Mufradat Mukasurat 19 (Baqarah 120 – 126)

Mufradat Mukasurat 19 (26 Mufradat baru)

D7FA13BC-9003-41EB-8219-2E15940CAD65

Ayat 2:120

Mufradat 795: kalimah تَرضَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muannath dan ia bermaksud ‘suka‘ dan kita selalu gunakan dalam kalimah ‘redha‘.

Kata dasar: ر ض و yang bermaksud puas hati, bersetuju, meluluskan, menerima, suka, berharap, merelakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.

Kalimah ‘redha’ di dalam bahasa kita diambil dari kata dasar ini. Bentuk-bentuk yang lain:

2:207 مَرضَاتِ (keredhaan)
2:144 تَرضَى (engkau redha)
2:232 تَرَاضَوا (mereka bersetuju)
2:233 تَرَاضٍ (keredhaan bersama)
2:282 تَرضَونَ (kamu redha)
3:15 رِضوَانٌ (kelulusan)
4:24 تَرَاضَي (kamu berdua bersetuju)
4:108 يَرضَى (dia redha)
5:2 رِضوَانًا (dalam keadaan diredhai)
5:3 رَضِي (telah redha)
5:119 رَضُوا (mereka telah redha)
6:113 يَرضَو (mereka redha)
9:8 يُرضُونَ (mereka menggembirakan)
9:96 تَرضَوا (kamu redha)
19:6 رَضِيًّا (dalam keadaan redha)
19:55 مَرضِيًّا (dalam keadaan redha)
21:28 ارتَضَى (dia redha)
33:51 يَرضَينَ (mereka berdua bersetuju)
69:21 رَاضِيَةٌ (yang diredhai)
89:28 مَرضِيَّةٌ (redha)

 

Mufradat 796: kalimah تَتَّبِعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘engkau mengikut‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 320 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan 172 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َتَبِع (dia telah ikut) dalam Baqarah:38
Kalimah اتَّبَعُوا (mereka telah ikut) dalam Baqarah:102
Dan sekarang kita lihat kalimah تَتَّبِعُ (engkau mengikut)

 

Mufradat 797: kalimah مِلَّةَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘agama‘.

Kata dasar: م ل ل yang bermaksud membacakan supaya orang lain menulis (dictate), memeluk agama, kepercayaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 18 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:282 يُملِلِ (dictate)
2:282 يُمِلًّ (dictate)

Nota: Perbezaan millah dengan deen ialah: Deen dihubungkan dengan Allah Yang mewahyukan agama, millah dihubungkan dengan Nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan. Kalimah deen itu lebih luas. Sedangkan millah boleh dianggap sebagai cara agama itu diamalkan. Oleh kerana ia ada kena mengena dengan penulisan, maka ia bermaksud syariat agama yang telah ditetapkan oleh Allah.

 

Mufradat 798: kalimah لَئِن adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘jika‘. Ia lebih kuat dari harf إن kerana ada penambahan lam taukid padanya.

 

Mufradat 799: kalimah اِتَّبَعَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah ikuti‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 320 (Baqarah:38): ت ب ع yang bermaksud ikut, ekor langkah dari belakang dengan rapat, mengganti seseorang selepasnya, berterusan, pengikut, meniru, bantu, taat.

Kata dasar ini digunakan 172 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َتَبِع (dia telah ikut) dalam Baqarah:38
Kalimah اتَّبَعُوا (mereka telah ikut) dalam Baqarah:102
Kalimah تَتَّبِعُ (engkau mengikut) dalam Baqarah:120 di atas
Dan sekarang kita lihat kalimah اِتَّبَعَ (telah ikuti)

 

Mufradat 800: kalimah أهوَاء adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘keinginan-keinginan‘. Ia adalah jamak kepada هواء yang kita pun gunakan dalam kalimat hawa nafsu.

