Mufradat mukasurat 4 (Baqarah 17 – 24)

Mufradat mukasurat 4 (73 Mufradat / kosa kata baru)

CE0B76E9-23F6-44EA-A736-607B82194C4D

 

Ayat 2:17

Mufradat 123: kalimah َمَثَل adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘perumpamaan’ atau ‘contoh’. Maka مثلهم itu adalah ‘perumpamaan mereka’.

Kata dasar: م ث ل yang bermaksud berdiri tegak, mendirikan sesuatu, menyerupai sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 169 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 124: Huruf ك adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘seperti’.

Rujuk penggunaan yang sama dalam Mufradat 101 (kalimah كَمَا).

 

Mufradat 125: kalimah َٱستَوقَد adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menyalakan’.

Ia di dalam bentuk Wazan X (استفعل).

Kata dasar: و ق د yang bermaksud menyalakan api.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah َٱستَوقَد digunakan sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 126: kalimah نَارًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘api’.

Kata dasar: ن و ر yang bermaksud api, panas, perang, cahaya, cerah, berkelipan.

Kita juga sudah biasa menggunakan kalimah ‘Nur’ di dalam nama dan penggunaan bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 127: kalimah فَلَمَٰا adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘maka apabila’.

Kalimah فَلَمَّا dan وَلَمَّا digunakan sebanyak 156 di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 128: kalimah أَضَاءَتْ atau أضَاءَ (tambahan ت adalah kerana ia dalam bentuk feminine) adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menerangi’.

Ia di dalam Wazan IV (افعل).

Kata dasar: ض و أ yang bermaksud menjadikan terang, menjadikan nampak jelas, menjumpai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah أَضَاءَتْ dan أضَاءَ digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 129: َkalimah حَول adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘sekeliling’.

Kata dasar: ح و ل yang bermaksud bertukar, datang di tengah-tengah, melalui.

Dari kata dasar ini sudah digunakan dalam bahasa Melayu seperti hal, helah, cukup haul (untuk zakat).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah حَول digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 130: kalimah ذَهَبَ adalah dalam fi’il madhi yang bermaksud ‘telah pergi’.

Kata dasar: ذ ه ب yang bermaksud pergi, meninggalkan, bawa pergi, menerima, menyampaikan, mati, berakhir, pendapat, kepercayaan, cara, emas.

Dari kata dasar inilah dijadikan mazhab.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 56 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 131: kalimah نُورِ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘cahaya’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 125 di atas: ن و ر yang bermaksud api, panas, perang, cahaya, cerah, berkelipan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 132: kalimah تَرَكَ adalah di dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah meninggalkan’.

Kata dasar: ت ر ك yang bermaksud meninggalkan, membiarkan, mengeluarkan, memusakakan.

Dari kata dasar ini, menjadi istilah ‘matruk’ dalam ilmu hadis iaitu seseorang perawi yang tidak dipercayai, ditinggalkan.

Juga digunakan dalam istilah ‘sunnah tarkiyyah’ iaitu meninggalkan sesuatu amalan yang bukan sunnah. Macam majlis tahlil. Itu bukan amalan sunnah. Dan sunnah bagi kita adalah meninggalkannya, tidak menyertainya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 43 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 133: kalimah ظُلُمٰت adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘kegelapan’.

Kata dasar: ظ ل م yang bermaksud gelap, tersembunyi, beri perlindungan, sesuatu yang menutup, melindungi.

Dari kata dasar ini juga kita biasa gunakan kalimah ‘zalim’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 315 kali dalam Al-Qur’an di dalam 12 bentuk.

 

Mufradat 134: kalimah يُنصِرُون dalam dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘mereka sedang melihat’. Ia di dalam bentuk Wazan IV (افعل).

Kata dasar: ب ص ر yang bermaksud sedar, faham, percaya, bijak, menjelaskan, melihat, pemandangan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 148 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:18

Mufradat 135: kalimah ٌّصُم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘pekak’.

Kata dasar: ص م م yang bermaksud pekak, penutup seperti penutup botol, dihalang seperti telinga ditutup dari mendengar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 15 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 136: kalimah ٌبُكم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘bisu’.

