Mufradat Mukasurat 1 (Surah Fatihah)

Mufradat mukasurat 1 (27 Mufradat / kosa kata baru)

Ayat 1:1

909EB6F7-3525-4295-897B-5CC55FDC4827

 

Mufradat 1: Harf ب bermaksud ‘dengan‘.

Sebagai contoh: بِسْمِ الّٰله semua sudah tahu – dengan Nama Allah.

‘Harf’ bermaksud kata sendi, kata penyambung. Jadi harf ب adalah salah satu dari kata sendi dalam bahasa Arab.

 

Mufradat 2: kalimah اسم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘nama’.

Kata dasar: س م و yang bermaksud nama, tanda dan lain-lain.

Bila dicampurkan dengan harf ب maka ia menjadi بسم (dengan nama).

Jamak اسم menjadi أسماء seperti Asmaul Husna yang semua orang tahu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 381 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah اسْمُ dan juga jamaknya الْأَسْمَاءُ digunakan sebanyak 39 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 3: Kalimah ini dinamakan al ismul ahsan (Nama yang terbaik) الله. Ianya dalam bentuk isim dan ia adalah nama khas bagi Allah.

Dari mana asal kalimah الله? Adakah asal bagi kalimah الله? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Dalam Bahasa Arab, ada kalimah yang dipanggil sebagai ishtaq, bermaksud perkataan Arab yang diambil dari kalimah lain. Contohnya seperti kalimah عالم adalah dari kalimah علم. Kalimah-kalimah seperti jenis ini dipanggil مُشتَاق (musytaq). Kalau pakai pendapat ini, maka kata dasar bagi الله adalah أ ل ه yang bermaksud yang bermaksud khidmat, sembah atau puja, memberi perlindungan, menyelamatkan, membebaskan, yang dipuja. 

Selain dari itu, ada kalimah yang asli dan bukan diambil dari kalimah lain. Kita tahu kerana kita tidak boleh cari kata dasarnya. Dalam Bahasa Arab kalimah jenis ini dipanggil الأسماء جامِدَة. Isim jamid ni tiada kata dasar.

 

Mufradat 4: kalimah رحمٰن adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘yang Pemurah’.

Kata dasar: ر ح م yang bermaksud kasih, belas kasihan, sayang, pemurah, suka, memaafkan, kelembutan, rahim ibu, perhubungan, bersangkutan kerana satu rahim (keluarga).

Apabila ditambah dengan ان di hujungnya, ia membawa maksud mubalaghah. Maksudnya ekstrem, bersangatan. Macam قرءان yang bermaksud bacaan yang sangat banyak dibaca. Maksud رحمٰن adalah Allah sangat pemurah, sampaikan makhluk yang ingkar pun Allah sanggup beri nikmat kerana Allah sangat sayang kepada makhlukNya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 339 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah الرَّحْمَٰنِ digunakan sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 5: kalimah رحيم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang Pengasih’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 4: ر ح م tapi dalam bentuk yang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 339 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah رَحِيمٌ digunakan sebanyak 112 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 1:2

Mufradat 6: kalimah حَمدٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pujian’ dan ‘syukur’.

Kata dasar: ح م د yang bermaksud memuji dan syukur. Dan apabila ditambah dengan ال, maka ia menjadi ‘khas’. Jadi kalimah الحَمد menjadi ‘pujian yang khas’, ‘pujian yang khusus’ yang hanya untuk Allah sahaja.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Dari kata dasar ini menjadi kalimah seperti Muhammad, Ahmad, Mahmood, hameed, mahmudah dan lain-lain lagi.

Kalimah حَمْدِ digunakan sebanyak 43 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Murfarat 7: Harf ل dengan kasrah (baris bawah). Ia bermaksud ‘untuk’, ‘kepada’.

Jadi dalam kalimat لله (lillah) itu bermaksud pujian yang khusus itu hanyalah kepada Allah sahaja. Ianya layak diberikan kepada Allah sahaja. Tidak boleh diberikan kepada entiti yang lain.

 

Mufradat 8: kalimah ربّ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘tuan‘.  Maka untuk Allah, ia menjadi ‘Tuhan‘.

Penggunaan kata ini bergantung kepada konteks ayat. Ada yang merujuk kepada Allah yang membawa erti Dia adalah ‘Tuhan’ kita. Iaitu yang mencipta alam ini dan kemudian Dia menjaga dan memelihara alam ini sepanjang masa.

