Mufradat Mukasurat 46 (Baqarah 270 – 274)

Mukasurat 46 (19 mufradat baru)

Ayat 2:270

Mufradat 1,290: kalimah نَفَقَةٍ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘perbelanjaan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Kalimah أنفَقَ (dia telah infak) dalam Baqarah:215

Kalimah أَنْفَقُوا (mereka telah infak) dalam Baqarah:262

Kalimah يُنفِقُ (dia telah infak) dalam Baqarah:264

Kalimah تُنْفِقُونَ (kamu telah infak) dalam Baqarah:267

Dan sekarang kita melihat kalimah نَفَقَةٍ (perbelanjaan)

 

Mufradat 1,291: kalimah نَذَرَ adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah berjanji’. Dalam bahasa Melayu pun digunakan kalimah ‘nazar’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 57 (Baqarah:6): ن ذ ر yang bermaksud bersumpah, memberi amaran, menasihati dan lain-lain.

Kata dasar ini digunakan 130 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:271

Mufradat 1,292: kalimah تُبدُواْ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak (Wazan 4) dan ia bermaksud ‘kamu zahirkan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 257 (Baqarah:33): ب د و yang bermaksud sesuatu yang dinampakkan, padang pasir.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 31 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,293: kalimah نِعِمَّا adalah dalam bentuk fi’il madhi dan ia bermaksud ‘telah melakukan kebaikan’.

Kata dasar yang sama dengan Mufradat 22 (Fatihah:7): ن ع م yang bermaksud menjalani kehidupan yang mudah, menikmati kesenangan kehidupan, gembira, kesenangan, keselesaan, memberi hadiah.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 140 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah َآنعَم (telah memberi nikmat) dalam Fatihah:7

Kalimah نِعْمَة (nikmat, pemberian, kurnia) dalam Baqarah:40

Dan sekarang kita melihat kalimah نِعِمَّا (telah melakukan kebaikan)

 

Mufradat 1,293A: kalimah تُخْفُوا adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan majzoom dan ia bermaksud ‘telah merahsiakan’.

Kata dasar : خ ف ي yang bermaksud tidak jelas, tersembunyi, malap, disorok, hilang dari minda, dulu tersembunyi dan sekarang telah dikeluarkan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 34 kali di dalam Al-Qur’an dalam 8 bentuk.

 

Mufradat 1,294: kalimah فُقَرَآءَ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘fakir miskin’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,300 (Baqarah:268): ف ق ر yang bermaksud dalam kemiskinan, memerlukan, dalam kesusahan yang tidak mampu diselesaikan.
Kata dasar ini digunakan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,295: kalimah يُكَفِّرُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ (Wazan 2) dan ia bermaksud ‘menghapuskan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 53 (Baqarah:6): ك ف ر yang bermaksud menutup, menyorokkan, menolak, ingkar, tidak percaya, tidak berterima kasih, tidak beriman, kuda hitam, malam yang gelap, petani.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 525 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah كَفَرُوا (mereka telah kufur) dalam Baqarah:6

Kalimah كافِرِين (orang-orang kufur) dalam Baqarah:19

Kalimah تَكفُرُونَ (kamu sedang kufur) dalam Baqarah:28

Kalimah كَافِرِ (yang menutup, kufur) dalam Baqarah:41

Kalimah كُفرِ (pengingkaran) dalam Baqarah:88

Kalimah يَڪفُرُوا (mereka kufur) dalam Baqarah:90

Kalimah يَكفُرُونَ (mereka sedang kufur) dalam Baqarah:91

Kalimah يَكفُرُ (dia kufur) dalam Baqarah:99

Kalimah کَفَرَ (dia telah kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah تَكفُر (engkau kufur) dalam Baqarah:102

Kalimah کُفرَ (kekufuran) dalam Baqarah:108

Kalimah كُفَّارًا (dalam keadaan kufur) dalam Baqarah:109

Kalimah يَكفُر (dia kufur) dalam Baqarah:121

Kalimah كُفَّارٌ (orang-orang yang kufur/engkar) dalam Baqarah:161

Kalimah کَافِرٌ (orang yang kufur) dalam Baqarah:217

Dan sekarang kita melihat kalimah يُكَفِّرُ (menghapuskan)

 

Mufradat 1,296: kalimah سَيِّـَٔاتِ‌ adalah dalam bentuk isim jamak dan ia bermaksud ‘dosa-dosa’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 346 (Baqarah:49): س و أ yang bermaksud memberi layanan buruk, melakukan kejahatan, apa-apa yang menjadikan seseorang sedih, perbuatan yang buruk, dosa, pelaku dosa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 167 kali di dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:272

Mufradat 1,296A: kalimah تُنْفِقُوا adalah dalam bentuk fi’il madhi jamak dan ia bermaksud ‘kamu telah infak’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Kalimah أنفَقَ (dia telah infak) dalam Baqarah:215

Kalimah أَنْفَقُوا (mereka telah infak) dalam Baqarah:262

Kalimah يُنفِقُ (dia telah infak) dalam Baqarah:264

Kalimah تُنْفِقُونَ (kamu telah infak) dalam Baqarah:267

Kalimah نَفَقَةٍ (perbelanjaan) dalam Baqarah:170 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تُنْفِقُوا (kamu telah infak)

 

Mufradat 1,296B: kalimah تُنْفِقُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘kamu infak’.

Ia di dalam format Wazan IV (أفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 4 (Baqarah:3): ن ف ق yang bermaksud sesuatu yang boleh dijual, keluar dari lubang, pakai, belanja, perbelanjaan, masuk lubang lain.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 111 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa contoh kata dasar ini digunakan dalam Al-Qur’an:

Kalimah َيُنفِقُون (mereka membelanjakan) dalam Baqarah:3

Kalimah أَنْفِقُوا (infaklah kamu) dalam Baqarah:195

Kalimah أنفَقَ (dia telah infak) dalam Baqarah:215

Kalimah أَنْفَقُوا (mereka telah infak) dalam Baqarah:262

Kalimah يُنفِقُ (dia telah infak) dalam Baqarah:264

Kalimah تُنْفِقُونَ (kamu telah infak) dalam Baqarah:267

Kalimah نَفَقَةٍ (perbelanjaan) dalam Baqarah:170 di atas

Kalimah تُنْفِقُوا (kamu telah infak) dalam Baqarah:172 di atas

Dan sekarang kita melihat kalimah تُنْفِقُونَ (kamu infak)

 

Mufradat 1,297: kalimah يُوَفَّ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ mabni majhul dan ia bermaksud ‘dibayar dengan penuh’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 300 (Baqarah:40): و ف ي yang bermaksud mencapai ke hujung, memenuhi janji, menjalankan amanah, membayar hutang, menjalankan janji, mati.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 66 kali dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah lihat beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah أوفُوا (kamu penuhilah) dalam Baqarah:40

Kalimah ِأُوف (aku memenuhi) dalam Baqarah:40

Kalimah مُوفُونَ (mereka yang memenuhi) dalam Baqarah:177

Kalimah يُتَوَفَّونَ (mereka dimatikan) dalam Baqarah:234

Dan sekarang kita melihat kalimah يُوَفَّ (dibayar dengan penuh)


 

Ayat 2:273

Mufradat 1,298: kalimah أُحصِرُواْ adalah dalam bentuk fi’il madhi mabni majhul jamak (Wazan 4) dan ia bermaksud ‘terikat’, ‘tertahan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 980 (Baqarah:196): ح ص ر yang bermaksud tertahan, terhalang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 6 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,299: kalimah يَستَطِيعُونَ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ jamak dan ia bermaksud ‘mereka mampu’.Ia di dalam format Wazan X (استفعل)

Kata dasar sama dengan Mufradat 813 (Baqarah:158): ط و ع yang bermaksud ikut arahan, membenarkan, ketaatan, melakukan dengan sukarela, melakukan sesuatu dengan usaha, mampu, ada kuasa.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 129 kali dalam Al-Qur’an dalam 10 bentuk.

 

Mufradat 1,300: kalimah ضَربًا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘pergerakan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 203 (Baqarah:26): ض ر ب yang bermaksud mengubati, pukul, buat perbandingan, pergi, mengembara, mencampurkan, mengelak, ambil sesuatu, tutup sesuatu, menyebut, keadaan, membandingkan, mencari jalan, buat ketetapan dan lain-lain lagi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 58 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,301: kalimah يَحسَبُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘menyangka’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,014 (Baqarah:202): ح س ب yang bermaksud berfikir, mengagak, membayangkan, berpendapat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 109 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,302: kalimah أَغنِيَآءَ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘kaya’, ‘tidak memerlukan’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 1,274 (Baqarah:263): غ ن ي yang bermaksud tidak memerlukan, kaya, boleh memberi, mengurus, mampu, menyanyi, mendendangkan pujian, mencukupkan, mengkayakan, cukup, membantu, kebaikan, mengganti, melindungi.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,303: kalimah تَعَفُّفِ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘penahanan’.

Kata dasar: ع ف ف yang bermaksud menahan diri dari perkara yang salah, sederhana, pantang.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 4 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,304: kalimah تَعرِفُ adalah dalam bentuk fi’il mudhari’ dan ia bermaksud ‘mengenali’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 581 (Baqarah:89): ع ر ف yang bermaksud tahu, kenal, dapat membezakan, wangian, mengenalkan diri, mendapatkan ilmu, tempat yang ditinggikan, bertanya tentang sesuatu, mulia, kebaikan, kebiasaan masyarakat.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 70 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,305: kalimah سِيمَا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘tanda’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 348 (Baqarah:49): س و م yang bermaksud mengembala, menimpakan sesuatu yang berat kepada seseorang, menyerang dengan keras.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 15 kali di dalam Al-Qur’an.

Jadi kita sudah jumpa beberapa kalimah yang menggunakan kata dasar ini:

Kalimah يَسُومُون (‘mereka mengenakan’, ‘mereka menimpakan) dalam Baqarah:49

Dan sekarang kita melihat kalimah سِيمَا (tanda)

 

Mufradat 1,306: kalimah إِلحَافًا‌ adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘permintaan yang membosankan’.

Kata dasar: ل ح ف yang bermaksud menutup dengan kain, berselimut, mendesak, meminta-minta dengan desakan, berterusan.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 1 kali dalam Al-Qur’an.


 

Ayat 2:274

Mufradat 1,307: kalimah سِرًّا adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘cara tersembunyi, rahsia’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 478 (Baqarah:69): س ر ر yang bermaksud gembira, suka, bercakap dengan rahsia, memberitahu rahsia, menjelaskan rahsia, rahsia, hati, naluri, perkahwinan, asal, misteri, secara bersendirian.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur’an.

 

Mufradat 1,308: kalimah عَلَانِيَةً adalah dalam bentuk isim dan ia bermaksud ‘secara terbuka’.

Kata dasar sama dengan Mufradat 520 (Baqarah:77): ع ل ن yang bermaksud buka kepada umum, diketahui.

Kata dasar ini digunakan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur’an.

 

Allahu a’lam. Sambung ke mukasurat yang seterusnya.

Kemaskini: 20 Jun 2021

Published by

CelikTafsir

Blog mentafsir Quran berdasarkan fahaman Sunnah dan salafussoleh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s