Mufradat Mukasurat 6 (Baqarah 30 – 37)

Mufradat Mukasurat 6 (48 Mufradat baru)

 

BDDA3AAE-2754-429B-8D4F-7ECE1003180C

Ayat 2:30

Mufradat 254: kalimah إذ adalah dalam bentuk isim dzarf zaman yang bermaksud ‘ketika‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 239 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 255: kalimah مَلىئِكَة adalah dalam bentuk isim jamak bagi ملك yang bermaksud ‘para malaikat‘. Sebenarnya, kalau satu malaikat dipanggil ‘malak’ dan kalau banyak baru jadi ‘malaikat’. Tapi penggunaan bahasa Melayu sudah tersilap. Tidak mengapa, cuma pemberitahuan sahaja.

Kata dasar sama seperti Mufradat 10 (Fatihah:4): م ل ك yang bermaksud memerintah, berupaya, mengawal, kekuasaan, raja, kerajaan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 206 kali di dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah ِمٰلِك (yang memiliki) dalam Fatihah:4

Dan sekarang kita lihat kalimah مَلىئِكَة (malaikat-malaikat)

 

Mufradat 256: huruf ي di dalam kalimah إنَّى bermaksud ‘aku‘. Ia dipanggil ‘ya mutakallim’. Jadi kalimat إنَّى bermaksud: sesungguhnya aku.

 

Mufradat 257: kalimah ٌجَاعِل adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘yang menjadikan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 143 (Baqarah:19): ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an dalam 2 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah يَجعَلُون (mereka menjadikan) dalam Baqarah:19

Dan sekarang kita melihat kalimah ٌجَاعِل (yang menjadikan).

 

Mufradat 258: kalimah خَلِيفَة adalah dala bentuk isim yang bermaksud ‘khalifah‘ iaitu pengganti yang sebelumnya. Khalifah bukanlah ‘pengganti Allah’ tapi pengganti khalifah sebelumnya.

Kata dasar: خ ل ف yang bermaksud menyusul selepas sesuatu, pengganti, menjadi pembekal kepada seseorang, mengganti barang, memukul dari belakang, teringin kepada pasangan orang lain, ditinggalkan tidak ikut serta, berkata tentang seseorang di belakang dia, menjadi rosak, bersara, berpaling dari sesuatu, jadi bodoh, melantik seseorang sebagai pengganti pimpinan, tidak bersetuju dengan seseorang, membangkang seseorang, memungkiri janji dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an dalam 18 bentuk.

 

Mufradat 259: kalimah ُتَجعَل adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘engkau menjadikan‘. Ia dimulai dengan hamzah istifham dan kemudian kalimah تجعل yang bermaksud ‘engkau menjadikan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 143 (Baqarah:19): ج ع  ل yang bermaksud menjadikan sesuatu, melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, berjanji untuk melakukan sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 346 kali dalam Al-Qur’an dalam 2 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah يَجعَلُون (mereka menjadikan) dalam Baqarah:19

Kalimah ٌجَاعِل (yang menjadikan) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita melihat kalimah ُتَجعَل (engkau menjadikan).

 

Mufradat 260: kalimah ُيُفسِد adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘dia berbuat kerosakan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 91 (Baqarah:11): ف س د yang bermaksud: berbuat jahat, berbuat kerosakan, reput, jadi buruk, salah dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah تُفسِدُوا (kamu berbuat kerosakan) dalam Baqarah:11

Kalimah مُفْسِدُون (orang-orang yang berbuat kerosakan) dalam Baqarah:12

Kalimah يُفسِدُونَ (mereka melakukan kerosakan) dalam Baqarah:27

Dan sekarang kita melihat kalimah ُيُفسِد (dia berbuat kerosakan)

 

Mufradat 261: kalimah ُيَسفِك adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘menumpahkan‘.

Kata dasar: س ف ك yang bermaksud menumpahkan dan menuang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.