Kata dasar: ب ك م yang bermaksud bisu, tidak memahami untuk membalas, tidak boleh bercakap untuk menjelaskan diri, menahan diri dari menjawab, tidak boleh bercakap dengan bebas.

Dari kata dasar inilah agaknya bahasa melayu ada istilah ‘bungkam’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 137: kalimah ٌعُمي adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘buta’.

Kata dasar: ع م ي yang bermaksud melencong dari jalan yang benar, jadi buta, jahil, tidak dapat melihat, gelap, tertutup.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 33 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 138: kalimah يَرجِعُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘pulang’.

Kata dasar: ر ج ع yang bermaksud pulang, patah balik, menyalahkan seseorang, kembali, ulang, jawab, bawa jawapan, dipulangkan.

Kalau sudah cerai, kemudian ruju’ kembali, diambil dari kata dasar inilah. Juga kita merujuk kepada seseorang untuk mendapatkan jawapan kepada sesuatu perkara.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 104 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:19

Mufradat 139: kalimah أو adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘atau’. Kalimah ini banyak sekali digunakan dalam Al-Qur’an dan bahasa Arab. Ia juga senang diingat: ‘atau’ dibuang ‘at’, jadi ‘au’.

 

Mufradat 140: kalimah ٍصَيِّب adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘awan yang menurunkan hujan’.

Kata dasar: ص و ب yang bermaksud mencurahkan, tepat kena pada sasaran, turun ke bawah, sesuatu yang berlaku, berjumpa dengan sesuatu, mengenakan, keinginan.

Dari kata dasar yang sama, kalimah musibah. Iaitu sesuatu yang tepat kena kepada sesuatu seperti kehendak Allah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 77 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 141: kalimah َسَمَاء adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘langit’.

Kata dasar: س م و yang bermaksud sesuatu yang tinggi, ditinggikan, dinaikkan, nama, sifat, ketinggian, tanda sesuatu untuk dikenali.

Dari kata dasar inilah jadi Asmaul Husna, Agama Samawi (agama dari langit – ada wahyu), nama seperti Asma’ dan Asmah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 381 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 142: kalimah رَعدٌ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud guruh.

Kata dasar: ر ع د yang bermaksud guruh, ancaman perang.

Ada satu surah dalam Al-Qur’an pakai nama رَعدٌ.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 143: kalimah بَرقٌ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘kilat’.

Kata dasar: ب ر ق yang bermaksud sesuatu yang berkilat, wanita yang memperlihatkan perhiasannya, mata terpesir, pandangan mata yang semakin lemah, bintang yang tinggi, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 144: kalimah يَجعَلُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘mereka menjadikan’.

Kata dasar: ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:22 جَعَلَ (dia telah menjadikan)
2:22 تَجْعَلُوا (kamu menjadikan)
2:30 جَاعِلٌ (yang menjadikan)
2:30 تَجْعَلُ (engkau menjadikan)
2:66 جَعَلْنَا (kami telah menjadikan)
2:126 اجْعَلْ (engkau jadikanlah)
2:259 نَجْعَلَ (kami telah menjadikan)
3:156 يَجْعَلَ (dia menjadikan)
6:91 تَجْعَلُونَ (kamu menjadikan)
6:100 جَعَلُوا (mereka telah menjadikan)
6:125 يَجْعَلْ (dia menjadikan)
7:190 جَعَلَا (mereka berdua telah menjadikan)
10:87 اجْعَلُوا (kamu jadikanlah)
12:15 يَجْعَلُوا (mereka meletak)
16:124 جُعِلَ (telah dijadikan)
17:22 تَجْعَلْ (engkau menjadikan)
18:8 جَاعِلُونَ (yang menjadikan)
18:90 نَجْعَلْ (kami menjadikan)
18:95 أَجْعَلْ (aku jadikan)
26:29 أَجْعَلَنَّ (pasti aku jadikan)
28:7 جَاعِلُوا (yang menjadikan)

 

Mufradat 145: kalimah أَصٰبِع adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘jari-jari’. Kalau satu sahaja jari, إصبع.

Kata dasar: ص ب ع yang bermaksud jari, menunjuk dengan jari.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 146: kalimah ءَاذَان adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘telinga’. Kalau satu sahaja telinga, ia adalah أذن.