Kata dasar sama dengan Mufradat 632 (Baqarah:87): ه و ي yang bermaksud jatuh ke bawah seperti burung yang menangkap mangsanya, rosak, tarik ke bawah, hilang, berkeinginan, berkehendak, memperdaya, memberahikan, terkesan dengan nafsu yang rendah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَهوَى (berkehendak) dalam Baqarah:87

Dan sekarang kita melihat kalimah أهوَاء (keinginan-keinginan)


 

Ayat 2:121

Mufradat 801: kalimah تِلَاوَتِ adalah dalam bentuk fi’il isim muannath dan ia bermaksud ‘pembacaan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 353 (Baqarah:44): ت ل و yang bermaksud ikut, berjalan di belakang, meniru, mengejar, berturutan, baca, membacakan, mengulang baca, menyatakan, ikut menyanyi sekali.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 63 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَتلُون (kamu membacakan) dalam Baqarah:44

Kalimah تَتلُوا (dia membacakan) dalam Baqarah:102

Dan sekarang kita lihat kalimah تِلَاوَتِ (pembacaan)

 

Mufradat 802: kalimah يَكفُرْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majzoom dan ia bermaksud ‘dia kufur‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6
Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19
Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28
Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41
Kalimah يَكفُرُونَ (mereka kufur) dalam Baqarah:61
Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88
Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90
Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91
Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99
Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102
Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur)
Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102
Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108
Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109
Dan sekarang kita melihat kalimah يَكفُر (dia kufur)


 

Ayat 123:

Mufradat 803: kalimah تَنْفَعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ muannath dan ia bermaksud ‘memberi manfaat’, ‘memberi untung‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 710 (Baqarah:102): ن ف ع yang bermaksud untung, melakukan kebaikan, berguna, berfaedah. Kita pun gunakan kalimah ‘manfaat’ dalam bahasa kita.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَنفَعُ (‘memberi manfaat’, ‘memberi untung’) dalam Baqarah:102
Dan sekarang kita melihat kalimah تَنْفَعُ (‘memberi manfaat’, ‘memberi untung’)


 

Ayat 2:124

Mufradat 804: kalimah اِبتِلَى adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah diuji‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 383 (Baqarah:49): ب ل و yang bermaksud lusuh, reput.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٌبَلَاء (dugaan) dalam Baqarah:49

 

Mufradat 805: kalimah إِبْرَاهِيمَ adalah dalam bentuk isim dan ia nama khas bagi Nabi Ibrahim.

Nama baginda ini digunakan sebanyak 69 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 806: kalimah أَتَمَّ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah memenuhi‘.

Ia di dalam Format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar: ت م م yang bermaksud penuh, berbunga, telah masak, lengkap, sempurna, berjaya, kuat, teguh, keras.

Kalimah yang menggunakan kata dasar ini seperti tamat, juga ‘tamimah’ yang bermaksud: tangkal.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:150 أُتِمَّ (aku menyempurnakan)
2:187 أَتِمُّوا (kamu sempurnakanlah)
2:233 يُتِمَّ (menyempurnakan)
5:3 أَتْمَم (telah menyempurnakan)
6:115 تَمَّتْ (telah sempurna)
6:154 تَمَامًا (yang sempurna)
7:142 أَتْمَم (telah sempurnakan)
7:142 تَمَّ (telah sempurna)
12:6 أَتَمَّ (dia telah menyempurnakan)
61:8 مُتِمُّ (kesempurnaan)
66:8 أَتْمِمْ (engkau sempurnakanlah)

 

Mufradat 807: kalimah إمَامًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’. Kita biasa dengan kalimah ‘imam’ dalam solat.

Kata dasar sama dengan Mufradat 568 (Baqarah:78): أ م م yang bermaksud mencadangkan, menuju ke sesuatu tempat, ibu, punca, prinsip, buta huruf, tiada ilmu kitab, puak, komuniti, umat, generasi, ciptaan Allah, iman, agama, masa, orang yang dijadikan contoh, orang beragama, pemimpin, imam, di hadapan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 119 kali dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أُمِّيُّونَ (buta huruf) dalam Baqarah:78
Dan sekarang kita melihat kalimah إمَامًا (‘pemimpin’, ‘orang yang menjadi ikutan’)

 

Mufradat 808: kalimah ذُرِّيَّة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘keturunan‘.

Kata dasar: ذ ر ر yang bermaksud berselerak, tabur, kenaikan, atom, semut kecil, bijirin paling kecil, keturunan, anak, kanak-kanak, bangsa.

Kata dasar ini digunakan 38 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

4:40 ذَرَّةٍ (zarah, atom)
6:87 ذُرِّيَّاتِ (keturunan-keturunan)

 

Mufradat 809: kalimah يَنَالُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘sampai‘.

Kata dasar: ن ي ل yang bermaksud menerima, dapat, sampai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

3:92 تَنَالُوا (engkau mencapai)
5:94 تَنَالُ (mencapai)
9:74 يَنَالُوا (mereka mencapai)
9:120 يَنَالُونَ (mereka menimpakan bencana)
9:120 نَيْلًا (bencana)
22:37 يَنَالَ (sampai)


 

Ayat 2:125

Mufradat 810: kalimah بَيتَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘rumah‘. Dan kalimah البَيتَ apabila ditambah ال, maka ia merujuk kepada rumah yang khas, iaitu Baitullah (Ka’bah).

Kata dasar: ب ي ت yang bermaksud malam, rumah, tersembunyi, terlindung, binaan, tempat tinggal, kedai, tinggalan, masjid, tempat ibadah, Ka’bah, serangan di waktu malam.

Mungkin kita biasa dengar istilah ‘ahlul bait’ yang merujuk kepada orang rumah Rasulullah, iaitu ahli keluarga baginda.

Kata dasar ini digunakan 73 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:189 بُيُوتَ (rumah-rumah)
4:81 بَيَّتَ (merancang di waktu malam)
4:81 يُبَيِّتُونَ (mereka merancang di waktu malam)
7:4 بَيَاتًا (malam)
7:74 بُيُوتًا (sebagai tempat tinggal)
16:80 بُيُوتًا (khemah)
25:64 يَبِيتُونَ (mereka meluangkan masa di waktu malam)
27:49 نُبَيِّتَنَّ (pasti kami menyerang di waktu malam)

 

Mufradat 811: kalimah ًمَثَابَة adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat pulang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 643 (Baqarah:103): ث و ب yang bermaksud memulangkan, berpatah balik, mengembalikan ke keadaan asal, bertaubat, mengumpulkan, memanggil berkali-kali, mengalir, menjadi banyak, sesuatu yang dipulangkan, membayar balik, tempat pulang, tempat orang berkumpul, rumah, khemah, pakaian, sikap, hati, pengikut, jubah, hati yang baik, akhlak yang baik.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مَثُوبَةٌ (‘pulangan’, ‘pahala’, ‘balasan’) dalam Baqarah:103

 

Mufradat 812: kalimah أَمْنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘aman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’)
Kalimah ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah مُؤْمِنِينَ (orang-orang beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13
Kalimah ءَامَنَ (telah beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah نُؤْمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75
Kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman) dalam Baqarah:85
Kalimah يُؤْمِنُونَ (mereka beriman) dalam Baqarah:88
Kalimah إِيمَانُ (iman) dalam Baqarah:93
Dan sekarang kita melihat kalimah أَمْنًا (aman)

 

Mufradat 813: kalimah اتَّخِذُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak dan ia bermaksud ‘kamu ambillah‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 369 (Baqarah:48): أ خ ذ yang bermaksud mengambil, menerima, terkesan, memberi kesan, menangkap.

Kata dasar ini digunakan 273 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah ُيُؤخَذ (‘diambil’, ‘diterima‘) dalam Baqarah:48
Kalimah َاتَّخَذ (telah mengambil) dalam Baqarah:51
Kalimah اتِّخَاذِ (pengambilan) dalam Baqarah:54
Kalimah أَخَذَتْ (telah mengambil) dalam Baqarah:55
Kalimah أَخَذَ (telah mengambil) dalam Baqarah:63
Kalimah تَتَّخِذُ (‘mengambil’ atau ‘menjadikan’) dalam Baqarah:67
Dan sekarang kita melihat kalimah اتَّخِذُوا (kamu ambillah)

 

Mufradat 814: kalimah مَقَامَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat berdiri‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kita biasa dengar orang kata maqam merujuk kepada kedudukan orang (orang itu maqam tinggi tu….) atau maqam sebagai maksud kubur pun ada juga digunakan kerana tempat bersemadi seseorang itu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6
Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3
Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20
Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43
Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54
Kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’) dalam Baqarah:85
Dan sekarang kita melihat kalimah مَقَامَ (tempat berdiri)

 

Mufradat 815: kalimah مُصَلَّى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat solat‘. Dalam bahasa kita dipanggil: musolla.