Kata dasar: ر ب ب yang bermaksud menjadi tuan, mengumpul, mempunyai, memerintah, menambah, melengkapkan, mempertahankan, ketua, penjaga, yang menganugerahkan, yang membuat undang-undang, yang membesarkan sesuatu sehingga dewasa atau masak.

Tapi ada juga penggunaan رب digunakan untuk manusia seperti dalam Yusuf:23 yang merujuk kepada tuan Nabi Yusuf a.s.

إِنَّهُ رَبّي أَحسَنَ مَثوايَ

maksudnya: sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik

Dari kata dasar ر ب ب ini juga terbit kalimat seperti murabbi, rabbaniy, tarbiyah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 980 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah رَبِّ digunakan sebanyak 975 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 9: kalimah عٰلَمين adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘alam-alam‘ kerana ia adalah jamak bagi علم.

Kata dasar: ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu. 

Digunakan ‘tanda’ kerana alam yang terbentang luas ini menjadi ‘tanda’ bagi kewujudan Allah. Takkan alam yang hebat ini tidak ada Penciptanya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah عَالَمِينَ digunakan sebanyak 73 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 1:4

Mufradat 10: kalimah ِمٰلِك adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang memiliki’. Ini pun kalimah yang kita juga gunakan dalam Bahasa Melayu jadi senang ingat.

Kata dasar: م ل ك yang bermaksud memerintah, mampu, mengawal, kuasa, raja, kerajaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 206 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah مَالِكِ dan jamaknya مَالِكُونَ digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 11: kalimah يَومٌ adalah dalam bentuk isim. Selalunya diterjemahkan kepada ‘hari‘, tapi ia mempunyai banyak lagi maksud: masa, “period“, jangkamasa.

Kata dasar: ي و م yang bermaksud hari, era, masa, hari ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 405 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah يَوْمِ dan jamaknya أَيَّامٍ, kalimah يَوْمًا dan jamaknya أَيَّامًا digunakan sebanyak 325 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 12: kalimah دِينٌ adalah dalam bentuk isim dan mempunyai banyak makna sebenarnya. Di dalam Surah al-Fatihah, ia bermaksud ‘Pembalasan‘. Di dalam ayat yang lain, ia boleh juga bermakna ‘agama‘.

Kata dasar: د ي ن yang bermaksud pinjaman, menguasai, undang-undang, cara melakukan sesuatu, bayaran.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 101 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah دِينٌ dan دِينًا digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 1:5

Mufradat 13: Kalimah إيّا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘hanya‘.

Kalimah إيّا digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 14: Huruf كَ dengan tanda fathah (baris hadapan) yang bermaksud ‘engkau‘ untuk seorang lelaki. Ia dalam bentuk isim dan kita panggil ia sebagai dhomir (kata ganti nama)

Senang nak ingat, ka adalah singkatan daripada ‘kamu’.

Maka kalimah إِيّاكَ bermaksud ‘hanya Kamu’ yang merujuk kepada Allah dalam ayat ini.

 

Mufradat 15: kalimah نَعبُدُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘kami menyembah‘. Huruf ن diambil kalimah نَعبُدُ merujuk kepada نحن yang bermaksud ‘kami’.

Kata dasar: ع ب د yang bermaksud yang berkhidmat, ibadah, sanjung, taat dengan kerendahan diri, terima, menggunakan, menyerahkan diri, hamba, menundukkan, memperhambakan. 

Kita pun biasa pakai kalimah ‘hamba abdi’, bukan? Jadi kalimah عبد bermaksud menghambakan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 275 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah عبد yang bermaksud sembah/menghambakan diri digunakan sebanyak 123 kali di dalam Al-Qur’an dengan berbagai bentuk نَعْبُدُ ,اعْبُدُوا dan lain-lain lagi.

 

Mufradat 16: Harf و yang bermaksud ‘dan‘ dalam Surah al-Fatihah ini dipanggil waw athaf iaitu kata penyambung.

Selain dari kalimah penghubung, harf و juga digunakan untuk kalimah qosam (sumpah) dalam Al-Qur’an seperti والعصر (demi masa).

 

Mufradat 17: kalimah نَسْتَعِين adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak yang bermaksud ‘kami memohon pertolongan‘. Ini adalah kerana huruf ن di awal bermaksud ‘kami’. 