Kata dasar: أ ذ ن yang bermaksud bagi telinga untuk mendengar, suka, beri kebenaran, membenarkan, dimaklumkan, menasihati, pemberitahuan, telinga, keinginan.

Dari kata dasar ini kita biasa dengar: azan, izin.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 147: kalimah صَّوٰعِق adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘petir-petir’. Kalau satu sahaja, صاعقة.

Kata dasar: ص ع ق yang bermaksud pukul, pengsan, terkejut, bunyi kuat seperti petir, mati, bising.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 148: kalimah حَذَرَ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘takut’.

Kata dasar: ح ذ ر yang bermaksud berhati-hati, berjaga-jaga, ambil langkah keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 149: kalimah  مَوتِ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘kematian’.

Kata dasar: م و ت yang bermaksud mati, meninggal dunia, tiada nyawa, tiada deria pancaindera, tiada akal, tidak bergerak, tenang, tidur, tanah yang gersang, melawan, tiada keinginan kepada hidup.

Bahasa kita pun menggunakan kalimah ini untuk menceritakan tentang kematian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 165 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 150: kalimah ٌمُحِيط adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘yang meliputi’.

Kata dasar: ح و ط yang bermaksud menjaga, mengawasi, mengelilingi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 151: kalimah كافِرِين adalah dalam bentuk isim jamak bagi كافر yang bermaksud ‘orang yang kufur’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 53 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:20

Mufradat 152: kalimah يكاد adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘hampir-hampir’.

Kata dasar: ك و د yang bermaksud dekat, hampir akan berlaku.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an dan ia di dalam bentuk ini sahaja.

 

Mufradat 153: kalimah ُيَخطَف adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘menyambar’.

Kata dasar: خ ط ف yang bermaksud mengambil sesuatu dengan keras, ambil dengan cepat, bergerak dengan cepat, hampir kena, kurus di perut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an di dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 154: kalimah كُلَّمَا َadalah dalam bentuk isim (dzarf zaman) yang bermaksud ‘setiap kali’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 15 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 155: kalimah مَشُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak bagi مَشَ yang bermaksud ‘telah berjalan’.

Kata dasar: م ش ي yang bermaksud berjalan, pergi, melangkah, pindah dari satu tempat ke satu tempat, berjalan-jalan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 23 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 156: kalimah أظلَمَ adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘menjadi gelap’.

Ia di dalam bentuk Wazan IV (افعل).

Kata dasar sama dengan Mufradat 132 (Baqarah:17) di atas: ظ ل م yang bermaksud gelap, tersembunyi, beri perlindungan, sesuatu yang menutup, melindungi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 315 kali di dalam Al-Qur’an di dalam 12 bentuk.

 

Mufradat 157: kalimah قامُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak yang bermaksud ‘mereka berdiri’. Ia jamak bagi قام ‘telah berdiri’ iaitu berdiri tegak tidak bergerak. Macam kita qiyam dalam solat.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah مُستَقِيم (tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Dan sekarang kita melihat kalimah قامُوا (mereka berdiri)

 

Mufradat 158: kalimah لَو adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘jika’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 159: kalimah شاء adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘mahu’. Kalimah ini kita biasa pakai dalam kalimah إن شاء الله (jika Allah mahu).

Kata dasar: ش ي أ yang bermaksud berkeinginan, sesuatu, sedikit, apa sahaja.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 519 kali di dalam Al-Qur’an di dalam 2 bentuk.

 

Mufradat 160: huruf ل adalah dalam bentuk harf yang sebagai penekanan yang dinamakan ‘lam taukid’.

Ia berbeza dengan Mufradat 7 yang berbaris bawah (kasrah). Lam Taukid berbaris atas (fathah).

 

Mufradat 161: kalimah ِّكُل adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘setiap’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 358 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 162: kalimah ٍشَىء yang bermaksud ‘sesuatu’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 158 (Baqarah:20) di atas: ش ي أ yang bermaksud berkeinginan, sesuatu, sedikit, apa sahaja.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 519 kali di dalam Al-Qur’an di dalam 2 bentuk.

 

Mufradat 163: kalimah قَدِير adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘maha berkuasa’. Mempunyai qudrat untuk melakukan apa sahaja.