 

Mufradat 262:  kalimah دِمَاء adalah dalam bentuk isim jamak bagi دم yang bermaksud ‘darah-darah‘.

Kata dasar: د م و yang bermaksud berdarah, kesan darah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.

Kita biasa dengar kalau kena denda di Tanah Arab mengerjakan Haji atau Umrah, akan dikenakan ‘dam’.

 

Mufradat 263: kalimah َسَبَّح adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘tasbih‘. Tasbih maksudnya menyucikan, memuji. Digunakan untuk Allah.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar: س ب ح yang bermaksud berenang, berguling ke hadapan. melakukan rutin harian, timbul, berkelana jauh, pergerakan yang cepat, memuji dan mengagungkan, mulia, menyatakan bersihnya Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagiNya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

 

Mufradat 264: َkalimah قَدَّس adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘menyatakan kesucian‘. Iaitu Allah sudah sedia suci (qudus).

Kata dasar: ق د س yang bermaksud suci, mulia, tidak ada kecacatan, lawan kepada kejahatan, mempunyai sifat baik.

Dari kata dasar inilah kita selalu dengar perkataan ‘kudus’. Juga gelaran Masjidil Aqsa iaitu Baitul Maqdis. Kita juga selalu juga dengar istilah Hadis Qudsi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 10 kali di dalam Al-Qur’an dalam 5 bentuk.

 

Mufradat 265: َkalimah أَعلَمُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘aku mengetahui‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu. 

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an dalam 14 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Dan sekarang kita lihat kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui).


 

Ayat 2:31

Mufradat 266: kalimah َعَلَّم adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia telah mengajar‘.

Ia di dalam format Wazan II (فعّل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu. 

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an dalam 14 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita lihat kalimah َعَلَّم (mengajar)

 

Mufradat 267: kalimah ءادم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud Nabi Adam alaihissalam. Ia adalah dalam bentuk kata nama khas.

Ia digunakan sebanyak 25 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 268: kalimah أَسمَاء adalah dalam bentuk isim jamak bagi اسم yang bermaksud ‘nama-nama‘.

Kata dasar sama seperti Mufradat 2 (Fatihah:1): dalam بسم الله iaitu س م و yang bermaksud tinggi, ditinggikan, nama, sifat, tanda, awan yang mengandungi hujan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 381 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an.

Kalimah اسم (nama) dalam Fatihah:1

Kalimah َسَمَاء (langit) dalam Baqarah:19

Kalimah سَمـٰوٰتٍ‌ (langit-langit) dalam Baqarah:29

Dan sekarang kita lihat kalimah أَسمَاء (nama-nama)

 

Mufradat 269: kalimah َعَرَض adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia mempersembahkan‘.

Kata dasar: ع ر ض yang bermaksud mengambil tempat, terjadi, menawarkan, menunjukkan, bagi tanda, mencadangkan, mendedahkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 79 kali di dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

 

Mufradat 270: kalimah أَنۢبِـُٔوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak yang bermaksud ‘kamu beritahulah‘.

Kata dasar: ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kalimah ‘nabi’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

 

Mufradat 271: penambahan ني merujuk kepada ‘aku‘. Ia diletak selepas kalimah fi’il.

 

Mufradat 272: kalimah ِهؤلَاء adalah adalah bentuk isim jamak bagi هذا yang bermaksud ‘ini‘. Ia adalah salah satu dari ismul isyarah (kata tunjuk).

Kalimah ini digunakan sebanyak 317 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:32

Mufradat 273: kalimah سُبحٰنَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘Maha Suci‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 261 (Baqarah:30): س ب ح yang bermaksud berenang, berguling ke hadapan. melakukan rutin harian, timbul, berkelana jauh, pergerakan yang cepat, memuji dan mengagungkan, mulia, menyatakan bersihnya Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagiNya.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َسَبَّح (bertasbih) dalam Baqarah:30

Dan sekarang kita lihat kalimah سُبحٰنَ (Maha Suci)

 

Mufradat 274: kalimah َعِلم adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘ilmu pengetahuan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 9 (Fatihah:3): ع ل م yang bermaksud tanda, yang dicipta, dunia, ilmu, tahu. 

