Mufradat Mukasurat 13 (Baqarah 84 – 88)

Mufradat Mukasurat 13 (31 Mufradat baru)

 

0A705076-A4E1-42E9-B099-B262C912C1DA

Ayat 2:84

Mufradat 597: kalimah تَسفِكُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu menumpahkan‘.

Kata dasar dengan Mufradat 261 (Baqarah:30): س ف ك yang bermaksud menumpahkan dan menuang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ُيَسفِك (dia menumpahkan) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah تَسفِكُونَ (kamu menumpahkan)

 

Mufradat 598: kalimah تُخْرِجُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu mengeluarkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar yang sama dalam Mufradat 174 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أخرَجَ (telah mengeluarkan) dalam Baqarah:22

Kalimah يُخرِج (dia mengeluarkan) dalam Baqarah:61

Kalimah ٌمُخرِج (yang mengeluarkan) dalam Baqarah:72

Kalimah يَخرُجُ (dia keluar) dalam Baqarah:74

Dan sekarang kita melihat kalimah تُخْرِجُونَ (kamu mengeluarkan)

 

Mufradat 599: kalimah دِيٰرٌ atau دِيارٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘kampung halaman‘.

Kata dasar: د و ر yang bermaksud yang berpusing, berputar, beredar.

Kalimah Darul Riduan, Darul Arqam, Darul Ehsan dan sebagainya diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 55 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 600: kalimah أَقرَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘ikrar‘ iaitu berjanji akan melaksanakan. Bahasa kita pun biasa menggunakan kalimah ini.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 310 (Baqarah:36): ق ر ر yang bermaksud menjadi sejuk, terus senyap, tetap pendirian, tegas, segar, teguh, bersetuju, selesai, akhir,

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّمُستَقَر (tempat tinggal yang tetap) dalam Baqarah:36

Dan sekarang kita melihat kalimah أَقرَرَ (ikrar)

 

Mufradat 601: kalimah تَشهَدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu bersaksi‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 188 (Baqarah:23): ش ه د yang bermaksud memberi maklumat, menjadi saksi kepada sesuatu kejadian, hadir, beri persaksian, tempat perjumpaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah شُهَدَاء (saksi) dalam Baqarah:36

Dan sekarang kita melihat kalimah تَشهَدُونَ (kamu bersaksi)


 

Ayat 2:85

Mufradat 602: kalimah تَقتُلُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu membunuh‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 407 (Baqarah:54): ق ت ل yang bermaksud bunuh, tertuduh, cubaan membunuh, berperang, menguasai, mengetahui sesuatu dengan mendalam.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 170 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ٱقتُلُوٓاْ (kamu bunuhlah) dalam Baqarah:54

Kalimah َيَقتُلُون (mereka membunuh) dalam Baqarah:61

Kalimah قَتَلتُم (kamu telah membunuh) dalam Baqarah:72

Dan sekarang kita melihat kalimah تَقتُلُونَ (kamu membunuh)

 

Mufradat 603: kalimah فَرِيقًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 384 (Baqarah:50): ف ر ق yang bermaksud belah, bahagi, bezakan, bahagian, bantuan, kejayaan, hujah, bukti, meninggalkan, berbeza, takut.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 72 kali di dalam Al-Qur’an dalam 14 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah فَرَقَ (telah membelah) dalam Baqarah:50

Kalimah فُرقَان (pembahagi) dalam Baqarah:53

Kalimah فَريقٌ (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah فَرِيقًا (‘puak’, ‘kumpulan’, ‘golongan’)

 

Mufradat 604: kalimah تَظٰهَرُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu bantu-membantu‘.

Ia di dalam format Wazan VI (تفاعل)

Kata dasar: ظ ه ر yang bermaksud zahir, menjadi jelas, keluar ke hadapan, menaiki tempat tinggi, mengetahui, membezakan dengan lain, jadi jelas, masuk waktu tengahari (Dzuhur), tidak ambil kisah, membantu, belakang, menyokong, zihar isteri.