Kata dasar: ق د ر yang bermaksud menyukat, memberi kadar, berkuasa, mampu, keupayaan, jangkamasa, kemusnahan, keputusan hukum, kehebatan, taqdir, ilmu dan lain-lain lagi.

Kalimah kadar menggunakan katadasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 132 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:21

Mufradat 164: kalimah يٰأيُّها adalah dalam bentuk isim. Ia adalah jenis kata panggilan yang bermaksud: ‘wahai’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 153 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 165: kalimah اعبُدُوا adalah adalah dalam bentuk fi’il amr jamak bagi اعبُد yang bermaksud ‘hambakanlah, beribadatlah’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud yang berkhidmat, ibadah, sanjung, taat dengan kerendahan diri, terima, menggunakan, menyerahkan diri, hamba, menundukkan, memperhambakan. 

Kata dasar ini digunakan sebanyak 275 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَعبُدُ (kami menyembah) dalam Fatihah:5

Dan sekarang kita melihat kalimah اعبُدُوا (‘hambakanlah, beribadatlah’)

 

Mufradat 166: kalimah َخَلَق adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menjadikan’. Iaitu menjadikan dari tidak ada kepada ada.

Kata dasar: خ ل ق yang bermaksud mengkadarkan sesuatu, menjadikan sesuatu ikut kesesuaian, menjadikan dari tidak ada kepada ada, reka ucapan, menjadikan sesuatu sama rata dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 261 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

Kalimah ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Ada banyak kalimah dalam Qur’an yang membawa maksud ‘menjadikan’. Semua ada perbezaan antara satu sama lain:

Terma برا – mewujudkan sesuatu tanpa bahan asal / model sebelum

Terma بدع – menciptakan sesuatu buat pertama kali

Terma فطر – yang memulakan dalam penciptaan

Terma خلق – mencipta sesuatu dari bahan-bahan yg telah sedia ada

Terma أنشأ – membuatkan sesuatu itu lahir / memberi hasil

Terma ذرا – menciptakan sesuatu dan membuat ianya tersebar / jadi banyak

Terma جعل – menjadikan sesuatu yang lain kepada yang lain / transformasi

 

Mufradat 167: kalimah َّلَعَل adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘mudah-mudahan’, ‘supaya’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 168: kalimah تَتَّقُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘kamu bertaqwa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 37 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.


 

Ayat 2:22

Mufradat 169: kalimah جَعَلَ yang bermaksud ‘telah menjadikan’. Ia adalah dalam bentuk fi’il madhi.

Kata dasar sama dengan Mufradat 143 (Baqarah:19) di atas: ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Ada beza dengan kalimah خلق kerana kalimah ini bermaksud menjadikan sesuatu dari tidak ada kepada ada.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 170: kalimah فِرٰشًا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘hamparan’.

Kata dasar: ف ر ش yang bermaksud dihamparkan, perhiasan, dijatuhkan ke tanah, karpet, tilam, pasangan suami isteri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 171: kalimah ًبِنَاء adalah dalam isim yang bermaksud ‘lelangit’ atau ‘kanopi’.

Kata dasar: ب ن ي yang bermaksud bangunan, binaan, menjadi gemuk, membela, mengajar, anak, dahan pokok, tulang rusuk, pencuri atau perompak, orang yang bermusafir, pejuang, orang yang kaya, kulit yang digunakan sebagai bekas air, pelantar yang ditinggikan.

Dari kata dasar ini digunakan untuk kalimah yang kita sudah biasa seperti bani, bin, binaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 172: kalimah َأنزَل adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menurunkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 46 (Baqarah:4): ن ز ل yang bermaksud turun, terjadi, tetap di satu tempat, tempat tinggal. Dari kata dasar ini kita selalu dengar nuzul, manzil.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 293 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 173: kalimah ماءً adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘air’.

Kata dasar: م و ه yang bermaksud air, hujan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 174: kalimah أخرَجَ adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah mengeluarkan’.

Kata dasar: خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kalau kita biasa dengar golongan Tabligh ‘khuruj’, ia bermaksud keluar untuk berdakwah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 175: kalimah ثَمَرٰت adalah dalam bentuk isim jamak bagi ثَمَرَة yang bermaksud buah.