Kata dasar ini digunakan sebanyak 854 kali di dalam Al-Qur’an dalam 14 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah عٰلَمين (alam-alam) dalam Fatihah:2

Kalimah َيَعلَمُون (mereka mengetahui) dalam Baqarah:13

Kalimah َتَعلَمُون (kamu mengetahui) dalam Baqarah:22

Kalimah عَليم (mengetahui) dalam Baqarah:29

Kalimah أَعلَمُ (aku mengetahui) dalam Baqarah:30

Kalimah َعَلَّم (mengajar) dalam Baqarah:31

Dan sekarang kita lihat kalimah عِلم (ilmu pengetahuan)

 

Mufradat 275: kalimah إِلَّا adalah dalam bentuk harf dan ia bermaksud ‘kecuali‘.

Kalimah ini digunakan sebanyak 102 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 276: penambahan huruf َت selepas fi’il madhi merujuk kepada أنتَ (engkau). Oleh itu kalau kalimat seperti عَلَّمتَ‌ ia bermaksud ‘engkau telah mengajar’. 

 

Mufradat 277: kalimah أَنتَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘engkau‘.

 

Mufradat 278: kalimah حَكِيم adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘bijaksana‘.

Kata dasar: ح ك م yang bermaksud menahan, menjalankan kuasa, memberi arahan, memberi keputusan, menghakimi, menjadi bijak.

Kalimah ‘hakim’, ‘mahkamah’ dan ‘hukum’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 210 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:33

Mufradat 279: kalimah يا adalah dalam bentuk harf (harf nida’) (panggilan) yang bermaksud ‘wahai‘.

 

Mufradat 280: kalimah أَنۢبِـأ adalah dalam bentuk fi’il amr yang bermaksud ‘engkau beritahulah‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 268 (Baqarah31): ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنۢبِـُٔوا (kamu beritahulah) dalam Baqarah:31

Dan sekarang kita lihat kalimah أَنۢبِـأ (engkau beritahulah).

 

Mufradat 281: kalimah فَلَمَّا adalah dalam bentuk isim dzarf makan yang bermaksud ‘maka apabila‘.

 

Mufradat 282: kalimah أَنۢبَـأ adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia telah beritahu‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 268 (Baqarah31): ن ب أ yang bermaksud yang bersifat tinggi, memberitahu, menjelaskan, bercakap dengan suara yang senyap, nabi, datang, maklumat, penerangan, berita, cerita dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 160 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah أَنۢبِـُٔوا (kamu beritahulah) dalam Baqarah:31

Kalimah أَنۢبِـأ (engkau beritahulah) dalam Baqarah:32

Dan sekarang kita lihat kalimah أَنۢبَـأ (dia telah beritahu)

 

Mufradat 283: kalimah أقُل adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ yang bermaksud ‘aku berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: berkata, digelar, perkataan, sebutan, ucapan, menyampaikan, pendapat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali di dalam Al-Qur’an di dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (mereka telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita belajar kalimah أقُل (aku berkata)

 

Mufradat 284: kalimah تُبدُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak bagi تبد yang bermaksud ‘kamu menzahirkan‘.

Kata dasar: ب د و yang bermaksud sesuatu yang dinampakkan, padang pasir.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

 

Mufradat 285: kalimah تَكتُمُون adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak bagi تكتم yang bermaksud ‘kamu menyembunyikan‘.

Kata dasar: ك ت م yang bermaksud menyembunyikan, menahan, sorok, pegang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.