Kalimah Dzuhur, Zihar, zahir diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 605: kalimah إثمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘dosa‘.

Kata dasar: أ ث م yang bermaksud melakukan dosa, salah, penipuan, sesuatu yang menghalang kebaikan, berbahaya, apa-apa sahaja yang menyebabkan seseorang patut dihukum, akal tahu ianya adalah jahat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 48 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 606: kalimah عُدوٰنٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perlampauan‘.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 309 (Baqarah:36): ع د و yang bermaksud melalui satu kawasan, tidak perasan, melampau had, berpusing, kejahatan, kezaliman, tentera yang menyerang, kuda pejuang, musafir yang bergerak laju, kuda yang laju, permusuhan, musuh.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ّعَدُو (musuh) dalam Baqarah:36

Kalimah يَعتَدُونَ (mereka melampaui batas) dalam Baqarah:61

Dan sekarang kita melihat kalimah عُدوٰنٌ (perlampauan)

 

Mufradat 607: kalimah يَأتُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘mereka datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 184 (Baqarah:23): أ ت ي yang bermaksud datang, kejar, bawa ke hadapan, tunjuk, bertambah, mengeluarkan, bawa, bayar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أتُوا (kamu bawalah) dalam Baqarah:23

Kalimah أُتُوا (mereka telah diberikan) dalam Baqarah:25

Kalimah يَأتِيَنَّ (didatangkan) dalam Baqarah:38

Kalimah ءَاتُواْ (kamu berikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah آتَى (telah berikan) dalam Baqarah:53

Dan sekarang kita melihat kalimah يَأتُوا (mereka datang)

 

Mufradat 608: kalimah أُسٰرٰى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tawanan‘.

Kata dasar: أ س ر yang bermaksud tawanan, sendi.

Kalau nama Asri (eja dengan أ) boleh bermaksud ‘tawanan’. Kalau dieja dengan ع, ia bermaksud ‘masa’.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 609: kalimah تُفٰدُوا atau تُفادُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu tebus‘.

Kata dasar: ف د ي yang bermaksud memberi sesuatu, tebusan, beli, membebaskan seseorang, tukar dengan orang lain sebagai ganti, koleksi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 610: kalimah مُحَرَّمٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘haram’, ‘dilarang‘.

Kata dasar: ح ر م yang bermaksud melarang, menahan, menegah, mengisytiharkan sesuatu sebagai suci (seperti Tanah Haram).

Kalimah haram, mahram, muhrim diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 83 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 611: kalimah إِخرَاجُ‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘mengeluarkan‘.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar yang sama dalam Mufradat 174 (Baqarah:22): خ ر ج yang bermaksud keluar, mengasingkan diri, meninggalkan, menentang, mengajar, buat perjanjian, dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 182 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أخرَجَ (telah mengeluarkan) dalam Baqarah:22

Kalimah يُخرِج (dia mengeluarkan) dalam Baqarah:61

Kalimah ٌمُخرِج (yang mengeluarkan) dalam Baqarah:72

Kalimah يَخرُجُ (dia keluar) dalam Baqarah:74

Dan sekarang kita melihat kalimah إِخرَاجُ‌ (mengeluarkan)

 

Mufradat 612: kalimah تُؤْمِنُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu beriman‘. 

