibahagikan kepada beberapa bahagian, menjadi mudah, bermain dengan anak panah (undi nasib), judi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 931: kalimah عُسرَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kepayahan’.

Kata dasar: ع س ر yang bermaksud susah, berat, kesusahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 932: kalimah تُڪمِلُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu melengkapkan’.

Kata dasar: ك م ل yang bermaksud lengkap, kesemuanya, dicapai dengan sempurna.

Kalau nama orang Kamal, Kamil, Kamilah…diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 933: kalimah تُڪَبِّرُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu membesarkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 262 (Baqarah:34): ك ب ر yang bermaksud keras, besar, hebat, membesar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 161 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:186

Mufradat 934: kalimah سَأَلَكَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘tanya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 935: kalimah عَنِّى adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘tentangku’. Ia adalah gabungan harf عن (tentang) dan ي (aku).

 

Mufradat 936: kalimah أُجِيبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku menjawab’.

Kata dasar: ج و ب yang bermaksud membuang lubang pada sesuatu, mengoyak sesuatu, memotong sesuatu, menyeberang, menembusi, menjawab, memberi maklumbalas, menjelaskan.

Kita pun biasa menggunakan kalimah ‘jawab’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 937: kalimah دَعوَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘doa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 175 (Baqarah:23): د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 938: kalimah دَاعِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang berdoa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 175 (Baqarah:23): د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 939: kalimah دَعَانِ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘doa kepadaku’. Kalimah sepatutnya دَعَانِي‌ akan tetapi huruf ي telah dihazafkan (dihilangkan).

Kata dasar sama dengan Mufradat 175 (Baqarah:23): د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 940: kalimah يَستَجِيبُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhori’ dan ia bermaksud ‘menjawab’, ‘membalas’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 901 di atas (Baqarah:186): ج و ب yang bermaksud membuang lubang pada sesuatu, mengoyak sesuatu, memotong sesuatu, menyeberang, menembusi, menjawab, memberi maklumbalas, menjelaskan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 941: kalimah لِى adalah dalam bentuk harf (gabungan ل dan ي) dan ia bermaksud ‘kepadaku’.

 

Mufradat 942: kalimah يَرشُدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mendapat petunjuk’.

Kata dasar: ر ش د yang bermaksud mengikut jalan yang benar, diberi hidayah dan petunjuk, arah yang benar, cara yang benar, akal yang dewasa, kemampuan untuk menangani urusan dengan baik.

Nama orang seperti Rashid, Rushdi, Rusdi diambil dari kata dasar ini. Kalimah seperti murshid juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 13 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 27 (Baqarah 177 – 181)

Mufradat Mukasurat 27 (28 Mufradat baru)

E944CCAF-3DC0-4487-82D1-94B09A704D69

Ayat 2:177

Mufradat 892: kalimah لَيسَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘tidaklah’.

Kata dasar: ل ي س yang bermaksud tidak, bukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 89 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 893: kalimah قِبَلَ adalah dalam bentuk isim dzarf makan dan ia bermaksud ‘ke arah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 45 (Baqarah:4): ق ب ل yang bermaksud menerima, jumpa seseorang, mengadap seseorang, tunjuk persetujuan, dan banyak lagi. Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali di dalam Al-Qur’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 894: kalimah ءَاتَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memberikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 895: kalimah سَّآٮِٕلِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang bertanya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 435 (Baqarah:61): س أ ل yang bermaksud bertanya, soalan, minta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 896: kalimah رِقَابِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hamba’.

Kata dasar: ر ق ب yang bermaksud menjaga, memerhati, melihat, menghormati, menunggu, di leher, memberi amaran, takut, mengawal, leher, hamba, tawanan perang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 896A: kalimah أَقَامَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah mendirikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85

Kalimah مَقَامَ (tempat berdiri) dalam Baqarah:125

Dan sekarang kita melihat kalimah أَقَامَ (dia telah mendirikan)

 

Mufradat 897: kalimah مُوفُونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang memenuhi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 300 (Baqarah:40): و ف ي yang bermaksud mencapai ke hujung, memenuhi janji, menjalankan amanah, membayar hutang, menjalankan janji, mati.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 66 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أوفُوا (kamu penuhilah) dalam Baqarah:40

Kalimah ِأُوف (aku memenuhi) dalam Baqarah:40

Dan sekarang kita melihat kalimah مُوفُونَ (mereka yang memenuhi)

 