Kata dasar sama dengan Mufradat 41 (Baqarah:3): ص ل و yang bermaksud solat, doa, permintaan, menghormati, membesarkan, ikut dengan dekat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 99 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َصَلَوٰة (‘solat’, ‘sembahyang’) dalam Baqarah:3

 

Mufradat 815: kalimah عَهِدْنَا adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘kami telah buat perjanjian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 231 (Baqarah:27): ع ه د yang bermaksud bersumpah, perjanjian, pertalian, permintaan, tanggungjawab, masa, benar, persahabatan, kasih mesra, keselamatan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 46 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َعَهد (perjanjian) dalam Baqarah:27
Kalimah عَهْدًا (satu perjanjian) dalam Baqarah:80
Kalimah عَاهَدُوا (mereka telah berjanji) dalam Baqarah:100
Dan sekarang kita melihat kalimah عَهِدْنَا (kami telah buat perjanjian)

 

Mufradat 816: kalimah إِسْمَاعِيلَ adalah dalam bentuk isim dan ia nama khas bagi Nabi Ismail a.s.

Nama baginda ini digunakan sebanyak 12 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 817: kalimah طَهِّرَا adalah dalam bentuk fi’il amar muthanna dan ia bermaksud ‘kamu berdua bersihkanlah‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 213 (Baqarah:25): ط ه ر yang bermaksud menjadi bersih, menjadi suci, basuh, menahan diri, penyucian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa kalimah lain yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُطَهَّرَةٌ (disucikan) dalam Baqarah:25

 

Mufradat 818: kalimah طَائِفِينَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘orang-orang yang mengerjakan tawaf‘. Tawaf pula bermaksud ‘mengelilingi’.

Kata dasar: ط و ف yang bermaksud mengelilingi sesuatu, berjalan-jalan, mengembara, mendatangi, melawat, mendekati, merangkumi, pelayan yang melayan dengan sopan, sebahagian dari sesuatu.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah ‘tawaf’ yang berkenaan Ka’bah. Juga kalimah taufan, kerana ia adalah angin yang berpusing-pusing.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:158 يَطَّوَّفَ (dia bertawaf)
3:69 طَائِفَةٌ (sebahagian)
3:122 طَائِفَتَانِ (dua kumpulan)
6:156 طَائِفَتَيْنِ (dua kumpulan)
7:133 طُّوفَانَ (taufan)
7:201 طَائِفٌ (orang yang tawaf)
22:29 يَطَّوَّفُوا (mereka bertawaf)
24:58 طَوَّافُونَ (pengelilingan-pengelilingan)
29:14 طُّوفَانُ (banjir)
37:45 يُطَافُ (dikelilingi)
55:44 يَطُوفُونَ (mereka mengelilingi)
56:17 يَطُوفُ (dia mengelilingi)
68:19 طَافَ (telah meliputi)

 

Mufradat 819: kalimah عٰكِفِينَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘orang yang melakukan i’tikaf‘.

Kata dasar: ع ك ف yang bermaksud menyusun, berterusan dalam sesuatu, menahan, menyendiri.

Kita sudah biasa dengan kalimah i’tikaf yang bermaksud duduk lama di sesuatu tempat untuk melakukan ibadah. Selalunya dilakukan di masjid dalam Bulan Ramadhan.

Kata dasar ini digunakan 9 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:187 عَاكِفُونَ (orang-orang yang tawaf)
7:138 يَعْكُفُونَ (mereka yang melakukan secara tetap)
20:97 عَاكِفًا (orang yang tetap berterusan)
22:25 عَاكِفُ (yang tidak tetap)
48:25 مَعْكُوفًا (yang dihalang)

 

Mufradat 820: kalimah رُكَّعَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang melakukan rukuk‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 348 (Baqarah:43): ر ك ع yang bermaksud tunduk, bengkok, merendah diri, menundukkan kepala.