 

Ayat 2:34

Mufradat 286: kalimah قُلْنَا adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘kami telah berkata‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 71 (Baqarah:8): ق و ل yang bermaksud: berkata, digelar, perkataan, sebutan, ucapan, menyampaikan, pendapat dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,722 kali di dalam Al-Qur’an di dalam 6 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَقُول (dia berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:8

Kalimah قِيلَ (dikatakan) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah قَالُوا (dia telah berkata) seperti digunakan dalam Baqarah:11

Kalimah يَقُولُونَ yang bermaksud ‘mereka berkata’ dalam Baqarah:26

Kalimah أقُل (aku berkata) dalam Baqarah:33

Dan sekarang kita belajar kalimah قُلْنَا (kami telah berkata)

 

Mufradat 287: kalimah اسجُدُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak bagi اسجد yang bermaksud ‘kamu sujudlah‘.

Kata dasar: س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kita pun sudah biasa dengan kalimah ‘sujud’. Dari kata dasar inilah juga datangnya kalimah kalimah ‘masjid’, ‘sejadah’, ‘sajdah’ dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain.

2:34 سَجَدُوا (mereka telah sujud)
2:58 سُجَّدًا (dalam keadaan sujud)
2:114 مَسَاجِدَ (masjid-masjid)
2:125 سُّجُودِ (yang sujud)
2:144 مَسْجِدِ (masjid)
3:43 اسْجُدِي (engkau rukuklah)
3:113 يَسْجُدُونَ (mereka sujud)
7:11 سَاجِدِينَ (orang-orang yang sujud)
7:12 تَسْجُدَ (engkau sujud)
9:107 مَسْجِدًا (satu masjid)
9:112 سَاجِدُونَ (orang-orang yang sujud)
13:15 يَسْجُدُ (dia sujud)
15:30 سَجَدَ (dia telah sujud)
15:33 أَسْجُدَ (aku sujud)
25:60 نَسْجُ (kami sujud)
27:25 يَسْجُدُوا (mereka sujud)
41:37 تَسْجُدُوا (kamu sujud)
55:6 يَسْجُدَانِ (mereka berdua sujud)
76:26 اسْجُدْ (engkau sujudlah)

 

Mufradat 288: kalimah سَجَدُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak yang bermaksud ‘mereka telah sujud‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 284 di atas: س ج د yang bermaksud rendah, merendahkan diri, mengikut arahan, menyembah, sujud, menjatuhkan diri ke tanah, merendahkan kepala, memberi hormat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 92 kali di dalam Al-Qur’an dalam 4 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah اسجُدُوا (kamu sujudlah)

Dan sekarang kita lihat kalimah سَجَدُوا (mereka telah sujud)

 

Mufradat 289: kalimah إبلِيس adalah dalam bentuk isim yang bermaksud kata nama khas bagi ‘Iblis‘.

Ia adalah nama khas, jadi tidak ada kata dasar.

Ia digunakan sebanyak 11 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 290: kalimah أبَى adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia enggan‘.

Kata dasar: أ ب ي  yang bermaksud enggan, tahan diri, tidak setuju, benci, menolak.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 291: َkalimah استَكبَر adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘sombong‘.

Ia di dalam bentuk Wazan X (استفعل)

Kata dasar: ك ب ر yang bermaksud keras, besar, hebat, membesar.

Dari kata dasar ini kita selalu dengar Allahu Akbar, takbir, takbur, kibr dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 161 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 292: kalimah َكَان adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘adalah ia‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 80 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (adalah kamu) dalam Baqarah:23

Dan sekarang kita lihat kalimah َكَان (adalah ia)


 

Ayat 2:35

Mufradat 293: kalimah اسكُن adalah dalam bentuk fi’il amr yang bermaksud ‘tinggallah‘, ‘menetaplah‘.

Kata dasar: س ك ن yang bermaksud senyap, rehat, berhenti, tenang, terpelihara, berkat, miskin, lemah lembut, dalam keadaan rendah, tidak mampu bekerja kerana tidak upaya.