Mufradat 898: kalimah بَأسَآءِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kesempitan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 584 (Baqarah:90): ب س أ yang bermaksud kuat, nasib buruk, kemiskinan, buruk, teruk, jahat, hukuman, ujian, keberanian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 899: kalimah ضَرَّآءِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kesusahan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 637 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa. Kalimah ‘darurat’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 900: kalimah صَدَقُواْ‌ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah membenarkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 178 (Baqarah:23): ص د ق yang bermaksud bercakap benar, membenarkan apa yang dikatakan orang, memenuhi janji, percaya kepada seseorang, beri sedekah, pujian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 155 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 901: kalimah مُتَّقُونَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang bertaqwa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 33 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:178

Mufradat 902: kalimah كُتِبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul dan ia bermaksud ‘telah diwajibkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 29 (Baqarah:2): ك ت ب yang bermaksud tulis, sebut, arahan, mendekatkan, kumpul, jahit, sesuatu yang ditulis, dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 319 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 903: kalimah قِصَاصُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pembalasan’.

Kata dasar: ق ص ص yang bermaksud menyampaikan, memberitahu, ikut jejak seseorang, menjejaki, membalas, memutuskan, mengisytiharkan, menyebut.

Dari kata dasar ini kita gunakan kalimah ‘kisah’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 904: kalimah قَتلَى‌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘pembunuhan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Kalimah يُقتَلُ (dibunuh) dalam Baqarah:154

Dan sekarang kita melihat kalimah قَتلَى‌ (pembunuhan)

 

Mufradat 905: kalimah حُرُّ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang merdeka’.

Kata dasar: ح ر ر yang bermaksud merdeka, bukan hamba.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 15 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 906: kalimah أُنثَىٰ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perempuan’.

Kata dasar: أ ن ث yang bermaksud perempuan, keperempuanan, menjadi lembut.

Kerana itu kalau ada kalimah yang berjantina feminine, kita panggil sebagai muannath.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 907: kalimah عُفِىَ adalah dalam bentuk fi’il madhi majhul dan ia bermaksud ‘dimaafkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:52): ع ف و yang bermaksud memaafkan, banyak, melepasi, melupakan, membesar, berganda, menghapuskan semua kesan, beri lebih dari yang sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 908: kalimah أَخِي adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘saudara’.

Kata dasar: أ خ و yang bermaksud adik beradik lelaki, sama keturunan dengan seseorang, kawan, rakan, sepadan, rapat dengan seseorang, adik, kakak, abang, bersetuju dengan seseorang.

Kita selalu gunakan kalimah akhi, ukhwah, ikhwan dalam bahasa kita juga.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 909: kalimah ٱتِّبَاعُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ikuti’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 290 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 172 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 910: kalimah مَعرُوفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cara yang baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 581 (Baqarah:89): ع ر ف yang bermaksud tahu, kenal, dapat membezakan, wangian, mengenalkan diri, mendapatkan ilmu, tempat yang ditinggikan, bertanya tentang sesuatu, mulia, kebaikan, kebiasaan masyarakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 911: kalimah أَدَآءٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tunai’. Mungkin ada yang biasa gunakan kalimah ini dalam lafaz niat solat.

Kata dasar: أ د ي yang bermaksud menjadikan sesuatu itu sampai, membawa sesuatu, bayaran penuh, bayaran tunai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 912: kalimah إِحسَـٰنٍ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 403 (Baqarah:58): ح س ن yang bermaksud cantik, baik, bagus.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 913: kalimah تَخفِيفٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keringanan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 565 (Baqarah:86): خ ف ف yang bermaksud ringan, taat dan ikut arahan, mempercepatkan, bergerak dengan segera, cepat tangkap dan faham, terkesan kerana ketakutan, periang, bilangan sedikit, ada kekurangan.

Dalam bab toharah, ada najis yang disebut sebab ‘najis mukhafafah’ iaitu najis ringan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 914: kalimah ٱعتَدَىٰ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘melampaui batas’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 279 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:179

Mufradat 915: kalimah أُوْلِى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang-orang’, ‘golongan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 337 (Baqarah:41): أ و ل yang bermaksud kembali, awal, datang sebelum, menjelaskan, mengawal, asal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 916: kalimah لبَـٰبِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘berakal fikiran’.

Kata dasar: ل ب ب yang bermaksud mempunyai fikiran yang tajam, mempunyai hati yang baik, lembut dan penyayang, pandai, bijak, mempunyai intelek yang tinggi, akal.