Kata dasar: ع و ن yang bermaksud menolong, tolong-menolong, meminta pertolongan. Dari kata dasar ini antara kalimah kita biasa dengar adalah isti’anah, musta’an.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah نَسْتَعِينُ ini digunakan sekali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 1:6

Mufradat 18: kalimah اِهدِى adalah dalam bentuk fi’il amr yang bermaksud ‘tunjukkanlah’, ‘pimpinlah‘.

Kata dasar: ه د ي yang bermaksud memberi panduan, hidayah, hadiah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 316 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah hidayah dalam berbagai bentuk seperti يَهْدِي ,تَهْتَدُونَ dan lain-lain digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 19: kalimah نا adalah dalam bentuk isim (dhomir – kataganti) yang bermaksud ‘kami‘ kerana ia adalah ringkasan kepada نحن (kami).

 

Mufradat 20: kalimah صِرٰط adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘jalan yang lurus‘.

Kata dasar: ص ر ط yang bermaksud jalan yang datar, luas, boleh dijalani dengan mudah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 45 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah صِرَاطٍ dan صِرَاطًا digunakan sebanyak 45 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 21: kalimah مُستَقِيم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tegak‘.

Kata dasar: ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Dari kata dasar ini menjadi kalimat seperti qiyam, qiamat, istiqamah, qayyim, kaum, mukim, maqam, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah مُسْتَقِيمٍ digunakan sebanyak 14 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:3 يُقِيمُونَ (mereka mendirikan)
2:20 قَامُوا (mereka telah berdiri)
2:43 أَقِيمُوا (kamu dirikanlah)
2:54 قَوْمِ (kaum)
2:85 الْقِيَامَةِ (hari kebangkitan)
2:125 مَقَامِ (tempat berdiri)
2:177 أَقَامَ (telah mendirikan)
2:229 يُقِيمَا (mereka berdua menegakkan)
2:238 قُومُوا (berdirilah kamu)
2:255 قَيُّومُ (yang tegak)
2:275 يَقُومُونَ (mereka berdiri)
2:275 يَقُومُ (dia berdiri)
2:277 أَقَامُوا (mereka telah mendirikan)
2:282 أَقْوَمُ (lebih tegak)
3:18 قَائِمًا (pendirian)
3:39 قَائِمٌ (pendirian)
3:86 قَوْمًا (satu kaum)
3:113 قَائِمَةٌ (yang berdiri)
3:191 قِيَامًا (dalam keadaan berdiri)
4:34 قَوَّامُونَ (penjaga-penjaga)
4:68 مُسْتَقِيمًا (dalam keadaan tegak)
4:102 أَقَمْتَ (engkau telah mendirikan)
4:102 تَقُمْ (berdiri)
4:127 تَقُومُوا (engkau berdiri)
4:135 قَوَّامِينَ (penjaga-penjaga)
4:142 قَامُوا (mereka telah berdiri)
4:162 مُقِيمِينَ (orang-orang yang mendirikan)
5:6 قُمْتُمْ (kamu hendak berdiri)
5:12 أَقَمْتُمُ (kamu telah mendirikan)
5:37 مُقِيمٌ (kekal)
5:68 تُقِيمُوا (kamu menegakkan)
5:107 يَقُومَانِ (mereka berdua berdiri)
6:161 قِيَمًا (yang tegak)
9:7 اسْتَقَامُوا (mereka berlaku lurus)
9:7 اسْتَقِيمُوا (kamu berlaku luruslah)
9:36 الْقَيِّمُ (yang tegak)
9:108 تَقُمْ (kamu berdiri)
10:89 اسْتَقِيمَا (kamu berdua berlaku luruslah)
10:105 أَقِمْ (engkau hadapkanlah)
11:112 اسْتَقِمْ (berlaku luruslah)
11:114 أَقِمْ (engkau dirikanlah)
14:41 يَقُومُ (akan didirikan)
16:80 إِقَامَتِ (tempat bermukim)
17:79 مَقَامًا (kedudukan)
18:2 قَيِّمًا (yang tegak)
18:105 نُقِيمُ (kami mengadakan)
21:73 إِقَامَ (pendirian)
22:26 قَائِمِينَ (orang-orang yang berdiri)
22:35 مُقِيمِي (orang-orang yang mendirikan)
25:66 مُقَامًا (tempat rehat)
25:67 قَوَامًا (pertengahan)
33:13 مُقَامَ (tempat)
33:33 أَقِمْنَ (engkau dirikanlah)
35:35 مُقَامَةِ (kekal)
70:33 قَائِمُونَ (orang-orang yang berdiri)
72:19 قَامَ (telah berdiri)
73:2 قُمِ (engkau berdirilah)
74:2 قُمْ (engkau berdirilah)
81:28 يَسْتَقِيمَ (mengambil jalan lurus)
95:4 تَقْوِيمٍ (bentuk)
98:3 قَيِّمَةِ (yang tegak)