Kata dasar sama dengan Mufradat 38 (Baqarah:3): آ م ن yang bermaksud rasa aman, tenang, tiada perasaan benci, percaya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 879 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah يُؤْمِنُون (‘mereka beriman’, ‘mereka percaya’) dalam Baqarah:3

Kalimat ءَامَنَّا (kami telah beriman) dalam Baqarah:8

Kalimah مُؤمِنِينَ (orang-orang yang beriman) dalam Baqarah:8

Kalimah ءآمَنُوا (mereka telah beriman) dalam Baqarah:9

Kalimah ءَامِنُوا (berimanlah kamu) dalam Baqarah:13

Kalimah ءَامَنَ (dia telah beriman) dalam Baqarah:13

Kalimah نُؤمِنُ (kami beriman) dalam Baqarah:13

Kalimah يُؤْمِنُوا (mereka beriman) dalam Baqarah:75

Dan sekarang kita melihat kalimah تُؤْمِنُونَ (kamu beriman)

 

Mufradat 613: kalimah جَزَاء adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘balasan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 365 (Baqarah:48): ج ز ي yang bermaksud bayar, beri, satu kepuasan, beri kecukupan, bayar hutang, rasa puas, beri imbuhan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 118 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah تجزى (‘melepaskan‘, ‘menebus’) dalam Baqarah:48

Dan sekarang kita melihat kalimah جَزَاء (alasan)

 

Mufradat 614: kalimah يَفعَل adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘dia melakukan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 179 (Baqarah:24): ف ع ل yang bermaksud melakukan sesuatu, menerima perbuatan orang lain ke atasnya, kebiasaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 108 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَفعَلُوا (kamu melakukan) dalam Baqarah:24

Kalimah اِفعَلُوا (buatlah) dalam Baqarah:68

Kalimah يَفعَلُونَ (mereka melakukan) dalam Baqarah:71

Dan sekarang kita melihat kalimah يَفعَل (dia melakukan)

 

Mufradat 615: kalimah خِزىٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penghinaan‘.

Kata dasar: خ ز ي yang bermaksud menjadi jahat, hina, jatuh ke dalam keburukan, menzahirkan sifat yang buruk, terasa malu yang amat sangat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 26 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 616: kalimah حَيَوٰةٌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kehidupan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 201 (Baqarah:26): ح ي ي yang bermaksud hidup, rasa malu, terjaga tidak tidur, membaja tanah, menyebabkan seseorang hidup, menyelamatkan nyawa seseorang, kesopanan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah يَستَحى (malu) dalam Baqarah:26

Kalimah أحيَا (telah menghidupkan) dalam Baqarah:28

Kalimah يُحيِي (dia menghidupkan) dalam Baqarah:28

Kalimah يَستَحيُون (membiarkan hidup) dalam Baqarah:49

Kalimah ِيُحى (dia menghidupkan) dalam Baqarah:73

Dan sekarang kita melihat kalimah حَيَوٰةٌ (kehidupan)

 

Mufradat 617: kalimah قِيَامَةِ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 21 (Fatihah:6): ق و م yang bermaksud tegak berdiri, kukuh, bangkit berdiri, menguruskan, menjadikan sesuatu lurus, kaum, masyarakat, tempat tinggal, kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 660 kali di dalam Al-Qur’an dalam 22 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah مُستَقِيم (yang tegak) dalam Fatihah:6

Kalimah َيُقِيمُون (mereka mendirikan) dalam Baqarah:3

Kalimah قامُوا (mereka telah berdiri) dalam Baqarah:20

Kalimah أقيموا (kamu dirikanlah) dalam Baqarah:43

Kalimah قَوْمِ (kaum) dalam Baqarah:54

Dan sekarang kita melihat kalimah قِيَامَةِ (hari kebangkitan‘ atau ‘kiamat’)

 

Mufradat 618: kalimah يُرَدَّونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ pasif jamak dan ia bermaksud ‘mereka dikembalikan‘.

Kata dasar: ر د د yang bermaksud menghantar balik, patah ke belakang, menolak, enggan, mengembalikan, ambil balik, ulang.

Kalimah murtad diambil dari kata dasar ini. Ada juga kadangkala seorang ulama radd ulama’ yang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 59 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:86

Mufradat 619: kalimah يُخَفَّفُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ majhul dan ia bermaksud ‘diringankan‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: خ ف ف yang bermaksud ringan, taat dan ikut arahan, mempercepatkan, bergerak dengan segera, cepat tangkap dan faham, terkesan kerana ketakutan, periang, bilangan sedikit, ada kekurangan.