Kalau baca Al-Qur’an, akan selalu terjumpa perkataan Ulul Albab.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:180

Mufradat 917: kalimah وَصِيَّةُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘wasiat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 745 (Baqarah:132): و ص ي yang bermaksud menggabungkan, bergabung, tanaman yang lebat, wasiat, mencadangkan, memberi arahan dengan bijak, menyuruh, menggalakkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 32 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 918: kalimah أَقرَبِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kaum kerabat’.

Kalimah قربى bermaksud ‘rapat’. Kata dasar yang sama dengan Mufradat 271 (Baqarah:35): ق ر ب yang bermaksud rapat, dekat, mendekati, di tangan, ahli keluarga, perhubungan rapat, mendekatkan kepada Allah, malam, qurban.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:181

Mufradat 919: kalimah سَمِعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mendengar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 61 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 20 Jun 2021

Mufradat Mukasurat 26 (Baqarah 170 – 176)

Mufradat Mukasurat 26 (18 mufradat baru)

D4E69045-021F-4E80-9153-9D00BC24BCC9

Ayat 2:170

Mufradat 874: kalimah أَلفَي adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah jumpai’. Kalimah أَلۡفَيۡنَا bermaksud ‘kami telah jumpai’.

Kata dasar: ل ف و yang bermaksud jumpa, bertemu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 875: kalimah أَوَلَو adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘walaupun’.


 

Ayat 2:171

Mufradat 876: kalimah يَنعِقُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari” dan ia bermaksud ‘menjerit’.

Kata dasar: ن ع ق yang bermaksud menjerit, melaung.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1 kali sahaja dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 876A: kalimah يَسْمَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari” dan ia bermaksud ‘mendengar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 64 (Baqarah:7): س م ع yang bermaksud: mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 185 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita telah melihat beberapa contoh kata dasar ini di dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٌسَمْع (pendengaran) dalam Baqarah:7

Kalimah يَسمَعُونَ (mereka mendengar) dalam Baqarah:75

Kalimah اسمَعُوا (kamu dengarlah) dalam Baqarah:93

Kalimah سَمِعُ (dia telah mendengar) dalam Baqarah:93

Kalimah سَمِيعُ (mendengar) dalam Baqarah:127

Dan sekarang kita melihat kalimah يَسْمَعُ (mendengar)

 

 

Mufradat 877: kalimah دُعَآءً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘panggilan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 175 (Baqarah:23): د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 878: kalimah نِدَآءً‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘jeritan’.

Kata dasar: ن د و yang bermaksud menyatakan, panggil, jemput, laungan, menyampaikan sesuatu, meninggikan suara, perkumpulan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 53 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:173

Mufradat 879: kalimah حَرَّمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘mengharamkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 557 (Baqarah:85): ح ر م yang bermaksud melarang, menahan, menegah, mengisytiharkan sesuatu sebagai suci.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 83 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 880: kalimah مَيتَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bangkai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 139 (Baqarah:19): م و ت yang bermaksud mati, meninggalkan dunia, tidak ada nyawa, tidak ada deria, tidak ada akal, duduk dalam keadaan senyap tidak bergerak, tenang, tidur, tanah yang kering, barang yang sudah lusuh, menjadi miskin, tidak ada semangat hidup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 165 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 881: kalimah دَمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘darah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 243 (Baqarah:30): د م و yang bermaksud berdarah, kesan darah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 882: kalimah لَحمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘daging’.

Kata dasar: ل ح م yang bermaksud daging, beri makan dengan daging, kulit.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 883: kalimah خِنزِيرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘babi’.

Kata dasar: خ ن ز ر yang bermaksud babi

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 884: kalimah أُهِلَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul dan ia bermaksud ‘ditentukan, disebut, didedikasikan’.

Kata dasar: ه ل ل yang bermaksud bulan baru yang menjelma, permulaan kepada bulan qamariah, menyebut nama entiti sebelum binatang disembelih.

Kalimah ‘hilal’ apabila masuk bulan baru diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 885: kalimah بَاغٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘teringin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 583 (Baqarah:90): ب غ ي yang bermaksud mengejar sesuatu, ingin kepada sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu (dengan cara baik atau buruk), mencintai sesuatu, melampau dapat mendapatkan sesuatu, tidak taat, menderhaka, melebihi had, tidak benar, pelacur atau wanita tidak baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 886: kalimah عَادٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘melampau’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 279 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 887: kalimah غَفُورٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sentiasa mengampuni’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 400 (Baqarah:58): غ ف ر yang bermaksud lindungi, tutup, perisai, maafkan, ampun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 234 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah melihat berbagai bentuk kata dasar ini digunakan:

Kalimah نَغفِر (kami akan mengampunkan) dalam Baqarah:58

Dan sekarang kita melihat kalimah غَفُورٌ pula.