Kata dasar: ث م ر yang bermaksud buah, menjadi kaya, berjaya, meningkat, kekayaan, keuntungan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 175A: kalimah رِزقًا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘sebagai rezeki’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 43 (Baqarah:3): ر ز ق yang bermaksud memberikan, membekalkan, beri, kurnia.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رَزَق (rezeki) dalam Baqarah:3

 

Mufradat 176: kalimah تَجعَلُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘kamu menjadikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 143 (Baqarah:19) di atas: ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 177: kalimah أندَادًا adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘tandingan-tandingan’.

Kata dasar: ن د د yang bermaksud lari dari sesuatu, memecahkan rahsia, lawan, sesuatu yang setara, berhala, tandingan, sesuatu yang dipuja.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 178: kalimah أنتُم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘kamu semua’. Iaitu merujuk kepada orang yang lebih dari dua dan dia di hadapan kita (lawan bercakap dengan kita).

 

Mufradat 179: kalimah تَعلَمُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘kamu mengetahui’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu. 

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:23

Mufradat 180: kalimah إن adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘jika’. Ia dipanggil ‘harf syarat’.

Kalimah ini digunakan sebanyak 578 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 181: kalimah كُنتُم adalah dalam bentuk isim dan ia adalah gabungan كان dan أنتُم. Kalimah كُنتُم bermaksud ‘adalah kamu’.

 

Mufradat 182: kalimah نَزَّل adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah turunkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 46 (Baqarah:4): ن ز ل yang bermaksud turun, terjadi, tetap di satu tempat, tempat tinggal.

Kata dasar ini digunakan sebagai 293 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 183: kalimah عَبدِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘hamba’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 15 (Fatihah:5): ع ب د yang bermaksud melayan, melakukan ibadah, mengagungkan, taat dengan kerendahan hati, meluluskan, ketaatan, hamba, menghambakan.

Kata dasar ini digunakan sebagai 275 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah نَعبُدُ (kami menyembah) dalam Fatihah:5

Kalimah اعبُدُوا (‘hambakanlah, beribadatlah’) dalam Baqarah:21 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah عَبدِ (hamba)

 

Mufradat 184: kalimah أتُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak yang bermaksud ‘bawalah’.

Kata dasar: أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:38 يَأتِيَنَّ
2:43 ءاتُوا
2:53 ءاتِي
2:85 يَأتُوا
2:101 أُوتوا
2:106 نَأتِ
2:109 يَأتِىَ
2:118 تَأتِي
2:121 ءاتَي
2:136 أُوتِىَ
2:189 تَأتُوا
2:229 ءاتَيتُمونَ
2:247 يُؤتَ
2:247 يُؤتِى
2:260 يَأتِينَ
2:265 ءاتَتْ
2:271 تُؤتُوا
2:277 ءاتَوُا
3:73 يُؤتَى
4:16 يَأتِيَانِ
4:19 ءاتَيتُموا
4:25 ءَاتِينَ
4:53 يُؤتُونَ
4:127 تُؤتُونَ
5:55 يُؤتُونَ
6:124 نُؤتَى
6:134 ءَاتٍ
7:77 إئتِ
7:80 تَأتُونَ
7:112 يَأتُوا
9:54 يَأتُونَ
11:3 يُؤتِ
12:66 ءَاتَوْ
12:66 تَأتُنَّ
16:90 اِيتَائِ
17:26 ءَاتِ
18:40 يُؤتِيَنِ
19:61 مَأتِيًّا
19:77 أُوتِيَنَّ
20:15 ءَاتِيَةٌ
21:73 اَيتَاءَ
27:36 ءاتانِ
69:25 أُوتَ

 

Mufradat 185: kalimah ٍسُورَة adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘surah’ atau ‘bab’ dalam bahasa kita.

Kata dasar: س و ر yang bermaksud melompat, pengaruh yang melampau, menaik tinggi, dinding, gelang, binaan yang paling tinggi, kekuatan, ketinggian.

Kalimah surah yang kita gunakan untuk merujuk kepada surah Al-Qur’an diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 186: kalimah ِمِثل adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘seperti’. Kita pun selalunya gunakan perkataan misal ini dalam bahasa kita juga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 122 (Baqarah:17) di atas: م ث ل yang bermaksud berdiri tegak, mendirikan sesuatu, menyerupai sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 169 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 187: kalimah أدعُوا adalah dalam bentuk fi’il amar jamak yang bermaksud ‘mintalah kamu semua’.