Mungkin anda biasa dengar ‘najis mukhaffafah’ dalam istilah ilmu feqah. Ia diambil dari kata dasar inilah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:87

Mufradat 620: kalimah قَفَيْ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah ikuti‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: ق ف و  yang bermaksud mengikuti, menuruti, mengejar, berjalan di belakang, ikut jejak, ikut langkah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 5 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 621: kalimah رُسُلِ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘para rasul‘.

Kata dasar: ر س ل  yang bermaksud menghantar utusan, mengurniakan, melepaskan, Rasul, utusan, pembawa mesej, mesej.

Dari kata dasar ini kita dapat Rasul, risalah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk. Bentuk-bentuk lain adalah seperti berikut:

2:87 رُسُلُ (para rasul)
2:87 رَسُولٌ (Rasul)
2:119 أَرسَلَ (dia telah utuskan)
2:129 رَسولًا (seorang Rasul)
2:253 مُرسَلينَ (yang diutuskan)
4:164 رُسُلًا (para Rasul)
5:67 رِسَالَةٌ (perutusan)
6:48 نُرسِلَ (Kami  utuskan)
6:61 يُرسِلَ (dia utuskan)
7:6 أُرسِلَ (dia telah diutuskan)
7:62 رِسَالَاتٍ (purutusan-perutusan)
7:75 مُرسَلٌ (yang dihantar)
7:105 أرسِلْ (hantarlah)
7:134 نُرسِلَنَّ (kami hantar dengan kuat)
12:19 أَرسَلُوا (mereka telah hantar)
12:31 أَرسَلَتْ (dia [wanita] telah hantar)
12:45 أَرسِلُونِ (hantarlah aku)
13:43 مُرسَلاً (yang diutus)
15:57 مُرسَلونَ (yang diutus)
27:35 مُرسِلَةٌ (yang menghantar)
28:45 مُرسِلِينَ (yang mengutus)
35:2 مُرسِلَ (yang mengutus)
54:27 مُرسِلوا (yang menghantar)
55:35 يُرسَلُ (akan dihantar)
77:1 مُرسَلاتِ (yang dihantar)
83:33 أُرسِلُوا (mereka telah dihantar)

 

Mufradat 622: kalimah عِيسَى adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Nabi Isa‘.

Nama Nabi Isa digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 623: kalimah ابنُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘anak‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 171 (Baqarah:22): ب ن ي yang bermaksud bangunan, binaan, menjadi gemuk, membela, mengajar, anak, dahan pokok, tulang rusuk, pencuri atau perompak, orang yang bermusafir, pejuang, orang yang kaya, kulit yang digunakan sebagai bekas air, pelantar yang ditinggikan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 184 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ًبِنَاء (lelangit’ atau ‘kanopi) dalam Baqarah:22

Kalimah بَنِى (anak-anak) dalam Baqarah:40

Kalimah َأَبنَاء (anak-anak) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita lihat kalimah ابنُ (anak)

 

Mufradat 624: kalimah مَرْيَمَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Maryam‘.

Nama Maryam digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 625: kalimah بَيِّنٰتٍ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tanda-tanda yang jelas‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 499 (Baqarah:66): di atas: ب ي ن yang bermaksud membezakan antara sesuatu, diputuskan, diasingkan, menjelaskan, bukti, tanda, hujah yang jelas.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 523 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah بَينَ يَدَي (di hadapan) dalam Baqarah:66

Kalimah ُيُبَيِّن (menjelaskan) dalam Baqarah:68

Dan sekarang kita lihat kalimah بَيِّنٰتٍ (tanda-tanda yang jelas)

 

Mufradat 626: kalimah أَيَّد adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah membantu‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: أ ي د yang bermaksud beri sokongan, menguatkan, mengesahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 627: kalimah رُوحُ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘roh‘. Kalimah ini juga sudah dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu.