 

Ayat 2:174

Mufradat 888: kalimah بُطُونِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perut’.

Kata dasar: ب ط ن yang bermaksud menjadi gemuk, bahagian tengah badan, perut, sakit perut, degil, memasuki sesuatu tempat, sesuatu yang tersembunyi, tertutup, bahagian dalam.

Kita juga gunakan kata dasar ini dalam kalimah ‘batin’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:175

Mufradat 889: kalimah مَغفِرَةِ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keampunan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 400 (Baqarah:58): غ ف ر yang bermaksud lindungi, tutup, perisai, maafkan, ampun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 234 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah melihat berbagai bentuk kata dasar ini digunakan:

Kalimah نَغفِر (kami akan mengampunkan) dalam Baqarah:58

Kalimah غَفُورٌ (sentiasa mengampuni) dalam Baqarah:173

Dan sekarang kita melihat kalimah مَغفِرَةِ‌ pula.

 

Mufradat 890: kalimah أَصبَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘sabar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 326 (Baqarah:45): ص ب ر yang bermaksud mengikat, bersabar, berterusan, menahan diri dari melanggar undang-undang, menahan diri dari menunjukkan kesedihan dan pergolakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 103 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:176

Mufradat 891: kalimah بَعِيدٍ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘jauh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 218 (Baqarah:27): ب ع د yang bermaksud menjadi jauh, menjauhkan diri, dijauhkan, jarak yang besar, keputusan yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 235 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 27 September 2021

Mufradat Mukasurat 25 (Baqarah 164 – 169)

Mufradat Mukasurat 25 (25 mufradat baru)

Al-Baqarah ms25

Ayat 2:164

Mufradat 849: kalimah خَلقِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penciptaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 156 (Baqarah:21): خ ل ق yang bermaksud mengkadarkan sesuatu, menjadikan sesuatu ikut kesesuaian, menjadikan dari tidak ada kepada ada, reka ucapan, menjadikan sesuatu sama rata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 261 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 850: kalimah ٱختِلَـٰفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pertukaran’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 239 (Baqarah:30): خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 851: kalimah لَيلِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘malam’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 364 (Baqarah:51): ل ي ل yang bermaksud malam, petang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 852: kalimah نَهَارِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘siang’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 194 (Baqarah:25): ن ه ر yang bermaksud mengalirkan air, tidak suka, melawan, memarahi, mengalir dengan banyak, siang, waktu cerah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 113 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 853: kalimah فُلكِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kapal’.

Kata dasar: ف ل ك yang bermaksud pusingan, sfera, bertahan, kapal, orbit planet, cakrawala, langit, berpusingan, pergi dan balik, suasana ribut.

Kalimah ilmu falak diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 854: kalimah بَثَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah sebarkan’.

Kata dasar: ب ث ث yang bermaksud sebar, dedah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 855: kalimah دَآبَّةٍ۬ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hidupan yang bergerak’.

Kata dasar: د ب ب yang bermaksud pergi dengan lembut, merangkak, berjalan, memukul. Kehidupan yang berjalan di tanah, serangga, binatang di bumi, orang yang hanya memandang keduniaan sahaja.

Mungkin pernah dengan salah satu tanda Kiamat adalah keluarkan makhluk yang digelar dabbatul ard.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 856: kalimah تَصرِيفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perubahan’.

Kata dasar: ص ر ف yang bermaksud berpusing, mengubah, mengemukakan, berbeza-beza.

Nama ilmu sorof itu diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 857: kalimah رِيَـٰحِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘angin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 570 (Baqarah:87): ر و ح yang bermaksud melakukan sesuatu di waktu petang, angin yang kuat, angin yang sepoi-sepoi, menjadi sejuk dan selesa, aktif, tangkas, pantas, nafas, wahyu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 858: kalimah سَحَاب adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘awan-awan’.

Kata dasar: س ح ب yang bermaksud seret, menyeret di atas tanah, awan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 859: kalimah مُسَخَّرِ adalah dalam bentuk isim sifah (adjektif) dan ia bermaksud ‘yang di bawah kawalan’.

Kata dasar: س خ ر yang bermaksud mengejek, menghina, merendahkan, memandang rendah, dipaksa bekerja tanpa bayaran, dipaksa patuh, memanfaatkan, dibawa di bawah kawalan, menundukkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 42 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:165

Mufradat 860: kalimah يُحِبُّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhori’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mencintai’.