Kata dasar ini digunakan 13 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ٱركَعُواْ (kamu rukuklah) dalam Baqarah:43
Kalimah رٰكِعِين (orang-orang yang rukuk) dalam Baqarah:43
Dan sekarang kita melihat kalimah رُكَّعَ (yang melakukan rukuk)

 

Mufradat 821: kalimah سُجُود adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘yang melakukan sujud‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 287 (Baqarah:34): س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسجُدُوا (kamu sujudlah) dalam Baqarah:34
Kalimah سَجَدُوا (mereka telah sujud) dalam Baqarah:34
Kalimah سُجَّدًا (dalam keadaan sujud) dalam Baqarah:58
Kalimah مَسَاجِدَ (masjid-masjid) dalam Baqarah:114
Dan sekarang kita melihat kalimah سُجُود (yang melakukan sujud)


 

Ayat 2:126

Mufradat 822: kalimah اجْعَلْ adalah dalam bentuk fi’il amr dan ia bermaksud ‘engkau jadikanlah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 144 (Baqarah:19): ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah جَعَلَ (dia telah menjadikan) dalam Baqarah:22
Kalimah تَجْعَلُوا (kamu menjadikan) dalam Baqarah:22
Kalimah جَاعِلٌ (yang menjadikan) dalam Baqarah:30
Kalimah تَجْعَلُ (engkau menjadikan) dalam Baqarah:30
Kalimah جَعَلْنَا (kami telah menjadikan) dalam Baqarah:66
Dan sekarang kita melihat kalimah اجْعَلْ (engkau jadikanlah)

 

Mufradat 823: kalimah بَلَدًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘negeri‘.

Kata dasar: ب ل د yang bermaksud negeri, tanah, kawasan, daerah, pekan, bandar, tinggal di sesuatu tempat, bodoh, lemah, tidak efektif, malas, jatuh ke tanah, taat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 19 kali dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

3:196 بِلَادِ (tanah)
7:57 بَلَدٍ (tanah)
25:49 بَلْدَةً (tanah)

 

Mufradat 824: kalimah ءَامِنًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘aman‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya. Ini adalah tepat kerana kalau kita beriman, maka kita akan tenang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’)
Kalimah ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah مُؤْمِنِينَ (orang-orang beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:8
Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13
Kalimah ءَامَنَ (telah beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah نُؤْمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13
Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75
Kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman) dalam Baqarah:85
Kalimah يُؤْمِنُونَ (mereka beriman) dalam Baqarah:88
Kalimah إِيمَانُ (iman) dalam Baqarah:93
Kalimah أَمْنًا (aman) dalam Baqarah:125
Dan sekarang kita melihat kalimah ءَامِنًا (aman)

 

Mufradat 825: kalimah ارزُق adalah dalam bentuk fi’il amar dan ia bermaksud ‘berilah rezeki‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 43 (Baqarah:3): ر ز ق yang bermaksud memberikan, membekalkan, beri, kurnia.

Kata dasar ini digunakan 123 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah رَزَق (rezeki) dalam Baqarah:43
Kalimah رِزْقًا (sebagai rezeki) dalam Baqarah:22
Kalimah رُزِقُوا (mereka telah diberi) dalam Baqarah:25
Dan sekarang kita lihat kalimah ارْزُقْ (berilah rezeki)

 

Mufradat 825: kalimah أُمَتِّعُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku beri kesenangan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 311 (Baqarah:36): م ت ع yang bermaksud digunakan, barang kegunaan, sesuatu yang berguna, keperluan, komoditi. Kalimah ‘Nikah Mutaah’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مَتٰع (barang kegunaan) dalam Baqarah:36
Dan sekarang kita lihat kalimah أُمَتِّعُ (aku beri kesenangan)

 

Mufradat 826: kalimah أَضطَرُّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘aku paksa‘.

Ia di dalam format Wazan VIII (افتعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 708 (Baqarah:102): ض ر ر yang bermaksud menyakiti, mengganggu, menyusahkan, kejahatan, kebuluran, waktu susah, penyakit, kematian, kehilangan, memaksa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 74 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

 

 

Mufradat 827: kalimah مَصِيرُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tempat kembalian‘.

Kata dasar: ص ي ر yang bermaksud pergi, menjadi, condong kepada sesuatu, perjalanan, meninggalkan sesuatu tempat, keputusan, mengeluarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 29 kali di dalam Al-Qur’an dalam 2 bentuk.

 

Allahu a’lam. Sambung ke muka surat seterusnya.

Kemaskini: 13 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s