Kata dasar: د ع و yang bermaksud mencari, keinginan, permintaan, memanggil, merayu, sembahyang, bertanya, kehendak, mengajak.

Dari kata dasar ini menjadi kalimah ‘doa’ yang selalu kita gunakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 212 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 188: kalimah شُهَدَاء adalah dalam bentuk isim jamak bagi kalimah شَهِيد yang bermaksud ‘saksi’. Iaitu mereka yang menyaksikan (melihat) sesuatu.

Kata dasar: ش ه د yang bermaksud beri maklumat, saksi, hadir, beri penyaksian, menjadi saksi, tempat perjumpaan.

Dari kata dasar ini kita selalu gunakan untuk ‘Kalimah Syahadah’ dan juga ‘syahid’ untuk mereka yang mati di jalan Allah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 189: kalimah َدُون adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘selain dari’.

Kata dasar: د و ن.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 144 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 190: kalimah صٰدِقِين adalah dalam bentuk isim jamak bagi صادق yang bermaksud ‘orang yang benar’.

Kata dasar: ص د ق yang bermaksud bercakap benar, membenarkan apa yang dikatakan orang, memenuhi janji, percaya kepada seseorang, beri sedekah, pujian.

Dari kata dasar inilah jadi kalimah sedekah, Abu Bakr as-Siddiq dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 155 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:24

Mufradat 191: kalimah تَفعَلُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak bagi تفعل. Ia bermaksud ‘kamu melakukan’.

Kata dasar: ف ع  ل yang bermaksud melakukan sesuatu, telah melakukan, menerima akibat dari perbuatan, kebiasaan.

Dari kata dasar inilah banyak terjadinya kata-kata yang lain seperti fi’il madhi, fi’il mudhari’, fi’il amar dan banyak lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 108 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

 

Mufradat 192: kalimah لن adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘tidak akan’. Tidak akan boleh sampai bila-bila. Ia termasuk dalam kalangan perkataan yang dipanggil harf nafi.

Kalimah ini digunakan sebanyak 104 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 193: kalimah اتَّقُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak bagi اتَّقَى yang bermaksud ‘bertaqwalah’.

Ia di dalam bentuk Wazan VIII (افتعل).

Kata dasar sama dengan Mufradat 37 (Baqarah:2): و ق ي yang bermaksud menjaga, memelihara, mempertahankan, berhati-hati, pakai perisai dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 258 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

 

Mufradat 194: kalimah نَار adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘api neraka’. Kalau نار sahaja, ia bermaksud ‘api’. Tapi apabila ditambah ال makrifah, maka ia menjadi sesuatu yang spesifik, yang dikenali. Maka النّار bermaksud ‘api neraka’.

Kata dasar sama seperti Mufradat 125 (Baqarah:17) di atas: ن و ر yang bermaksud api, cahaya, panas, perang, berkilat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 194 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 195: kalimah التى adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘yang’. Ia digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang muannath (feminine). Kalau untuk muzakkar (masculine), kalimah الذى yang digunakan.

 

Mufradat 196: kalimah وَقُود adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘bahan bakar’. Macam minyak petrol termasuk bahan bakar juga.

Kata dasar: و ق د yang bermaksud menyalakan api, bakaran api.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk.

 

Mufradat 197: kalimah حِجَارَة adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘batu’.

Kata dasar: ح ج ر yang bermaksud menahan, keras, bersembunyi, menghalang.

Dari kata ini, kita selalu dengar kalimah: Hajarul Aswad (Batu Hitam). Kalau ada wanita yang bernama Hajar juga diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

 

Mufradat 198: kalimah أُعِدَّت adalah dalam bentuk fi’il madhi mabhi majhul (pasif) yang bermaksud ‘telah disediakan’.

Kata dasar: ع د د yang bermaksud mengira, nombor, mengagak bilangan, jangkamasa, menyediakan.

Kata dasar ini digunakan untuk perkataan iddah (selepas bercerai).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an dalam 11 bentuk.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 11 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s