Kata dasar: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kalimat seperti muhibbah, habib diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861: kalimah حُبّ adalah dalam bentuk isim marfu’ dan ia bermaksud ‘cinta’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 860 (Baqarah:165) di atas: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861A: kalimah حُبّاً adalah dalam bentuk isim mansub dan ia bermaksud ‘cinta’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 860 (Baqarah:165) di atas: ح ب ب yang bermaksud gandum, jagung, benih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 95 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 861B: kalimah يَرَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Dan sekarang kita melihat kalimah يَرَى (dia melihat)

 

Mufradat 861C: kalimah يَرَوْنَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat)

 

Mufradat 862: kalimah شَدِيدُ adalah dalam bentuk isim sifah dan ia bermaksud ‘sangat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 501 (Baqarah:74): ش د د yang bermaksud mengikat dengan ketat, menguatkan, tegap, lari, keras, kuat, hebat, ketat, kasar, teruk sangat, kedekut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:166

Mufradat 863: kalimah تَبَرَّأَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘berlepas diri’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 377 (Baqarah:54): ب ر أ yang bermaksud berhenti, tidak bersalah, membebaskan diri dari sesuatu, menyembuhkan, mencipta, menjadikan sesuatu, yang diciptakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 864: kalimah ٱتُّبِعُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul jamak dan ia bermaksud ‘mereka yang diikuti’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 209 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat. Kita selalu guna kalimah ini dalam ittiba’ rasul.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 172 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 864A: kalimah رَاَوُا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka telah melihat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 412 (Baqarah:55): ر أ ي yang bermaksud melihat, berfikir, pendapat, menghakimi, mengetahui, mimpi, menunjuk-nunjuk.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 328 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نرى (kami melihat) dalam Baqarah:55

Kalimah يُرِي (dia menunjukkan) dalam Baqarah:73

Kalimah أَرِي (tunjukkan) Baqarah:128

Kalimah يَرَى (dia melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Kalimah يَرَوْنَ (mereka melihat) dalam Baqarah:165 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah رَاَوُا (mereka telah melihat)

 

Mufradat 865: kalimah تَقَطَّعَت atau تَقَطَّعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘terputus’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 220 (Baqarah:27): ق ط ع yang bermaksud potong, memisahkan, meninggalkan, tidak meneruskan, menarik diri, rosak, memendekkan, memberhentikan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 36 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 866: kalimah أَسبَابُ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘hubungan-hubungan’.

Kata dasar: س ب ب yang bermaksud mencari jalan, kejadian, mencari kehidupan, menjadi punca, menggunakan sesuatu sebagai penyebab, tali, penyebab, jalan, cinta, hubungan.

Kita juga gunakan kalimah sebab, asbab.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:167

Mufradat 867: kalimah كَرَّةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kembali’.

Kata dasar: ك ر ر yang bermaksud kembali, pulang, melawan, ulang, tenun.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 868: kalimah حَسَرَٲتٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penyesalan’.

Kata dasar: ح س ر yang bermaksud penat, kurang dari sepatutnya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 869: kalimah خَـٰرِجِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang yang keluar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 164 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:168

Mufradat 870: kalimah حَلَـٰلاً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘halal’, ‘dibenarkan’.

Kata dasar: ح ل ل yang bermaksud merungkai ikatan pada tali, menyelesaikan masalah, meleraikan, membebaskan

Kata dasar ini digunakan sebanyak 51 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 871: kalimah طَيِّبًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘baik’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 388 (Baqarah:57): ط ي ب yang bermaksud baik, menyenangkan, bersetuju, halal, kegembiraan, bersih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 872: kalimah خُطُوَٲتِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘jejak langkah’.

Kata dasar: خ ظ و yang bermaksud berjalan, melepasi, dikeluarkan dari kumpulan, berjalan jauh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:169

Mufradat 873: kalimah فَحشَآءِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perbuatan keji’.

Kata dasar: ف ح ش yang bermaksud berlebihan, buruk, jahat, keji, memalukan, lucah, melampau batasan, zina.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 21 Disember 2020

Mufradat Mukasurat 24 (Baqarah 154 – 163)

Mufradat Mukasurat 24 (20 Mufradat Baru)

al-Baqarah ms24

Ayat 2:154

Mufradat 829A: kalimah يُقتَلُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘dibunuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh) dalam Baqarah:85

Dan sekarang kita melihat kalimah يُقتَلُ (dibunuh)

 

 

Mufradat 829: kalimah أَموَٲتُ‌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mati’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 225 (Baqarah:28): م و ت yang bermaksud mati, meninggalkan dunia, tidak ada nyawa, tidak ada deria, tidak ada akal, duduk dalam keadaan senyap tidak bergerak, tenang, tidur, tanah yang kering, barang yang sudah lusuh, menjadi miskin, tidak ada semangat hidup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 165 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 830: kalimah أَحيَآءٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘mereka dalam keadaan hidup’.