Kalimah ‘miskin’, ‘sakinah’ diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 69 kali di dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

 

Mufradat 294: kalimah زَوجُ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘pasangan‘. Boleh jadi isteri atau suami. Atau boleh jadi pasangan tumbuh-tumbuhan.

Kata dasar sama dengan Mufradat 210 (Baqarah:25): ز و ج yang bermaksud pasangan, perkahwinan, suami atau isteri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 549 kali di dalam Al-Qur’an dala 2 bentuk.

Jadi kalau kita dengar orang bertanya: “Mana zaujah engkau?” maka tahulah makna persoalan itu.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أَزْوَاجٌ (pasangan-pasangan) dalam Baqarah:25

Dan sekarang kita lihat kalimah زَوجُ (pasangan).

 

Mufradat 295: kalimah جَنَّةَ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘taman’. Apabila ditambah ال pada kalimah ini, maka yang dimaksudkan adalah taman yang khusus iaitu taman syurga.

Kata dasar sama dengan Mufradat 201 (Baqarah:25): ج ن ن yang bermaksud tersembunyi, tidak nampak dengan pandangan, jadi gelap, kegelapan malam, gila, keliru, taman yang tebal, makhluk yang tersembunyi seperti jin dan malaikat, menjadi lemah dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 201 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah جَنّٰت (taman-taman) dalam Baqarah:25

Sekarang kita lihat kalimah جَنَّةَ (taman)

 

Mufradat 296: kalimah كُلَا adalah dalam bentuk fi’il amr yang bermaksud ‘makanlah kamu berdua‘. Apabila ada penambahan huruf alif, ia adalah arahan kepada dua orang. Kalau kepada seorang sahaja, kalimah كُلْ yang akan digunakan.

Kata dasar: أ ك ل yang bermaksud menelan makanan, sumber kehidupan, menyuap, makanan, boleh dimakan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali di dalam Al-Qur’an dalam 6 bentuk.

 

Mufradat 297: kalimah رَغَدًا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘dalam keadaan puas‘.

Kata dasar: ر غ د yang bermaksud banyaknya perkara baik, makan dengan senang hati dan puas-puas, hidup dalam kesenangan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 3 kali di dalam Al-Qur’an dalam 1 bentuk sahaja.

 

Mufradat 298: kalimah ُحَيث adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘di mana sahaja‘. Ia adalah salah satu dari dzarf makan (kata tempat).

Ia digunakan sebanyak 13 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 299: kalimah تَقرَبَ adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘engkau dekati‘. Kalimah تَقرَبَا bermaksud ‘kamu berdua dekati’.

Kata dasar: ق ر ب yang bermaksud dekat, mendekati, menawarkan, rapat dari segi hubungan, usaha untuk mendekatkan diri.

Kalimat seperti rakan karib, Hari Raya Qurban diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 96 kali di dalam Al-Qur’an dalam 11 bentuk.

 

Mufradat 300: kalimah هَـٰذِهِ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘ini‘ bagi muannath (feminine).

 

Mufradat 301: kalimah شَجَرَة adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘pokok‘.

Kata dasar: ش ج ر yang bermaksud mencegah, perkara kontroversi, perbezaan pendapat, pusing ke tepi, tusuk, pokok, tumbuhan yang ada batang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 27 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 302: kalimah تَكُونَا adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘jadilah kamu berdua‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 80 (Baqarah:10): ك و ن yang bermaksud menjadi, terjadi, berlaku, mengambil tempat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1,390 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَانُوا (ada pun mereka) dalam Baqarah:10

Kalimah كُنتُم (adalah kamu) dalam Baqarah:23

Kalimah َكَان (adalah ia) dalam Baqarah:34

Dan sekarang kita lihat kalimah تَكُونَا (jadilah kamu berdua)

 

Mufradat 303: kalimah ظّٰلِمِينَ atau ظَّالِمِينَ adalah dalam bentuk isim jamak yang bermaksud ‘orang-orang yang zalim‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat (Baqarah:17): ظ ل م yang bermaksud gelap, tersembunyi, beri perlindungan, sesuatu yang menutup, melindungi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 315 kali dalam Al-Qur’an di dalam 12 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ظُلُمٰت (kegelapan) dalam Baqarah:17

Kalimah أظلَمَ (menjadikan gelap)

Dan sekarang kita lihat kalimah ظَّالِمِينَ (orang-orang yang zalim)


 

Ayat 2:36

Mufradat 304: kalimah َّأزَل adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menggelincirkan‘.