Kata dasar: ر و ح yang bermaksud melakukan sesuatu di waktu petang, angin yang kuat, angin yang sepoi-sepoi, menjadi sejuk dan selesa, aktif, tangkas, pantas, nafas, wahyu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 57 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 628: kalimah قُدُس adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘suci‘ dan yang dimaksudkan adalah Jibril a.s.

Kata dasar sama dengan Mufradat 264 (Baqarah:30): ق د س yang bermaksud suci, tiada kecacatan, tinggi dan lawat kepada kejahatan, mempunyai sifat-sifat yang baik. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah قَدَّس (menyatakan kesucian) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah قُدُس (suci)

 

Mufradat 629: kalimah أَفَكُلَّمَا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘apakah setiap kali?

Rujuk juga Mufradat 154 (Baqarah:20)

 

Mufradat 630: kalimah جَاءَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah datang‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 530 (Baqarah:71): ج ي أ yang bermaksud datang, melakukan, bawa keluar.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 278 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َجِئت (engkau telah datang) dalam Baqarah:71

Dan sekarang kita melihat kalimah جَاءَ (dia telah datang)

 

Mufradat 631: kalimah رَسُولَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Rasul’, ‘Pembawa risalah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 617 di atas: ر س ل  yang bermaksud menghantar utusan, mengurniakan, melepaskan, Rasul, utusan, pembawa mesej, mesej.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 513 kali di dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah رُسُلِ (para rasul)

Dan sekarang kita melihat kalimah رَسُولَ (seorang Rasul)

 

Mufradat 632: kalimah تَهوَى adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘berkehendak

Kata dasar: ه و ي yang bermaksud jatuh ke bawah seperti burung yang menangkap mangsanya, rosak, tarik ke bawah, hilang, berkeinginan, berkehendak, memperdaya, memberahikan, terkesan dengan nafsu yang rendah.

Kalimah ‘hawa nafsu’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk lain:

2:120 أَهوَاءٌ (keinginan-keinginan)
4:135 هَوَى (keinginan)
6:71 اِستَهوَتْ (memikat)
14:37 تَهوِى (cenderung)
14:43 هَوَاءٌ (kosong)
20:81 هَوَى (rosak)
53:53 أَهوَى (digulingkan)
101:9 هَاوِيَةٌ (lubang neraka)

 

Mufradat 633: kalimah كَذَّبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘dia telah menidakkan

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 88 (Baqarah:10): ك ذ ب yang bermaksud: menipu, mengatakan sesuatu itu bukan fakta, menipu tentang sesuatu, reka tipuan, menyampaikan penipuan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 282 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َيَكذِبُون (mereka mendustakan) dalam Baqarah:10

Kalimah كَذَّبُوا (mereka telah menidakkan) dalam Baqarah:39

Dan sekarang kita melihat kalimah كَذَّبَ (dia telah menidakkan)


 

Ayat 2:88

Mufradat 634: kalimah غُلفٌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘tertutup‘.

Kata dasar: غ ل ف yang bermaksud dicomotkan, tidak khatan, tutup, meliputi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 635: kalimah بَل adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘bahkan‘, ‘tidak‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 122 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 636: kalimah َلَعَن adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah laknat‘, ‘kutuk‘.

Kata dasar: ل ع ن yang bermaksud menghalau, meletakkan najis, tidak memberi belas kasihan, mengutuk, menyumpah.

Kalimah laknat diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 41 kali di dalam Al-Qur’an. 

 

Mufradat 637: kalimah كُفرِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pengingkaran‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 55 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali dalam Al-Qur’an. 

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Dan sekarang kita melihat kalimah كُفرِ (pengingkaran)

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 1 Ogos 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s