Kata dasar sama seperti Mufradat 201 (Baqarah:26): ح ي ي yang bermaksud hidup, menjadi malu, berjaga malam, membajai tanah, mengekalkan seseorang terus hidup, menyelamatkan nyawa seseorang, menjaga maruah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:155

Mufradat 831: kalimah نَبلُوَنَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘Kami pasti akan uji’. Tambahan huruf nun di hujungnya adalah sebagai taukid (penekanan).

Kata dasar sama dengan Mufradat 355 (Baqarah:49): ب ل و yang bermaksud lusuh, reput.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 832: kalimah جُوعِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘lapar’.

Kata dasar: ج و ع yang bermaksud lapar, perut kosong, mendamba sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 833: kalimah نَقصٍ۬ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kehilangan’.

Kata dasar: ن ق ص yang bermaksud berkurangan, menjadi sedikit, kehilangan, digunakan, kurang, membazir, reda.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 834: kalimah أَموَٲلِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kekayaan’.

Kata dasar: م و ل yang bermaksud kekayaan melimpah ruah, banyak harta.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 86 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:156

Mufradat 835: kalimah أَصَـٰبَت atau أَصَـٰبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah dikenakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 130 (Baqarah:19): ص و ب yang bermaksud mencurahkan, tepat kena pada sasaran, turun ke bawah, sesuatu yang berlaku, berjumpa dengan sesuatu, mengenakan, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 836: kalimah مُّصِيبَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘musibah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 130 (Baqarah:19): ص و ب yang bermaksud mencurahkan, tepat kena pada sasaran, turun ke bawah, sesuatu yang berlaku, berjumpa dengan sesuatu, mengenakan, keinginan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:157

Mufradat 837: kalimah صَلَوَٲتٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keberkatan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 37 (Baqarah:3): ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:158

Mufradat 838: kalimah ٱلصَّفَا adalah dalam bentuk isim dan ia merujuk kepada satu bukit di Mekah. Salah satu tempat saie.

Ia disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 839: kalimah ٱلمَروَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia merujuk kepada satu bukit di Mekah. Salah satu tempat saie.

Ia juga disebut sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 840: kalimah شَعَآٮِٕرِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘simbol-simbol’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 75 (Baqarah:9): ش ع ر yang bermaksud: mengetahui, sedar, buat syair, sajak, penyair, perasaan, pengetahuan, bintang Sirius, rambut, pokok, panggilan yang dikenali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 40 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 841: kalimah حَجَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah mengerjakan Haji’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 564 (Baqarah:76): ح ج ج yang bermaksud bertujuan ke satu arah, membaiki, penghormatan, pergi ke tempat yang dikira mulia, haji, mengalahkan seseorang dalam debat, merayu, berdebat, hujah, menahan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيُحَاجُّوا (mereka menghujah) dalam Baqarah:76

Kalimah تُحَاجُّونَ (kamu berhujah-hujahan) dalam Baqarah:139

Kalimah حُجَّةٌ (hujah) dalam Baqarah:150

Dan sekarang kita lihat kalimah حَجَّ (telah mengerjakan Haji)

 

Mufradat 842: kalimah ٱعتَمَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘mengerjakan umrah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 602 (Baqarah:96): ع م ر yang bermaksud menduduki satu-satu tempat, membaiki, membina, menjadikan tempat boleh tinggal, menjadikan sesuatu baik, melawat, melakukan lawatan ibadah, umrah, terus hidup, kehidupan, umur, umur yang panjang, umur yang tua.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 843: kalimah جُنَاحَ adalah dalam bentuk dan ia bermaksud ‘dosa’, ‘kesalahan’.

Kata dasar: ج ن ح yang bermaksud condong ke arah sesuatu, sebelah, tunduk, tulang rusuk, sayap, kuasa, bayang, lindungan, ketiak, pembantu, pergi dengan laju, dosa, jenayah, menentang arahan, kesalahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 34 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 843A: kalimah يَطَّوَّفَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia mengerjakan tawaf’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 816 (Baqarah:125): ط و ف yang bermaksud mengelilingi sesuatu, berjalan-jalan, mengembara, mendatangi, melawat, mendekati, merangkumi, pelayan yang melayan dengan sopan, sebahagian dari sesuatu.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah طَائِفِينَ (orang-orang yang mengerjakan tawaf) dalam Baqarah:125

 

Mufradat 844: kalimah تَطَوَّعَ adalah dalam bentuk dan ia bermaksud ‘melakukan dengan rela’.