Kata dasar: ز ل ل yang bermaksud bergerak dari tepi ke tepi, gelincir, melakukan kesalahan, kurang baik, pemindahan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur’an dalam 3 bentuk.

 

Mufradat 305: kalimah الشَّيْطَانُ adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘syaitan‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 108 (Baqarah:14): ش ط ن yang bermaksud jauh dari sesuatu, berpaling dalam melawan, syaitan, seseorang yang terlalu bangga diri, tidak percaya, terbakar, ular.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 88 kali di dalam Al-Qur’an dan di dalam bentuk ini sahaja.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah ُشَيٰطِين (syaitan-syaitan) dalam Baqarah:14

Dan sekarang kita lihat kalimah الشَّيْطَانُ (syaitan).

 

Mufradat 306: kalimah عَن adalah dalam bentuk harf yang bermaksud ‘berkenaan‘, ‘tentang‘, ‘dari‘. Ia adalah salah satu dari kata penyambung dan maksudnya berubah-ubah mengikut konteks ayat itu.

Ia digunakan sebanyak 465 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 307: kalimah اهبِطُوا adalah dalam bentuk fi’il amr jamak bagi اهبط yang bermaksud ‘turunlah kamu‘.

Kata dasar: ه ب ط yang bermaksud maju ke hadapan, menuruni dari tempat yang tinggi ke bawah, bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain, memasuki, bertukar keadaan, menjadi rendah, diturunkan kedudukan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 8 kali di dalam Al-Qur’an di dalam bentuk ini sahaja.

 

Mufradat 308: kalimah بَعض adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘sebahagian‘.

Kata dasar sama dengan Mufradat 217 (Baqarah:26): ب ع ض yang bermaksud langau, nyamuk, menyengat, diganggu oleh nyamuk, membahagikan sesuatu kepada bahagian masing-masing, sesuatu arahan yang mustahil dikenakan kepada seseorang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 158 kali di dalam Al-Qur’an dalam 2 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah بَعُوضَة (nyamuk) dalam Baqarah:26

Dan sekarang kita lihat kalimah بَعض (sebahagian)

 

Mufradat 309: kalimah ّعَدُو adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘musuh‘.

Kata dasar: ع د و yang bermaksud melalui, mengabaikan, melanggar, jahat, kuda perang, musuh, permusuhan, ketidakadilan.

Nama surah al-Aadiyaat diambil dari kata dasar ini.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 106 kali di dalam Al-Qur’an dalam 13 bentuk.

 

Mufradat 310: kalimah ّمُستَقَر adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘tempat tinggal yang tetap‘.

Ia di dalam format Wazan X (استفعل)

Kata dasar: ق ر ر yang bermaksud senyap, tetap, tegap, segar, kukuh, bersetuju, tempat tetap, nyaman.

Kalau anda biasa dengar terma Sunnah Taqririyah, ia diambil dari kata dasar ini. Iaitu apabila Nabi lihat sesuatu perkara berlaku di hadapan baginda, tapi baginda tidak menegurnya. Menandakan ia harus dilakukan (walaupun baginda sendiri tidak melakukannya).

Kata dasar ini digunakan sebanyak 38 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

 

Mufradat 311: kalimah مَتٰع adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘barang kegunaan‘.