 

Ayat 1:7

Mufradat 22: kalimah الذِين adalah dalam bentuk isim jamak (mufrad: الذى) yang bermaksud ‘yang‘. Amat banyak digunakan dalam Al-Qur’an. Ianya adalah kata penyambung sebagaimana kalimah ‘yang’ juga banyak digunakan dalam bahasa Melayu.

Kalimah الَّذِي dan الذِين digunakan sebanyak 1,442 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 23: kalimat َآنعَم adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memberi nikmat‘.

Kata dasar: ن ع م yang bermaksud menjalani kehidupan yang mudah, menikmati kesenangan kehidupan, gembira, kesenangan, keselesaan, memberi hadiah.

Dari kata dasar ن ع م ini kita selalu gunakan kalimah seperti nikmat, nama orang, seperti, Naim.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 24: Huruf تَ di hujung adalah dalam bentuk isim dan ia adalah ganti kepada kalimah أنتَ (engkau). Ia digunakan dalam bentuk ini apabila bertemu dengan fi’il madhi.

 

Mufradat 25: Kalimah عَلَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘ke atas‘.

Kalimah ini digunakan sampai 1,445 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 26: Kalimat هِم atau هُم adalah dalam bentuk isim (dhomir) dan ia bermaksud ‘mereka‘.

 

Mufradat 27: kalimah ِغَيْر adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘bukan‘, ‘selain‘.

Kata dasar: غ ي ر yang bermaksud: bawa, sampaikan, beri sesuatu, ubah, rosak, baiki, perbezaan antara dua orang, cemburu dan banyak lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 154 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah ِغَيْر digunakan sebanyak 144 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 28: kalimah ِمَغْضُوب adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang dimurkai‘.

Kata dasar: غ ض ب yang bermaksud tempat kena marah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 24 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah الْمَغْضُوبِ hanya digunakan sebanyak sekali sahaja di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 29: kalimah لا adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘tidak‘. Kalimah ini amat banyak sekali digunakan di dalam Qur’an dan bahasa Arab.

Cuma dalam bahasa Arab, kalimah لا ada dua jenis:

1. La Nahi  لَا النَّاهِيَةُ (maksudnya melarang, jangan)

2. La Nafi  لَا النَّافِيَةُ (maksudnya tidak)

Dalam Surah al-Fatihah, لا yang digunakan adalah La Nafi. Menafikan sesuatu.

Jika setelah La, fi’ilnya majzum, itu pertanda La Nahi. Majzum kita kenal dengan tanda sukun di hujung kalimah.

Contoh: لَا تَلْعَبْ yang bermaksud ‘jangan main!’

Dan jika tetap marfu’, itu berarti La Nafi, contoh: لَا تَلْعَبُ yang bermaksud ‘engkau tidak bermain’.

Tanda marfu’ boleh dikenali dengan baris hadapan atau diakhiri dengan ون seperti  لَا تَشْرَبُوْنَ (Kamu semua tidak minum).

 

Mufradat 30: kalimah ضَّآلِّين adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘mereka yang sesat‘.

Kata dasar ض ل ل yang bermaksud sesat, kehilangan sesuatu, keliru, tersorok, sedang merosak, tanah yang keras.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 191 kali di dalam Al-Qur’an.

Kalimah الضَّالِّينَ dan yang sewaktu dengannya digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Tips untuk memahirkan diri dengan mufradat Al-Qur’an.

Baca Qur’an matan Arab sahaja dan cuba untuk terjemah maksud ayat itu dalam kepala. Cuba ingatkan balik makna-makna kalimat yang telah belajar. Kalau ada yang tersangkut kerana lupa, baru semak balik senarai.

Kemudian baca balik berulang kali. Bila sudah mahir satu ayat, maka boleh masuk ke ayat yang seterusnya.

Sambung ke mukasurat seterusnya.

 

Kemaskini: 27 Ogos 2021

Advertisement

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s