Kata dasar: ط و ع yang bermaksud ikut arahan, membenarkan, ketaatan, melakukan dengan sukarela, melakukan sesuatu dengan usaha, mampu, ada kuasa.

Solat Tatawwu’ (Solat Sunat) diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 845: kalimah شَاكِرٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang menghargai’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 370 (Baqarah:52): ش ك ر yang bermaksud berterima kasih, menghargai, memuji.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 75 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:160

Mufradat 846: kalimah أَصلَحُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘membetulkan keadaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 90 (Baqarah:11): ص ل ح yang bermaksud baik, benar, membetulkan, mengubah ke arah kebaikan, nama seorang Nabi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:161

Mufradat 847A: kalimah كُفَّارٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang kufur/engkar’

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108

Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109

Kalimah يَكفُر (dia kufur) dalam Baqarah:121

Dan sekarang kita melihat kalimah كُفَّارٌ (orang-orang yang kufur/engkar)

 

Mufradat 847: kalimah أَجۡمَعِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘semua sekali’

Kata dasar sama dengan Mufradat 230 (Baqarah:29): ج م ع yang bermaksud mengumpulkan, bawa bersama, berkumpul, menggabungkan, solat berjemaah, bersatu pendapat, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:162

Mufradat 848: kalimah يُنظَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari mabni majhul (bentuk pasif) dan ia bermaksud ‘diberi tangguh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 361 (Baqarah:50): ن ظ ر yang bermaksud melihat, merenung, memikirkan, mendengar, bersabar terhadap seseorang, tunjukkan kebaikan, memeriksa, mencari.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 29 Ogos 2021

Mufradat Mukasurat 23 (Baqarah 146 – 153)

Mufradat Mukasurat 23 (11 Mufradat Baru)

CF5EAF4A-6A5E-4A13-A71D-5608872880AA

Ayat 2:146

Mufradat 818: kalimah يَعرِفُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mengenali’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 589 (Baqarah:89): ع ر ف yang bermaksud tahu, kenal, dapat membezakan, wangian, mengenalkan diri, mendapatkan ilmu, tempat yang ditinggikan, bertanya tentang sesuatu, mulia, kebaikan, kebiasaan masyarakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:147

Mufradat 819: kalimah مُمتَرِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang yang ragu-ragu’.

Kata dasar: م ر ي yang bermaksud mengeluarkan sesuatu, mempertikaikan, meragui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:148

Mufradat 820: kalimah وِجهَةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘arah tujuan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 703 (Baqarah:112): و ج ه yang bermaksud menghadapi, muka, keazaman, tujuan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 78 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 821: kalimah مُوَلِّي adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat mengadap’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 822: kalimah استَبِقُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak dan ia bermaksud ‘bersegeralah’.

Kata dasar: س ب ق yang bermaksud berada di hadapan, melepasi sesuatu, memotong (seperti dalam perlumbaan), menjadi lebih baik, memulai, sampai dahulu ke garisan penamat, melampaui, melepasi, melepaskan diri, pergi dengan laju, pergi dahulu, perlumbaan, menghalang.

Kalimah musabaqah, masbuq diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 37 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 823: kalimah خَيرَات adalah isim dalam bentuk feminine dan ia bermaksud ‘kebaikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 374 (Baqarah:54): خ ي ر yang bermaksud mempunyai kebaikan, berbuat baik, memberi pilihan, memilih sesuatu atas sesuatu, terpilih.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 196 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:149

Mufradat 824: kalimah وَلِّ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘palingkanlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 232 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:150

Mufradat 825: kalimah لِئَلَّا bermaksud ‘supaya tidak’.

 

Mufradat 826: kalimah حُجَّةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hujah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 564 (Baqarah:76): ح ج ج yang bermaksud bertujuan ke satu arah, membaiki, penghormatan, pergi ke tempat yang dikira mulia, haji, mengalahkan seseorang dalam debat, merayu, berdebat, hujah, menahan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيُحَاجُّوا (mereka menghujah) dalam Baqarah:76

Kalimah تُحَاجُّونَ (kamu berhujah-hujahan) dalam Baqarah:139

Dan sekarang kita lihat kalimah حُجَّةٌ (hujah)

Mufradat 827: kalimah أُتِمَّ adalah dalam bentuk mudhari’ dan ia bermaksud menyempurnakan.