Kata dasar: م ت ع yang bermaksud digunakan, barang kegunaan, sesuatu yang berguna, keperluan, komoditi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur’an. Bentuk-bentuk yang lain:

2:126 أُمَتِّعُ (aku memberi kesenangan)
2:196 تَمَتَّعَ (mengambil faedah)
2:236 مَتِّعُوا (kamu berilah faedah)
2:236 مَتَاعًا (sebagai pemberian)
4:24 اسْتَمْتَعْ (telah mengambil manfaat)
4:102 أَمْتِعَة (barang kegunaan)
10:98 مَتَّعْنَا (kami telah beri kesenangan)
11:3 يُمَتِّعْ (dia beri kesenangan)
11:48 نُمَتِّعُ (kami beri kesenangan)
11:65 تَمَتَّعُوا (kamu bergembiralah)
15:3 يَتَمَتَّعُوا (mereka bergembira)
26:207 يُمَتَّعُونَ (mereka diberi kesenangan)
33:16 تُمَتَّعُونَ (kamu diberi kesenangan)
39:8 تَمَتَّعْ (engkau bergembiralah)
47:12 يَتَمَتَّعُونَ (mereka bergembira)

 

Mufradat 312: kalimah حِين adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘tempoh waktu‘.

Kata dasar: ح ي ن yang bermaksud sampai, datang, dituai, sesuai.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 35 kali di dalam Al-Qur’an dalam bentuk ini sahaja.


 

Ayat 2:37

Mufradat 313: kalimah تَلَقَّى adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘telah menerima‘.

Ia di dalam format Wazan V (تفعّل)

Kata dasar sama seperti Mufradat 106 (Baqarah:14): ل ق ي yang bermaksud berjumpa, bertemu, melihat, bertembung, mengalami, melalui, menerima, bertemu bersemuka, menuju ke arah sesuatu.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 146 kali di dalam Al-Qur’an dalam 16 bentuk.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah لَقُوا (mereka telah bertemu, berjumpa) dalam Baqarah:14

Dan sekarang kita melihat kalimah تَلَقَّى (telah menerima)

 

Mufradat 314: kalimah كَلِمٰت adalah dalam bentuk isim jamak bagi كلمة yang bermaksud ‘kata-kata‘. Kita pun menggunakan perkataan ‘kalimah’ yang sama juga dalam Bahasa Melayu.

Kata dasar: ك ل م yang bermaksud bercakap, menyampaikan sesuatu.

Dari kata dasar ini jadi kalimah, kalimat, Ilmu Kalam, golongan Mutakallimin dan banyak lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 75 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk. Bentuk-bentuk lain:

2:75 كَلَامَ
2:118 يُكَلِّمُ
2:253 كَلَّمَ
3:39 كَلِمَة
3:41 تُكَلِّمَ
4:46 كَلِمَ
4:164 تَكلِيمًا
6:115 كَلِمَتُ
11:105 تُكَلِّمُ
13:31 كُلِّمَ
19:26 اُكَلِّمَ
19:29 نُكَلِّمَ
23:108 تُكَلِّمونَ
24:16 نَتَكَلَّمَ
30:35 يَتَكَلَّمُ
78:38 يَتَكَلَّمونَ

 

Mufradat 315: kalimah تَابَ adalah dalam bentuk fi’il madhi yang bermaksud ‘dia telah berpaling‘, ‘dia menerima taubat‘.

Kata dasar: ت و ب yang bermaksud kembali, taubat, berpaling dengan belas kasihan, menyesuaikan diri.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 87 kali di dalam Al-Qur’an dalam 7 bentuk.

 

Mufradat 316: kalimah تَوَّاب adalah dalam bentuk isim yang bermaksud ‘sentiasa menerima taubat‘.

Kata dasar yang sama sebelum ini: ت و ب yang bermaksud kembali, taubat, berpaling dengan belas kasihan, menyesuaikan diri.

Jadi kita sudah tengok beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah تَابَ (dia telah menerima taubat)

Dan sekarang kita lihat kalimah تَوَّاب (sentiasa menerima taubat)

 

Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 13 September 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s