Kata dasar sama dengan Mufradat 747 (Baqarah:124): ت م م yang bermaksud penuh, berbunga, telah masak, lengkap, sempurna, berjaya, kuat, teguh, keras. Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah tamimah (tangkal), solat tamam, menggunakan kata dasar ini.


 

Ayat 2:152

Mufradat 828: kalimah أَذكُر adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku akan ingat’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 298 (Baqarah:40): ذ ك ر yang bermaksud mengingati, mengingatkan, sebut, beritahu, membesarkan, memuji, memberi peringatan, berdakwah, lelaki.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 292 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 22 Februari 2021

Mufradat Mukasurat 22 (Baqarah 142 – 145)

Mufradat Mukasurat 22 (16 mufradat baru)

46373895-BB75-481D-A241-4954DF1F35B8

Ayat 2:142

Mufradat 802: kalimah وَلَّى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berpaling’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut. Banyak sekali kata dasar ini digunakan dalam berbagai bentuk. Sebanyak 232 kali.

 

Mufradat 803: kalimah قِبلَةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kiblat’ iaitu arah mengadap di dalam solat.

Kata dasar sama dengan Mufradat 45 (Baqarah:4): ق ب ل yang bermaksud menerima, jumpa seseorang, mengadap seseorang, tunjuk persetujuan, dan banyak lagi. Kata dasar ini digunakan sebanyak 294 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:143

Mufradat 804: kalimah وَسَطًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pertengahan’.

Kata dasar: و س ط yang bermaksud tengah, di pertengahan, di antara, terbaik, bahagian terbaik dari sesuatu, menjadi orang tengah, adil, yang terbaik dari kalangan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 804A: kalimah شَهِيدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘sebagai saksi’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi) dalam Baqarah:84

Kalimah شَهٰدَة (persaksian) dalam Baqarah:140

Dan sekarang kita melihat kalimah شَهِيدًا (sebagai saksi)

 

Mufradat 805: kalimah يَنقَلِبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berpaling’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 60 (Baqarah:7): ق ل ب yang bermaksud: berpusing, pulangkan, kembali pulang, menterbalikkan sesuatu, tukar, tukar arah, tukar keadaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 806: kalimah عَقِبَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tumit’. Kalimah عقبيه bermaksud ‘dua tumitnya’.

Kata dasar: ع ق ب yang bermaksud mengambil tempat, datang kemudian, memijak dengan tumit, mengikut seseorang dengan rapat, kejayaan, menjerit, tumit, anak, cucu, keturunan, paksi, keputusan, ganjaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 80 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 807: kalimat إن كَانَت adalah dalam bentuk harf dan isim. Ia bermaksud ‘adalah ia’.

 

Mufradat 808: hurf ل adalah sebagai taukid (penekanan). Dipanggil lam taukid. Ia bermaksud ‘sesungguhnya’.

 

Mufradat 809: kalimah يُضِيعَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mensia-siakan’.

Kata dasar: ض ي ع yang bermaksud musnah, sia-sia, meninggal, hilang, ditinggalkan, dilupakan, tidak kisah, rosak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 810: kalimah رَءُوفٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penuh dengan kelembutan’.

Kata dasar: ر أ ف yang bermaksud baik, sayang, lembut, kasihan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:144

Mufradat 811: kalimah تَقَلُّبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘berulang-ulang menengadah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 60 (Baqarah:7): ق ل ب yang bermaksud: berpusing, pulangkan, kembali pulang, menterbalikkan sesuatu, tukar, tukar arah, tukar keadaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 168 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 812: kalimah نُوَلِّيَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘Kami pusingkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut. Banyak sekali kata dasar ini digunakan dalam berbagai bentuk. Sebanyak 232 kali.

 

Mufradat 813: kalimah وَلِّ adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘pusingkanlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 452 (Baqarah:64): و ل ي yang bermaksud menjadi dekat, rapat, ikut.

Banyak sekali kata dasar ini digunakan dalam berbagai bentuk. Sebanyak 232 kali.

 

Mufradat 814: kalimah شَطرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ke arah’.

Katadasar: ش ط ر yang bermaksud bahagi dua, arah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 815: kalimat المَسجِدِ الحَرَام adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘masjid yang mengandungi Kaabah’ iaitu yang berada di Mekah.

 

Mufradat 816: kalimah حَيثُ adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘di mana sahaja’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:145

Mufradat 817: kalimah أتَيتَ adalah dalam bentuk fi’il madhi ditambah dengan huruf ت yang bermaksud ‘engkau’. Maka ia bermaksud ‘engkau telah bawa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 172 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat yang seterusnya.

Kemaskini: 13 Februari 2021